din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3558 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG nr. 52/2015 - modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

OUG nr. 52/2015 - modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

  Publicat: 09 Nov 2015       3183 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 828 din 5 noiembrie 2015 Ordonanta de Urgenta nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In contextul in care, in Romania, incendiul este cel mai frecvent tip de risc care poate genera situatii de urgenta, au fost stabilite o serie de criterii a caror nerespectare poate conduce la periclitarea vietii ocupantilor si a fortelor de interventi e, la neasigurarea stabilitatii elementelor portante si la propagarea focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati.


Avand in vedere faptul ca prin continuarea functionarii unor constructii sau amenajari se incalca grav cerinta ``securitate la incendiu", aspect care poate avea consecinte deosebit de grave mai ales in cazul cladirilor civile, cu aglomerari de persoan e, in care prezenta este una pasagera,
tinand cont de faptul ca statistica internationala releva consecinte grave, cu multiple decese, in cazul unor incendii produse la constructii din categoria mentionata, mai ales ca in plan national, in cazul incendiilor produse in ultimii ani la construct ii cu destinatii ce fac obiectul prezentului act normativ, s-au inregistrat victime omenesti si/sau daune materiale semnificative, intrucat starile de pericol create ca urmare a incalcarii normelor de aparare impotriva incendiilor s-au manifestat intr-o serie de incendii ce au afectat obiective puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu, in considerarea faptului ca aceste elemente au un impact major si vizeaza interesul public, constituind o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Articol unic.- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


La articolul 19, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``b) sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;


c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;".


2.La articolul 21, litera d) se abroga.


3.La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Criteriile privind obligatia identificarii, evaluarii si implementarii masurilor de aparare impotriva incendiilor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


4.Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``Art. 46. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 44 se fac de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).


(2) Pe durata de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor potrivit art. 44 pct. VI, acestora li se aplica/ridica sigiliul de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).
(3) Primarii constata si sanctioneaza contraventiile prevazute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) si e) si pct. IV lit. a).


(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunii contraventionale complementare aplicate potrivit art. 44 pct. VI.


(5) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 44 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."


5.Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu urmatorul cuprins:
``Art. 461. - (1) Aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru vizeaza aplicarea acestuia doar pe caile de acces destinate clientilor si in situatia in care operatorul economic are sediul/punctul de lucru si domiciliul in aceeasi locatie cu privire la care se efectueaza aplicarea sigiliului.


(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor operatorului economic.
(3) Anuntul prevazut la alin. (2) se afiseaza din interiorul constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, dupa caz, in asa fel incat sa fie vizibil din exterior.
(4) Anuntul prevazut la alin. (2) se tipareste cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut:
AA�Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor de catre ............ pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati.AA�


(5) In momentul aplicarii/ridicarii sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.
(6) Daca aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru nu poate fi realizata la data constatarii faptei, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal in care se descriu fapta si imprejurarile care nu au permis aplicarea sigiliului.
(7) Ridicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru poate avea loc in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor constructiilor ori amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
b) in baza unei hotarari judecatoresti executorii;


c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spatiului in care se afla constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, in conditiile in care se schimba destinatia constructiei sau profilul de activitate;


d) lucrari de reparatii urgente sau necesare realizarii cerintei de securitate la incendiu in incinta constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
e) obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.


(8) In cazurile prevazute la alin. (7) lit. b)-e) contravenientul are obligatia de a solicita, in scris, institutiei in care isi desfasoara activitatea personalul prevazut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru ridicarea sigiliului, atasand totodata inscrisuri doveditoare.


(9) Ridicarea sigiliului se realizeaza in maximum 5 zile de la primirea solicitarii.
(10) In cazul prevazut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusa perioada de ridicare a sigiliului nu poate depasi timpul necesar realizarii lucrarilor in cauza. Dupa realizarea scopului pentru care a fost solicitata ridicarea sigiliului, la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru se aplica sigiliul pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
(11) Operatorul economic poate face solicitarea prevazuta la alin. (7) lit. c) o singura data pe toata perioada pentru care a fost dispusa masura opririi functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in punctul de lucru."

Afişează OUG nr. 52/2015 - modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 307/2006    O.U.G. nr. 52/2015    securitate la incendiu    incalcarea cerintei de securitate    Monitorul Oficial    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim