din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2486 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici

Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici

  Publicat: 18 Dec 2015       884278 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - Republicata si actualizata 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Vezi Legea 188/1999, actualizata 2024, >>>>AICI<<<<<

Vezi Codul administrativ, actualizat 2024 >>>>AICI<<<<

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala, prin autoritatile administrative autonome ori prin autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite in continuare raporturi de serviciu .
(2)Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
Art. 2
(1)Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.
(2)Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public.
(3)Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
a)punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b)elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
c)elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
d)consilierea, controlul si auditul public intern;
e)gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f)colectarea creantelor bugetare;
g)reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h)realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
(4)Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
(5)In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.
Art. 3
Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a)legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b)transparenta;
c)eficienta si eficacitate;
d)responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
e)orientare catre cetatean;
f)stabilitate in exercitarea functiei publice;
g)subordonare ierarhica.
Art. 4
(1)Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii.
(2)Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel:
a)prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;
b)prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al functionarilor publici.
Art. 5
(1)Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:
a)structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
b)structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
c)structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d)serviciile diplomatice si consulare;
e)autoritatea vamala;
f)politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
g)alte servicii publice stabilite prin lege.
(2)Prin statutele speciale prevazute la alin. (1) se pot reglementa:
a)drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de prezenta lege;
b)functii publice specifice.
(3)In cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare, precum si politistilor si altor structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevazute la alin. (2), precum si cu privire la cariera.
Art. 6
Prevederile prezentei legi nu se aplica:

Afişează Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 188/1999 2016    Legea functionarilor publici actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.