din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania

Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania

  Publicat: 15 Jun 2015       6137 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 412 din 11 iunie 2015

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Se infiinteaza Academia de Stiinte Juridice din Romania, denumita in continuare ASJR, ca for national, de consacrare stiintifica, care reuneste personalitati reprezentative ale stiintelor juridice.
(2) ASJR este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.
(3) ASJR este continuatoarea in drepturi si preia traditiile stiintifice ale Academiei de Stiinte Morale si Politice, infiintata in anul 1939.

Art. 2
ASJR are urmatoarele atributii principale:

a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintelor juridice si a invatamantului superior juridic sub toate formele, actiunile si metodele directe si indirecte;
b) propune initierea, elaborarea si imbunatatirea unor proiecte de acte normative, evaluari, puncte de vedere si opinii juridice;
c) evaluarea asupra fenomenelor juridice si realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative;
d) alte atributii stabilite prin statutul propriu sau prin hotararea adunarii generale.

Art. 3
In realizarea atributiilor sale, ASJR recunoaste Academia Romana ca fiind cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si colaboreaza cu Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea Constitutionala, cu institutiile si organizatiile stiintifice academice, de cercetare si invatamant juridic, din tara si din strainatate si cu organizatiile profesionale ale juristilor.


Capitolul II - Organizarea si functionarea ASJR


Art. 4
(1) ASJR se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor.
(2) ASJR reuneste personalitati stiintifice reprezentative din domeniul stiintelor juridice, cu o inalta tinuta morala, care s-au distins prin activitatile depuse, se bucura de recunoastere nationala sau internationala si au contribuit la dezvoltarea stiintelor si culturii juridice.
(3) ASJR reuneste in componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati .
(4) Membri de onoare sunt cetateni romani sau cetateni straini care s-au remarcat prin realizari in domeniul stiintelor si culturii juridice sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al ASJR si la mentinerea prestigiului ASJR.
(5) Membri titulari si corespondenti sunt cetateni romani alesi pe viata, dintre personalitatile stiintifice reprezentative care se bucura de prestigiu profesional-stiintific in tara si strainatate. Numarul membrilor de onoare, al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este stabilit de catre adunarea generala .
(6) Membri asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata ori prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si promoveaza prestigiul ASJR.

Art. 5
ASJR poate acorda post-mortem titlul de membru de onoare unor personalitati marcante ale stiintei si culturii juridice.

Art. 6
Criteriile de selectie sau de alegere a membrilor ASJR se stabilesc prin statutul propriu, iar procedurile prin regulamentul propriu.

Art. 7
Membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti ai ASJR pot primi o indemnizatie lunara, in conditiile legii si ale statutului propriu.

Art. 8
(1) Pentru buna desfasurare a activitatii ASJR, in subordinea acesteia se organizeaza sectii stiintifice de specialitate si filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.
(2) ASJR poate infiinta filiale in afara tarii si poate fi membru al unor organisme si organizatii stiintifice internationale si al unor organisme sau organizatii stiintifice din alte state.
(3) In subordinea ASJR functioneaza, ca unitati fara personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate in principalele centre de cercetare stiintifice si culturale ale tarii, precum si institute si centre de cercetare stiintifica. Organizarea si functionarea filialelor teritoriale, a institutelor si a centrelor se stabilesc prin statutul propriu al ASJR.
(4) Filiala este condusa de un presedinte, membru titular sau corespondent al ASJR, ales prin vot de adunarea generala a membrilor filialei. Mandatul presedintelui este de 4 ani, acesta putand fi reales.
(5) Filiala isi constituie dintre membrii sai un birou de conducere, format din: presedintele filialei, un secretar si 1-5 membri, alesi prin vot. Hotararile biroului de conducere se ratifica in plenul adunarii membrilor filialei.
(6) Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta filiala in toate relatiile acesteia si rezolva problemele curente;

Afişează Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Academia de Stiinte Juridice din Romania    Legea 139/2015    ASJR

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.