din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul de organizare si functionare interna al Colegiului Psihologilor din Romania, din 24.11.2018

Regulamentul de organizare si functionare interna al Colegiului Psihologilor din Romania, din 24.11.2018

  Publicat: 15 Feb 2019       6403 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 4/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare interna al Colegiului Psihologilor din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 116 din 14.02.2019

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1. (1) Regulamentul de organizare si functionare interna (ROFI) al Colegiului Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, stabileste si procedurile de organizare si functionare ale Colegiului: foruri de conducere, comisii de specialitate si filiale teritoriale.
(2) Functionarea Secretariatului ca structura de suport administrativa a Colegiului este reglementata de un regulament de ordine interioara (ROI), care va fi elaborat de Comitetul director in termen de 90 de zile de la aprobarea acestui ROFI si aprobat de Consiliul Colegiului.

Articolul 2. ROFI stabileste sau detaliaza, dupa caz, atributiile forurilor de conducere, ale comisiilor de specialitate, ale filialelor teritoriale si ale Secretariatului Colegiului. Specific, ROFI detaliaza functionarea pentru presedintele Colegiului, Conducerea operativa, Comitetul director, comisiile care compun Comitetul director, Consiliul Colegiului, Conventia nationala, presedintele filialei teritoriale, Comitetul filialei teritoriale, Conventia filialei teritoriale.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea Colegiului


Articolul 3. Colegiul este constituit ca organizatie profesionala a psihologilor romani cu drept de libera practica, cu personalitate juridica, de drept privat, apolitica, autonoma si independenta, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, fiind unica autoritate nationala cu atributii de reglementare pentru profesia de psiholog, avand si un rol de reprezentare si ocrotire la nivel national si international a intereselor psihologilor cu drept de libera practica.
1. Atributiile Colegiului

Articolul 4. Atributiile generale ale Colegiului sunt:
a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice, in acord cu evolutiile curente ale psihologiei la nivel international;
c) instituie un cadru si proceduri de promovare si de dezvoltare a competentelor profesionale ale psihologilor, in acord cu evolutiile curente ale psihologiei la nivel international;
d) instituie si promoveaza norme deontologice in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
e) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
f) atesta dreptul de libera practica al psihologilor si gestioneaza Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.

Articolul 5. In indeplinirea atributiilor Colegiului, forurile de conducere ale Colegiului si filialelor emit acte decizionale, conform prevederilor legale, dupa cum urmeaza:
a) Conventia nationala - hotarari ale Conventiei nationale;
b) Consiliul Colegiului - hotarari ale Consiliului Colegiului;
c) Comitetul director - hotarari ale Comitetului director;
d) presedintele Colegiului - dispozitii;
e) presedintele de filiala - dispozitii;
f) Comitetul filialei - hotarari ale Comitetului filialei;
g) Conventia filialei - hotarari ale Conventiei filialei.

Articolul 6. In exercitarea atributiilor legale, Colegiul - prin intermediul forurilor de conducere - este responsabil de asigurarea calitatii formarii profesionale a psihologilor, dupa cum urmeaza:
a) propune Ministerului Educatiei Nationale liniile directoare pentru formarea de baza in profesia de psiholog in acord cu dinamica cerintelor din piata muncii;
b) avizeaza programele universitare de formare in profesia de psiholog;
c) avizeaza programele de formare profesionala continua de lunga si de scurta durata;
d) avizeaza conferintele profesionale creditate;
e) avizeaza workshopurile profesionale creditate;
f) reglementeaza procesul de supervizare profesionala pentru toate treptele profesionale;
g) reglementeaza procesul de dezvoltare profesionala pentru toti psihologii.
2. Organizarea si functionarea forurilor de conducere

Articolul 7. (1) Forurile de conducere ale Colegiului reprezinta organele responsabile de realizarea atributiilor Colegiului.
(2) Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale Colegiului este elaborata de Comitetul director si adoptata in forma definitiva prin hotarare a Consiliului Colegiului, cu cel putin 12 luni inainte de inceperea procesului electoral.
(3) Nu sunt permise niciun fel de modificari sau explicitari facute metodologiei de alegeri cu mai putin de 12 luni inainte de inceperea procesului electoral sau in timpul acestuia.
(4) Reprezentantii forurilor de conducere alesi exercita un mandat de 4 ani (sau, in cazul inceperii unui mandat individual dupa momentul inceperii mandatului respectivului for, pana la finalul mandatului forului de conducere) si nu mai mult de doua mandate complete consecutive pentru urmatoarele pozitii: presedintele Colegiului, membrii Comitetului director (indiferent de comisia din care fac parte), presedintii filialelor teritoriale.
(5) Mandatul incepe la data validarii rezultatelor alegerilor si se sfarseste la data validarii rezultatelor pentru urmatoarele alegeri.
(6) Este considerat mandat complet orice mandat care a fost inceput si derulat pentru cel putin 16 luni, chiar daca nu a fost dus pana la final.
(7) Presedintele Colegiului, membrii Comitetului director si presedintii de filiala nu pot cumula nicio alta calitate in cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, cu exceptia celei de reprezentant in Conventia nationala.

Articolul 8. (1) In cazul oricarei proceduri de alegeri, preluarea mandatului de catre membrii forurilor de conducere nou-alesi se face in ziua urmatoare validarii alegerilor de catre comisia de validare a alegerilor.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare interna al Colegiului Psihologilor din Romania, din 24.11.2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Colegiul Psihologilor din Romania    Comisia de deontologie si disciplina    Psihologi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.