din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3408 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

  Publicat: 30 Mar 2019       8851 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 19/2019 - modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 245 din 29 martie 2019

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.

Forma actualizata 2020 a OUG nr. 114/2018, prin OUG 1/2020 >>>>>AICI<<<<<<

Avand in vedere:

- obiectivele Guvernului de dezvoltare teritoriala si regionala echilibrata si de amplificare a investitiilor in domeniile prioritare;
- faptul ca functionarea Fondului de Dezvoltare si Investitii necesita de urgenta corelarea domeniilor pentru care se asigura finantare, precum si reglementarea unor situatii concrete in cazul carora nu este necesara emiterea autorizatiei de construire;
- ca reglementarile actuale nu iau in considerare faptul ca in cazul lucrarilor de infrastructura rutiera exista lucrari de modernizare sau reparatii curente la care nu este obligatorie emiterea de autorizatii de construire;
- ca se impun modificarea structurii domeniilor prioritare pentru care se asigura finantare, precum si reglementarea modului de finantare a lucrarilor de intretinere si reparatii curente care au ca finalitate reabilitarea infrastructurii in beneficiul localitatilor si al cetatenilor,
luand in considerare ca in absenta modificarii prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu completarile ulterioare, privind Fondul de Dezvoltare si Investitii este posibil ca programul sa nu isi atinga scopul de dezvoltare si modernizare a localitatilor prin restrangerea beneficiarilor.
Avand in vedere:
- prevederile art. 87 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 potrivit caruia institutiile de credit trebuie sa calculeze, sa declare si sa plateasca trimestrial taxa pe active financiare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza taxa pe active, iar primul termen de plata este aprilie 2019;
- faptul ca potrivit reglementarilor in vigoare privind cota de impozitare asupra activelor financiare ale institutiilor bancare, estimata la acest moment la 0,3% pentru primul trimestru al anului 2019, si baza la care se aplica aceasta taxa, respectiv valoarea totala a activelor financiare, ar avea impact negativ imediat si semnificativ asupra surselor financiare pe care institutiile bancare le au la dispozitie pentru creditarea economiei reale si a populatiei;
- faptul ca taxa se plateste in functie de nivelul indicelui de referinta ROBOR, indice calculat exclusiv pe baza de cotatii si nu pe tranzactii efective pe piata interbancara, si care se reflecta in costul crescut al creditelor acordate de institutiile de credit, cu efect negativ asupra activitatii de creditare a economiei reale si a populatiei;
- ca mentinerea prevederilor actuale referitoare la utilizarea indicelui de referinta ROBOR pentru creditele denominate in lei cu dobanda variabila acordate consumatorilor perpetueaza existenta unor diferente semnificative intre dobanda perceputa de institutiile bancare la creditele acordate populatiei si dobanda acordata la depozitele populatiei;
- obiectivele Guvernului de crestere a intermedierii financiare, prin cresterea creditarii companiilor nefinanciare de catre sectorul bancar, scaderea costului creditarii populatiei si incurajarea economisirii prin acordarea de dobanzi mai atractive,
se impune revizuirea mecanismului de calcul si de plata a taxei pe activele bancare, in beneficiul tuturor partilor implicate, inclusiv al sistemului bancar, prin acordarea de facilitati de diminuare a taxei in conditiile in care aceasta contribuie la indeplinirea obiectivelor mentionate, precum si inlocuirea indicelui de referinta utilizat la stabilirea ratelor de dobanda pentru creditele contractate in lei cu dobanda variabila, calculat pe baza de tranzactii efective pe piata interbancara.
Tinand cont de obiectivele asumate prin Programul de guvernare de realizare a unei cresteri economice inteligente si sustenabile la nivel national, de dezvoltare a sectorului energetic,
In considerarea faptului ca dezvoltarea economica nu este la acelasi nivel in toate judetele, decalajele intre judete fiind in continuare semnificative, se propun masuri speciale pentru reducerea lor, avand in vedere inclusiv impactul social al respectivelor decalaje, in domeniul energiei, cu efect economic si social care au ca scop:
- accelerarea promovarii investitiilor in sectorul energiei electrice;
- dezvoltarea retelelor de distributie a gazelor naturale prin introducerea posibilitatii de a se realiza acest lucru si din fonduri publice de catre UAT-uri sau asocieri ale acestora;
- asigurarea suportabilitatii costurilor legate de incalzirea populatiei;
- asigurarea viabilitatii economice a producatorilor de energie electrica pe baza de carbune;
- asigurarea viabilitatii economice a producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare.
Caracterul de urgenta al prevederilor ce vizeaza acest domeniu rezida atat in faptul ca operatorii economici respectivi trebuie sa aiba timpul necesar in vederea ajustarii bugetelor de investitii si a planurilor de dezvoltare, cat si in necesitatea imbunatatirii starii retelelor din domeniul energetic. De asemenea, este necesara si accelerarea investitiilor in capacitatile de producere a energiei electrice pentru surmontarea unor potentiale sincope in sector si pentru a se evita importurile masive de energie electrica in lipsa dezvoltarii capacitatilor de producere a energiei electrice.
De asemenea, caracterul de urgenta rezida in necesitatea accelerarii procesului de dezvoltare a retelelor de distributie a gazelor naturale cu impact direct in sensul imbunatatirii nivelului de trai al populatiei si in asigurarea premiselor de dezvoltare economica la nivel local. Aceste prevederi au fost cerute in mod expres de catre autoritatile locale pentru a se crea baza legala a utilizarii fondurilor publice in acest scop.
In ceea ce priveste asigurarea suportabilitatii costurilor legate de incalzirea populatiei, noile prevederi sunt necesare pentru protectia consumatorilor, cu referire expresa la sprijinirea clientilor vulnerabili.
Referitor la asigurarea viabilitatii economice a producatorilor de energie electrica pe baza de carbune, avand in vedere importanta acestora in sectorul producerii de energie electrica si, totodata, si ponderea acestora (inclusiv a ramurilor industriale care depind de acestia) in economia anumitor judete, inclusiv situatia sociala deosebita din zonele in care isi desfasoara activitatea, este necesara implementarea cu celeritate a unor prevederi care sa le asigure viabilitatea economica.
Totodata, trebuie avut in vedere ca un eventual colaps financiar/economic al acestor producatori poate conduce la periclitarea functionarii Sistemului energetic national.
Neadoptarea in regim de urgenta a dispozitiilor prevazute in prezena ordonanta de urgenta pentru domeniul energiei poate duce la interpretari eronate ale prevederilor, ceea ce ar putea genera o multitudine de actiuni in instanta avand ca rezultat blocarea activitatii ANRE, costuri ridicate de functionare a operatorilor economici - cu consecinta directa a falimentului producatorilor de energie electrica pe baza de carbune si a producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, in conditiile in care acestia deja se confrunta cu probleme majore financiare.
De asemenea, o consecinta directa a neadoptarii in regim de urgenta ar fi si intarzierea planurilor de investitii ale operatorilor economici din sectorul energiei electrice, precum si cresterea costurilor legate de incalzirea populatiei
Se impune suspendarea aplicarii reglementarilor privind cerintele de capital ale administratorilor fondurilor de pensii in vederea reducerii impactului negativ asupra stabilitatii financiare a administratorilor de fonduri de pensii.
In considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele ( 2) si ( 4) vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Fondul se utilizeaza pentru finantarea proiectelor de dezvoltare, care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente, ale unitatiilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum si ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in domenii prioritare, dupa cum urmeaza:
1. Domeniul prioritar principal:
a) sanatate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenta, spitale judetene, municipale si orasenesti;
b) educatie, respectiv scoli, gradinite, crese, campusuri scolare;
c) apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate;
d) retea de energie electrica si retea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale si locale, judetene, strazi, zone pietonale, poduri, pasaje;
f) salubrizare;
g) retea de iluminat public.
2. Domeniul prioritar secundar:
a) cultura, respectiv camin cultural;
b) culte, respectiv reabilitare lacas de cult;
c) sport, respectiv constructie/modernizare baze sportive pentru sport de masa si performanta;
d) locuinte, respectiv locuinte sociale, locuinte pentru tineri, locuinte de serviciu pentru specialisti, reabilitarea cladirilor cu risc seismic;
e) sedii administrative ale institutiilor publice din mediul rural.
(4) Finantarea proiectelor de dezvoltare se asigura sub forma de granturi, acordate din Fond .``

Afişează OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 19/2019    OUG 114/2018    OUG 50/2010    OUG 52/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro