din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Reglementarea aeronautica civila romana privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar

Reglementarea aeronautica civila romana privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar

  Publicat: 28 Mar 2019       3463 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reglementarea aeronautica civila romana privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, editia 2019, din 15.03.2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 240 din 28.03.2019

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Act adoptat de organele de stat,

CAPITOLUL 1
Generalitati


1.1. Scop
(1) Prezenta reglementare de aeronautica civila stabileste cadrul necesar pentru aplicarea prevederilor Codului aerian al Romaniei referitoare la autorizarea si supravegherea organizatiilor care desfasoara activitati in scopul realizarii sigurantei zborului, in domeniul aeroportuar.
(2) Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) autorizeaza si supravegheaza organizatiile care desfasoara activitati in domeniul aeroportuar, in baza atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile.
(3) Evaluarea pentru autorizarea unei organizatii care solicita sa desfasoare activitati in domeniul aeroportuar se executa de catre inspectorii AACR in scopul realizarii sigurantei zborului, constatarii si atestarii capacitatii solicitantului de a desfasura activitatile aeronautice civile respective.
(4) Supravegherea agentilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar se efectueaza de catre inspectorii AACR in scopul asigurarii respectarii de catre agentii aeronautici in cauza a conditiilor de autorizare si, respectiv, in vederea conformarii permanente a acestora cu prevederile reglementarilor aeronautice aplicabile.


1.2. Aplicabilitate
(1) Prevederile prezentei reglementari se aplica organizatiilor care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati aeronautice civile in domeniul aeroportuar cu impact asupra sigurantei zborului, precum si celor care detin un certificat de autorizare emis de AACR.
(2) Prezenta reglementare stabileste cerintele si conditiile pentru autorizarea agentilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar si acordarea certificatului de autorizare, modificarea certificatului si prelungirea perioadei de autorizare, precum si supravegherea activitatii agentilor aeronautici autorizati.
(3) Autorizarea si supravegherea agentilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar sunt servicii prestate de catre AACR si se tarifeaza conform prevederilor legale.
(4) AACR poate restrictiona, suspenda sau revoca certificatul de autorizare al unui agent aeronautic civil din domeniul aeroportuar, daca nu sunt indeplinite conditiile de autorizare impuse de catre AACR. Actiunile de restrictionare, suspendare, revocare a certificatului de autorizare nu presupun rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale pentru serviciile prestate de catre AACR.
(5) Pentru realizarea scopului proceselor de autorizare si supraveghere a organizatiilor care desfasoara activitati in domeniul aeroportuar, AACR poate solicita date suplimentare fata de prevederile prezentei reglementari, cu respectarea prevederilor reglementarilor aeronautice/legislatiei nationale si/sau internationale aplicabile.


1.3. Documente de referinta
1. Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" ca autoritate nationala de supervizare, organism tehnic specializat pentru indeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului in aviatia civila, la nivel national
4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 66/2008 privind utilizarea echipamentelor, instalatiilor, utilajelor si mijloacelor tehnice de aerodrom si de protectie a navigatiei aeriene in desfasurarea activitatilor aeronautice civile
5. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri
6. Regulamentul CE nr. 73/2010 al Comisiei de stabilire a cerintelor de calitate a datelor aeronautice si informatiilor aeronautice pentru Cerul unic european
7. RACR-AD-PETA: Proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor, editia 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2015
8. RACR-AD-PETH: Proiectarea si exploatarea tehnica a heliporturilor, editia 3/2014, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014


1.4. Definitii si abrevieri
1.4.1. Definitii
In sensul prezentei reglementari, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. evaluare - ansamblu de activitati efectuate de catre inspectorii AACR in scopul constatarii indeplinirii/neindeplinirii de catre o organizatie a conditiilor impuse pentru autorizarea ca agent aeronautic civil;
2. facilitati - baza materiala asociata desfasurarii activitatilor aeronautice civile din domeniul aeroportuar care concura direct la siguranta zborului;
3. organizatie - grup de persoane si facilitati, cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii. Exemplu: companie, firma, corporatie, intreprindere, institutie, asociatie sau parti sau combinatii ale acestora;
4. renuntare - cerere formala scrisa, adresata AACR de catre un agent aeronautic civil, prin care se solicita revocarea documentului de autorizare. In acest caz, organizatia renunta efectiv la drepturile acordate in baza autorizarii respective, iar dupa revocare nu mai poate desfasura activitatile sau emite documentele pentru care a fost autorizata, fiind obligata sa elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;
5. restrictionare - retragere temporara de catre AACR a unora dintre drepturile acordate unei organizatii autorizate prin documentele de autorizare. Restrictionarea constituie un caz particular de suspendare;
6. revocare - incetarea efectelor unui certificat, prin decizia AACR, ca urmare a nerespectarii de catre agentul aeronautic a conditiilor care au stat la baza autorizarii si/sau a cerintelor impuse de AACR;
7. sistem de management al calitatii - sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea;
8. suspendare - retragere temporara de catre AACR a drepturilor acordate unui agent autorizat, ca urmare a nerespectarii de catre acesta a conditiilor care au stat la baza autorizarii si/sau a cerintelor impuse de AACR. In acest caz, autorizarea ramane valabila, dar nicio activitate invocand autorizarea nu poate fi desfasurata in perioada suspendarii. Drepturile care decurg din autorizare pot fi restabilite atunci cand AACR constata ca circumstantele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar organizatia poate demonstra din nou conformarea deplina cu cerintele aplicabile.
Alti termeni specifici utilizati in prezenta reglementare corespund definitiilor din Codul aerian al Romaniei.


1.4.2. Acronime
AACR - Autoritatea Aeronautica Civila Romana
ACI - Consiliul International al Aeroporturilor (Airports Council International)
AESA - Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (European Aviation Safety Agency)
H.G. - Hotarare a Guvernului
IATA - Asociatia Internationala de Transport Aerian (International Air Transport Association)
OACI - Organizatia Aviatiei Civile Internationale (International Civil Aviation Organization)
MT - Ministerul Transporturilor
PIAC - proceduri si instructiuni de aeronautica civila
RACR - reglementari aeronautice civile romane

Afişează Reglementarea aeronautica civila romana privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Reglementarea aeronautica civila    Agenti aeronautici civili    RACR-AD-AACDA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.