din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2613 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 55/2017, privind indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

OUG 55/2017, privind indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

  Publicat: 07 Aug 2017       4950 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 55/2017 - modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Publicata in Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor


In Romania, masurile de sprijin pentru familiile cu copii nou-nascuti in care parintii sunt activi pe piata muncii sunt stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest act normativ reglementeaza cel mai generos program din statele membre ale Uniunii Europene.


Pana in anul 2016 indemnizatia pentru cresterea copilului s-a stabilit la 85% din media veniturilor nete lunare realizate de parinte, in cele 12 luni anterioare nasterii copilului, care constituie perioada de eligibilitate, dar nu mai mult de suma de 3400 lei.


Prin Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost eliminat plafonul maxim, iar perioada de eligibilitate a fost extinsa de la 12 luni in ultimul an la 12 luni in ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului. Aceste modificari au condus la cresterea numarului de beneficiari, dar si a cuantumului indemnizatiei si, implicit, la cresterea cheltuielilor bugetare. Totodata, s-a observat o crestere a nivelului de eroare in declararea veniturilor pe baza carora se stabileste cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului.


Dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului nu este unul contributiv, ci doar adresat parintilor activi pe piata muncii, iar plata impozitului pe venit nu reprezinta o contributie pentru acoperirea unui risc si sumele astfel colectate la bugetul de stat asigura cheltuielile generale din sanatate, educatie, alte drepturi de asigurari etc., inclusiv plata acestui drept .


Luand in considerare modele europene in privinta acordarii formelor de sprijin pentru perioada concediului de crestere a copilului, tinand cont de faptul ca pentru plata drepturilor de indemnizatie pentru cresterea copilului in anul 2017, bugetul alocat nu poate acoperi necesarul de 3,4 miliarde lei, in conditiile mentinerii deficitului bugetar sub 3% si avand in vedere faptul ca bugetul alocat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu poate acoperi plata tuturor drepturilor de asistenta sociala gestionate, pentru asigurarea drepturilor de asistenta sociala de natura alocatiei de stat pentru copii, a ajutoarelor si alocatiilor acordate categoriilor defavorizate, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, este necesara ajustarea cheltuielii bugetare prin modificarea unor programe de asistenta sociala care afecteaza un numar redus de persoane, dar care implica o cheltuiala bugetara mare.


in acest scop se propune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul stabilirii unui cuantum maxim al indemnizatiei.


in absenta acestei masuri ar trebui ajustate alte beneficii de asistenta sociala ale caror cuantumuri nu sunt la un nivel ridicat si care ar afecta un numar de peste 2 milioane de persoane, fata de 1.100 cat ar fi afectate prin plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copiilor.


in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I. a�� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 8.500 lei.``


2. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(2) Pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, stimulentul de insertie se acorda astfel:


a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;


b) pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fara a beneficia in aceasta perioada de prevederile art. 31 alin. (1) si (2).``


3. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


``(11) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplica si in situatia in care se solicita stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (2).``


4. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu exceptia situatiei prevazute la art. 7 alin. (2);``.


5. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:


``Art. 371. a�� Pentru drepturile prevazute la art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2), (4) si (5), daca din calcul rezulta fractiuni in bani, cuantumul se rotunjeste la leu in favoarea beneficiarului.``


Art. II. a�� Prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.

Afişează OUG 55/2017, privind indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 55/2017    OUG 111/2010    Indemnizatie crestere copil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Av. muncii] Incetarea raporturilor de munca in cazul salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati