din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1125 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

  Publicat: 14 Oct 2013       9051 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 11 octombrie 2013

Valoarea unei companii in functie de cursul actiunilor sale pe o piata de valori mobiliare
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Working capital) Suma cu care activele curente depasesc datoriile curente.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Reprezinta riscul asumat de banca in caz de faliment al unuia dintre clientii sai.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si prin imbunatatirea accesului acestora la finantare,
avand in vedere efectele negative ale crizei economice in ceea ce priveste reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare si accesul limitat al intreprinderilor mici si mijlocii la creditare si garantare si, in general, gradul scazut de capitalizare a intreprinderilor mici si mijlocii,
pentru mentinerea activitatii si cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, dar si pentru mentinerea si crearea de locuri de munca pentru populatie, in conditiile unei rate a somajului ingrijoratoare, in scopul reduceri numarului falimentelor in randul acestora, cauzate de dificultatile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criza economica, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate in vederea desfasurarii activitatii,
tinand cont ca unele sectoare din economie, cum ar fi constructiile si serviciile, sunt grav afectate de conditiile economico-financiare actuale,
diminuarea creditelor care se acorda de catre banci intreprinderilor mici si mijlocii se impune a fi stopata urgenta, astfel incat acestea sa isi poata continua finantarea activitatii si plata obligatiilor catre bugetul general consolidat.
Considerand ca situatia economica este una exceptionala, se impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, in cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantata in procent de maximum 50% de catre stat, in limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil incepand cu anul 2013, asa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar International.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Se aproba Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, in limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit in continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit .
(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pe o perioada de 36 luni de la intrarea in vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Programul consta in acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare. Valoarea maxima a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioada de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit .

Capitolul II - Definitii

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) beneficiarul programului - operatorul economic care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b) credit - linia de credit pe care institutia de credit finantatoare o pune la dispozitia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii si in baza unui contract de credit;
c) contract de garantare - contractul incheiat intre beneficiarul programului, institutia de credit finantatoare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IDN, denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit finantatoare si beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit finantatoare, in cazul producerii riscului de credit;
d) garant - statul, prin Ministerul Finantelor Publice F.N.G.C.I.M.M.;
e) procent garantat - partea de credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;
f) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 50%, din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice ale costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
g) riscul de credit - neplata partiala sau integrala a creditului, principal, de catre beneficiarul programului;
h) valoarea de executare a garantiei - suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, suma care urmeaza a fi platita insitutiei de credit finantatoare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;

i) prima de garantare - suma datorata de beneficiarul programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget;
j) comision de risc - suma datorata de beneficiarul programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar programului;
k) comision de administrare - suma datorata de beneficiarul programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.

Art. 3
(1) I.M.M.-urile sunt eligibile in cadrul programului daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;
b) nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
c) nu figureaza cu credite in baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figureaza cu credite de categoria A sau B;
d) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);
e) impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale, care, impreuna cu garantia de stat acordata prin prezentul program, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii;
g) au cel putin 3 ani de la infiintare si au realizat bunuri si/sau servicii si au intocmit bilanturi contabile in ultimele doua exercitii financiare consecutive incheiate;
h) inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat;
i) nu inregistreaza restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
(2) Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finantarea capitalului de lucru, neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.
(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explizibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie .

Art. 4
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea institutiilor de credit care urmeaza sa acorde credite I.M.M.-urilor eligibile in cadrul programului.

Afişează OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 92/2013    INM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Domnul Van Lent, cetatean belgian detine un automobil inmatriculat in Luxemburg, unde acesta lucreaza. Automobilul este cumparat in leasing de la o fi
Pronuntaţă de: Cazul: Politierechtbank te Mechlen � Belgia c. Hans van Lent, 2 octombrie 2003

Domnul Van Lent, cetatean belgian detine un automobil inmatriculat in Luxemburg, unde acesta lucreaza. Automobilul este cumparat in leasing de la o fi
Pronuntaţă de: Cazul: Politierechtbank te Mechlen � Belgia c. Hans van Lent, 2 octombrie 2003

Domnul Van Lent, cetatean belgian detine un automobil inmatriculat in Luxemburg, unde acesta lucreaza. Automobilul este cumparat in leasing de la o fi
Pronuntaţă de: Cazul: Politierechtbank te Mechlen � Belgia c. Hans van Lent, 2 octombrie 2003

Admitere in magistratura. Conditia privind �buna reputatie�. Exigente
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1722 din 29 martie 2012

Obligatie de a face. Inmatricularea unui autoturism fara plata taxei pe poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 99 din 18.01.2012

Inmatricularea unui autoturism fara plata taxei de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta civila nr. 1912 din 25.05.2012

Restituirea taxei de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta civila nr. 1743 din 11.05.2012

Anulare trasmitere drept de proprietate. Lipsa document achitare taxa de poluare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1006 din data 06.05.2011

Restituire taxa de prima inmatriculare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.258 din data 07.02.2011Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale pacientilor de catre o unitate spitaliceasca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati