din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1777 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice ale programului de gestionare a cainilor fara stapan

HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice ale programului de gestionare a cainilor fara stapan

  Publicat: 30 Jan 2014       21962 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotarare nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

Publicat in Monitorul Oficial nr. 829 din 23 decembrie 2013

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .


Art. 2
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) si (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevazute la art. 1, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) si (3), art. 9, 11, 17 si art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevazute la art. 1, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispozitiilor art. 33 si 34 din Normele metodologice prevazute la art. 1, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 3
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoanele imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al Ministerului Afacerilor Interne.


Art. 4
Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA - NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2011 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza masurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta .
(2) Scopul prezentelor norme il constituie reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor pierduti, promovarii detinerii responsabile a cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor, precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu animale.

Art. 2
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) adapost public - adapost pentru cainii fara stapan ce apartine unitatilor administrativ-teritoriale si deserveste aceste unitati, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan;
b) adapost privat - adapost pentru cainii fara stapan, care apartine unei persoane juridice, asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor;
c) adoptie - procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi, de catre persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) adoptie la distanta - procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta, persoanele fizice sau juridice isi pot asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor necesare intretinerii cainilor fara stapan in adaposturile publice peste perioada prevazuta la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta;
e) capturare - operatiunea de prindere a cainilor;
f) caine agresiv - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003;
g) caine periculos - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003;
h) caine utilitar - orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza, de persoanele cu dizabilitati, precum si orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizatiile neguvernamentale in activitatile educative, terapeutice, de cautare si salvare sau utilitare;
i) caine de rasa comuna - orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
j) examen medical - procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica organizat in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate al cainilor;
k) gestionarea cainilor fara stapan - ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de caini fara stapan;
l) asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor - organizatie neguvernamentala, infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie a animalelor si in al carei statut figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si bunastarea animalelor;
m) serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan - serviciu de utilitate publica, infiintat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, in conditiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in scopul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective;
n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan - persoana juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitatea de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan;
o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat, care contine informatii necesare identificarii detinatorului cainelui, respectiv a serviciului public care a gestionat cainele;
p) identificare - operatiunea prin care se ataseaza cainelui un mijloc de identificare, precum si operatiunea de citire a mijlocului de identificare si de stabilire a datelor de identitate ale detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia;
q) inregistrare - operatiunea prin care datele inscriptionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum si alte date sunt introduse in registrele de evidenta a cainilor;
r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteaza sub pielea animalului, in dreptul omoplatilor, si care contine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

Afişează HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice ale programului de gestionare a cainilor fara stapan pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 1059/2013    OUG 155/2001    Caini fara stapan    Eutanasiere

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.