din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2146 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare trasmitere drept de proprietate. Lipsa document achitare taxa de poluare

Anulare trasmitere drept de proprietate. Lipsa document achitare taxa de poluare

  Publicat: 23 Nov 2012       2620 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr.2901/01.11.2010 s-a respins actiunea formulata de reclamanta INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI in contradictoriu cu paratii C. S. si I. S., ca neintemeiata .

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Autovehiculul dotat cu un grup propulsor
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a hotari astfel s-a retinut ca reclamanta Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti a chemat in judecata paratii C. S. si I. S., solicitand instantei anularea inscrierii in evidenta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti a dobandirii de catre primul parat a dreptului de proprietate asupra autovehiculului marca BMW cu nr. de identificare(serie sasiu) W....... si anularea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate ca urmare a dobandirii sale de catre celalalt parat.


In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 27.02.2009 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a efectuat inscrierea in evidenta a dobandirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului cu nr. de identificare W........., inmatriculand acest vehicul pentru prima data in Romania cu nr. B ....... si a eliberat proprietarului certificatul de inmatriculare corespunzator.


Ulterior, s-a efectuat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate pe numele paratului I. S.


Reclamanta a mentionat ca paratul C. S. a prezentat ca dovada a efectuarii platii taxei de poluare stabilita de art.4 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2008 chitanta seria TS3A nr.2777547/26.02.2009, insa prin adresa nr.T20759 din 12.10.2009 Trezoreria Sectorului 2 a infirmat incasarea acestei taxe si emiterea chitantei, motiv pentru care lipseste una dintre conditiile prevazute de lege pentru prima inmatriculare.


Reclamanta a depus la dosarul cauzei, in copie, chitanta TS3A nr.2777547/26.02.2009, adresa din 12.10.2009 emisa de Trezoreria Sectorului 2.


In drept au fost invocate dispozitiile art.1 al.6 din Legea nr.554/2004.


Paratii nu au depus intampinare.


La data de 27.02.2009 Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti a dispus inmatricularea autovehiculului marca BMW cu nr. de identificare(serie sasiu) W...... la cererea paratului C. S.


Ulterior, acest parat a vandut autoturismul paratului I. S., actual proprietar.


Prin adresa nr.T20759 din 12.10.2009 Trezoreria Sectorului 2 a infirmat incasarea acestei taxe si emiterea chitantei, motiv pentru care reclamanta considera ca lipseste una dintre conditiile prevazute de lege pentru prima inmatriculare..


Potrivit art.11 al.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata "Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni: a) inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul . (3) Operatiunile prevazute la alin.(2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului". Actele necesare inmatricularii sunt mentionate in art.7 din Ordinul nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.


Art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata prevede ca "Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni".


Pentru a se dispune anularea inmatricularii autoturismului este necesar sa se constate ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune, insa afirmatia Trezoreriei Sectorului 3 in sensul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare nu este emis de aceasta institutie nu este suficienta pentru aplicarea dispozitiilor art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002.


Adresa Trezoreriei Sectorului 2 nu constituie un act administrativ, apt a produce efecte, iar in lipsa constatarii falsificarii inscrisului care atesta plata taxei de poluare pe cale directa sau incidentala instanta nu poate retine ca acest inscris este fals .


Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta criticand-o ca nelegala si netemeinica aratand ca instanta de fond a interpretat gresit disp. art.11 alin.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 in ceea ce priveste inmatricularea autovehiculelor, art. 7 din Ordinul nr.1501/2006 care stabileste actele necesare inmatricularii, art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui autovehicul.


Se arata ca raportat la aceste prevederi legale, instanta de fond a retinut in mod eronat faptul ca nu au fost incalcate niciunele dintre normele referitoare la aceasta operatiune si ca pentru aplicarea disp. art.16 nu este suficienta adresa Trezoreriei Sectorului 5.


Un alt motiv de recurs are in vedere faptul ca instanta de contencios administrativ nu poate cenzura legalitatea unei chitante deoarece prin cererea de chemare in judecata reclamanta nu a solicitat acest fapt ci doar anularea inmatricularii vehiculului.


Recursul a fost intemeiat pe disp. art.304 si urm. Cod procedura civila.


Recursul nu este fondat.


Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor formulate, se constata urmatoarele:


La data de 27.02.2009 serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare al Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti a dispus inmatricularea autovehiculului la cererea paratului C. S.


Autoturismul a fost vandut catre paratul I. S., actualul proprietar.


La data de 12.10.2009 Trezoreria Sectorului 2 infirmat incasarea taxei si emiterea chitantei motivat de faptul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare nu este emis de aceasta institutie.


Adresa Trezoreriei Sectorului 2 prin care se infirma plata taxei nu poate anula chitanta din 26.02.2009 depusa la dosarul de inmatriculare deoarece aceasta chitanta nu a fost constatata falsa si pana la proba contrarie aceasta face dovada platii taxei.


Faptul ca a fost sesizata sectia VI de Politei cu adresa nr.181001 din 04.01.2010 nu conduce in mod automat ca inscrisul depus este fals in lipsa constatarii falsificarii inscrisului pe cale directa sau incidentala.


Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art.312 alin.1 Cod procedura civila se va respinge recursul ca nefondat, criticile formulate impotriva sentintei recurate fiind apreciate ca neintemeiate.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1006 din data 06.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Drept de proprietate    OUG 195/2002    Legea 554/2004    OUG 50/2008    Taxa de poluare    Transmitere drept de proprietate    Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati