din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 39/2019, a zootehniei

Legea 39/2019, a zootehniei

  Publicat: 22 Jan 2019       7630 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea zootehniei nr. 32/2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 53 din 21.01.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internationale de evaluare (IVSC � International Valuation Standards Committee);
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza cresterea si exploatarea, ameliorarea, reproductia si alimentatia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum si conservarea patrimoniului zoopastoral, avand ca scop realizarea urmatoarelor obiective:
a) cresterea si ameliorarea genetica a populatiilor de animale si a altor specii de interes zootehnic;
b) conservarea fondului genetic al speciilor autohtone si mentinerea diversitatii genetice a populatiilor de animale si a altor specii de interes zootehnic;
c) respectarea normelor de protectie a mediului, de sanatate publica si a normelor sanitar-veterinare in vigoare;
d) imbunatatirea calitatii produselor de origine animala, rentabilitatii si competitivitatii pe piata a productiei realizate;
e) garantarea unui nivel superior de calitate al hranei pentru animale prin care sa se asigure conversia optima a resurselor nutritive in produse de origine animala;
f) asigurarea alinierii la standardele internationale .

Articolul 2
Dispozitiile prezentei legi se aplica, in vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 1, crescatorilor de animale din urmatoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blana, canide, feline, precum si crescatorilor de pasari, pesti si viermi de matase.

Articolul 3
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza, promoveaza si coordoneaza politicile pentru intreaga activitate din domeniul zootehnic, prin autoritatea competenta a statului in zootehnie.

Articolul 4
In intelesul prezentei legi, crescatorii speciilor de interes zootehnic sunt persoanele fizice si juridice care detin speciile prevazute la art. 2, inscrise in Registrul agricol, in Registrul national al exploatatiilor, in Sistemul de identificare si inregistrare a ecvideelor si/sau in alta baza de date de interes national recunoscuta de catre autoritatea competenta a statului in zootehnie.

Articolul 5
In sensul prezentei legi, definitiile termenilor si expresiilor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

CAPITOLUL II
Cresterea si exploatarea animalelor


Articolul 6
(1) Cresterea si exploatarea animalelor reprezinta activitatea desfasurata de crescatorii de animale sau de alte specii de interes zootehnic, indiferent de statutul juridic al acestora, in scopul obtinerii de produsi si produse de origine animala.
(2) Activitatea de crestere a animalelor sau a altor specii de interes zootehnic se realizeaza in exploatatii de animale inscrise in Registrul national al exploatatiilor, in Sistemul de identificare si inregistrare a ecvideelor, in Registrul agricol si/sau in alta baza de date nationala recunoscuta de catre autoritatea competenta a statului in zootehnie.
(3) In alegerea sistemelor de crestere si a tehnologiilor de exploatare, crescatorii de animale sunt obligati sa respecte legislatia privind protectia mediului si normele sanitar-veterinare in vigoare.

Articolul 7
Societatile de ameliorare/Exploatatiile de ameliorare si asociatiile/organizatiile crescatorilor de animale sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatea competenta a statului in zootehnie, ca parteneri in elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de crestere si a politicilor pe produs.

Articolul 8
(1) In scopul evidentierii statistice, al apararii sanatatii, stabilirii valorii genetice, inregistrarii, deplasarii, etichetarii si al valorificarii efectivelor de animale sunt obligatorii identificarea si inregistrarea tuturor animalelor din speciile de interes zootehnic, in conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene.
(2) Identificarea si inregistrarea animalelor constituie responsabilitatea crescatorilor de animale si se efectueaza conform legislatiei in vigoare, in functie de specie.

Articolul 9
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, autoritatea competenta a statului in zootehnie si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, impreuna cu Institutul National de Statistica, asigura un sistem informational statistic privind cunoasterea evolutiei efectivelor de animale si organizeaza recensaminte ale animalelor la toti detinatorii de animale.

Articolul 10
Crescatorii de animale de interes zootehnic au obligatia de a respecta prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale privind alimentatia animalelor.

Articolul 11
Crescatorii de animale de interes zootehnic au obligatia de a respecta aplicarea normelor sanitar-veterinare privind protectia si bunastarea animalelor si de zooigiena.

CAPITOLUL III
Alimentatia animalelor

Afişează Legea 39/2019, a zootehniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2019    Zootehnie    Transfer de embrioni    Registru zootehnic    Certificat zootehnic

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro