din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4407 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       11882 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
A fost promulgat la 11.09.1865
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act adoptat de organele de stat,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
(1) Prin dispozitiile prezentei legi se reglementeaza venitul minim de incluziune, beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.
(2) Situatia de dificultate este situatia in care se afla persoanele care, la un moment dat, pe parcursul vietii, din cauze socioeconomice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata, si-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacitati de integrare sociala.
Articolul 2
Venitul minim de incluziune face parte din categoria beneficiilor de asistenta sociala selective definite la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
Articolul 3
(1) Venitul minim de incluziune reprezinta sprijinul financiar acordat de stat in scopul asigurarii nivelului de trai minimal, astfel cum acesta este definit de art. 54 din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, pentru familiile si persoanele singure aflate in situatia prevazuta la art. 1 alin. (2) , precum si pentru prevenirea riscului saraciei in randul copiilor si stimularea participarii acestora in sistemul de educatie.
(2) Pentru a raspunde scopului prevazut la alin. (1) , venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din urmatoarele categorii de ajutoare financiare:
a) ajutor de incluziune;
b) ajutor pentru familia cu copii;
c) supliment pentru locuire.
(3) In functie de nevoile familiei/persoanei singure, venitul minim de incluziune este insotit de alte masuri de asistenta sociala complementare, acordate in bani si/sau in natura, dupa cum urmeaza:
a) stimulente;
b) facilitati contributive;
c) alte drepturi complementare.
(4) Sumele aferente venitului minim de incluziune si masurilor de asistenta sociala complementare prevazute la alin. (3) se acorda din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetele locale.
Articolul 4
Pentru situatii de dificultate ale unuia sau mai multor membri din familie a caror nevoie identificata constituie o situatie particulara si necesita interventie individualizata, se pot acorda ajutoare de urgenta si/sau ajutoare comunitare, sustinute din bugetul de stat si, respectiv, din bugetele locale.
Articolul 5
Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune si masurile de asistenta sociala complementare, prevazute la art. 3, precum si ajutoarele prevazute la art. 4 se definesc astfel;
a) ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevazut la art. 9 alin. (3) lit. a) , pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viata;
b) ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevazut la art. 9 alin. (3) lit. b) , care au in intretinere unul sau mai multi copii in varsta de pana la 18 ani, in scopul prevenirii riscului de saracie a copilului si stimularii participarii acestuia in sistemul de educatie;
c) supliment pentru locuire - ajutorul financiar acordat ca masura de combatere a saraciei energetice, destinat persoanelor singure sau familiilor cu venituri situate sub nivelul prevazut la art. 9 alin. (3) lit. c) , in scopul acoperirii integrale sau partiale a cheltuielilor cu incalzirea locuintei in perioada sezonului rece;
d) stimulente - masuri speciale de stimulare pentru participarea pe piata muncii sau de sanatate, acordate in bani sau care reprezinta deduceri aplicate veniturilor persoanei;
e) facilitati contributive - transferuri financiare pentru plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de beneficiari ai masurilor prevazute de prezenta lege;
f) alte drepturi complementare - transferuri financiare pentru plata asigurarii obligatorii a locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata;
g) ajutoare comunitare si de urgenta - ajutoare financiare si/sau in natura, destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara ce pot conduce la riscul saraciei si excluziunii sociale, cum ar fi cele cauzate de calamitati naturale, incendii, pierderea locuintei, afectiuni ale sanatatii care necesita tratamente care nu sunt acoperite integral de asigurarea sociala de sanatate.
Articolul 6
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) persoana singura - este persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii:
1.persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
2.persoana cu varsta de peste 18 ani care locuieste impreuna cu parintii sai sau cu alte persoane singure ori familii si care obtine/nu obtine propriile venituri din salarii si/sau alte activitati;
3.fiecare sot, in cazul sotilor despartiti in fapt cu domicilii diferite, daca aceasta situatie este dovedita prin verificare in teren;
b) familie - constituie o familie persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii:
1.sot si sotie, casatoriti in conditiile legii, care locuiesc impreuna;
2.sot si sotie cu copiii lor necasatoriti, aflati in intretinere cu varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care locuiesc impreuna;
3.barbatul si femeia necasatoriti care traiesc si locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren;
4.barbatul si femeia necasatoriti care traiesc si locuiesc impreuna, cu copiii lor necasatoriti si/sau ai fiecaruia dintre ei, avand varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, care locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren;
5.fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau resedinta comuna, separat de domiciliul ori resedinta parintilor;
6.parintele/parintii care locuieste/locuiesc cu copiii lui/lor necasatoriti aflati in intretinere, cu varsta de peste 18 ani si care au certificat de persoana incadrata intr-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/a sau grav/a;
c) familie monoparentala - desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc si gospodaresc impreuna;
d) persoana singura din familia monoparentala - persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
1.este necasatorita;
2.este vaduva;
3.este divortata;
4.al carei sot/sotie este declarat/declarata decedat/decedata prin hotarare judecatoreasca;
5.al carei sot/sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;
6.al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;

Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.