din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2911 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare

Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare

  Publicat: 24 Jun 2012       9306 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

Publicata in Monitorul artea I nr. 410 din 20 iunie 2012

Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Denumire data monedei unice europene.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Tratatul de la Amsterdam a intarit rolul si pozitia Presedintelui Comisiei. Conform noului Tratat, Guvernele Statelor Membre desemneaza de comun acord persoana pe care intentioneaza sa o numeasca Presedinte, alegere care va trebui aprobata de Parlamentul European.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Tratatul de la Amsterdam a intarit rolul si pozitia Presedintelui Comisiei. Conform noului Tratat, Guvernele Statelor Membre desemneaza de comun acord persoana pe care intentioneaza sa o numeasca Presedinte, alegere care va trebui aprobata de Parlamentul European.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Denumire data monedei unice europene.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Denumire data monedei unice europene.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Denumire data monedei unice europene.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.ARTICOLUL 9
Pe baza coordonarii politicilor economice, astfel cum este definita in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, partile contractante se angajeaza sa colaboreze in directia unei politici economice care sa incurajeze buna functionare a uniunii economice si monetare si cresterea economica prin intermediul unei convergente si al unei competitivitati sporite. In acest scop, partile contractante intreprind actiunile si masurile necesare in toate domeniile esentiale pentru buna functionare a zonei euro in vederea atingerii obiectivelor de sporire a competitivitatii, de promovare a ocuparii fortei de munca, de consolidare a sustenabilitatiifinanelor publice si de crestere a stabilitatii financiare.

ARTICOLUL 10
In conformitate cu cerintele prevazute in tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, partile contractante sunt pregatite sa recurga, ori de cate ori acest lucru este adecvat si necesar, la masuri specifice pentru statele membre a caror moneda este euro, astfel cum este prevazut la articolul 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, si la cooperarea consolidata, astfel cum este prevazuta la articolul 20 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la articolele 326-334 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in ceea ce priveste aspectele care sunt esentiale pentru buna functionare a zonei euro, fara a aduce atingere pietei interne.

ARTICOLUL 11
In vederea evaluarii comparative a celor mai bune practici si a cooperarii in directia unei mai stranse coordonari a politicii economice, partile contractante se asigura de faptulc a toate reformele majore de politica economica pe care le planifica vor fi discutate ex ante si, dupa caz, coordonate intre parti. Respectiva coordonare implica institutiile Uniunii Europene in conformitate cu dreptul Uniunii Europene.


Titlul V - Guvernanta in zona euro


ARTICOLUL 12
(1) Sefii de stat sau de guvern ai partilor contractante a caror moneda este euro se reunesc in mod informal in cadrul unor reuniuni la nivel inalt ale zonei euro, impreuna cu presedintele Comisiei Europene . Presedintele Bancii Centrale Europene este invitat sa participe la aceste reuniuni.
Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro este desemnat de sefii de stat sau de guvern ai partilor contractante a caror moneda este euro prin majoritate simpla in acelasi timp cu alegerea de catre Consiliul European a presedintelui sau si pentru aceeasi perioada a mandatului.
(2) Reuniunile la nivel inalt ale zonei euro se organizeaza atunci cand este necesar si cel putin de doua ori pe an, astfel incat partile contrctante a caror moneda este euro sa dezbata chestiuni legate de responsabilitatile lor specifice pe care le impartasesc in ceea ce priveste moneda unica, alte chestiuni legate de guvernanta in zona euro si normele care i se aplica, precum si orientari strategice pentru realizarea politicilor economice in vederea cresterii convergentei in zona euro.
(3) Sefii de stat sau de guvern ai partilor contractante, altele decat cele a caror moneda este euro, care au ratificat prezentul tratat, participa la dezbaterile din cadrul reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro privind competitivitatea partilor contractante, modificarea arhitecturii globale a zonei euro si a regulilor fundamentale care i se vor aplica in viitor, precum si , atunci cand este cazul si cel putin o data pe an, la dezbaterile privind chestiuni specifice legate de punerea in aplicare a prezentului tratat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare.
(4) Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro asigura pregatirea si continuitatea reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro, in stransa cooperare cu presedintele Comisiei Europene . Organismul insarcinat cu pregatirea si urmarirea rezultatelor reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro este Eurogrup si presedintele acestuia poate fi invitat in acest scop sa participe la aceste reuniuni.
(5) Presedintele Parlamentului European poate fi invitat pentru a fi audiat. Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro prezinta un raport Parlamentului European dupa fiecare reuniune la nivel inalt a zonei euro.
(6) Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro informeaza indeaproape partile contractante, altele decat cele a caror moneda este euro, si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la pregatirea si rezultatele reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro.

ARTICOLUL 13
Dupa cum se prevede in titlul II din Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana, anexat la tratatele Uniunii Europene, Parlamentul European si parlamentele nationale ale partilor contractante vor stabili impreuna organizarea si promovarea unei conferinte a reprezentantilor comisiilor relevante din cadrul Parlamentului European si a reprezentantilor comisiilor relevante din cadrul parlamentelor nationale, pentru a dezbate politicile bugetare si alte aspecte care fac obiectul prezentului tratat.


Titlul VI - Dispozitii generale si finale


ARTICOLUL 14
(1) Prezentul tratat se ratifica de catre partile contractante in conformitate cu cerintele lor constitutionale. Instrumentele de ratificare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene (depozitarul).
(2) Prezentul tratat intra in vigoare la 1 ianuarie 2013, cu conditia ca 12 dintre partile contractante a caror moneda este euro sa isi fi depus instrumentul de ratificare, sau in prima zi a lunii care urmeaza depunerii celui de-al doisprezecelea instrument de ratificare de catre o parte contractanta a carei moneda este euro, aplicandu-se data care intervine prima .
(3) Prezentul tratat se aplica de la data intrarii in vigoare in randul partilor contractante a caror moneda este euro care l-au ratificat. Tratatul se aplica celorlalte parti contractante a caror moneda este euro incepand cu prima zi a lunii care urmeaza depunerii instrumentului lor de ratificare.
(4) Prin derogare de la alineatele (3) si (5), titlul V se aplica tuturor partilor contractante vizate de la data intrarii in vigoare a prezentului tratat.
(5) Prezentul tratat se aplica partilor contractante care l-au ratificat si care beneficiaza de o derogare, astfel cum este definita la articolul 139 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, sau de o derogare, astfel cum este definita in Protocolul (nr. 16) privind anumite dispozitii referitoare la Danemarca, anexat la tratatele Uniunii Europene, de la data la care decizia de abrogare a derogarii respective produce efectge, cu exceptia cazului in care partea contractanta vizata isi declara intentia de a-si asuma obligatii in temeiul tuturor sau al unei parti din dispozitiile titlurilor III si IV ale prezentului tratat de la o data anterioara.

ARTICOLUL 15
Statele membre ale Uniunii Europene, altele decat partile contractante, pot adera la prezentul tratat. Aderarea produce efecte de la data idepunerii instrumentului de aderare la depozitar, care informeaza celelalte parti contractante in acest sens. Dupa autentificarea de catre partile contractante, textul prezentului tratat in limba oficiala a statului membru aderant, care este, de asemenea, o limba oficiala si o limba de lucru a institutiilor Uniunii, se depune in arhivele depozitarului ca text autentic al prezentului tratat.

ARTICOLUL 16
In termen de cel mult 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului tratat, pe baza unei evaluari a experientei acumulate in punerea sa in aplicare, se iau masurile necesare, in conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeana si cu Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu scopul de a include dispozitiile prezentului tratat in cadrul juridic al Uniunii Europene.


Incheiat la Bruxelles la data de doi martie doua mii doisprezece.
Afişează Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 83/2012    Uniunea Economica si Monetara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Repartizarea competentelor ´┐Żntre Comunitatile europene si statele membre
Sursa: Lector univ. drd. ROXANA ´┐Ż MARIANA POPESCU