din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4139 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 84/2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

Legea nr. 84/2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

  Publicat: 03 May 2019       3506 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 335 din 02.05.2019

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I
Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 14 iulie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) documentul de transport corespunzator tipului de transport efectuat - avizul de expeditie a marfurilor, in cazul efectuarii transportului rutier in cont propriu de marfuri, sau scrisoarea de transport - C.M.R., in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de marfuri, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;".
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, provenite din exploatatiile agricole, se pot transporta de la punctele de recoltare la spatiile de depozitare proprii ale exploatatiilor agricole in cauza, fara a detine tichet de cantar, cu conditia existentei la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzator tipului de transport efectuat.
(2) Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare de pe teritoriul exploatatiilor agricole se pot transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de receptie/depozitare ale unitatilor de procesare, fara a detine tichet de cantar, cu conditia existentei la bordul vehiculului rutier a copiei contractului incheiat intre producatorul agricol si procesatorul in cauza si a documentului de transport corespunzator tipului de transport efectuat.
(3) Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare pe teritoriul exploatatiilor agricole se pot transporta de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele proprii exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea depozitarii sau comercializarii, in limita unei distante de maximum 70 km de la locul de incarcare, fara a detine tichet de cantar, cu conditia existentei la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzator tipului de transport efectuat.
(4) Operatiunile de transport prevazute la alin. (1)-(3) se efectueaza cu respectarea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau a masei totale maxime autorizate."
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
Transportul produselor agricole vegetale obtinute dupa recoltare pe teritoriul exploatatiilor agricole de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele proprii exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea depozitarii sau comercializarii, pe distante mai mari de 70 km de la locul de incarcare, va fi insotit de documentele de transport corespunzatoare tipului de transport efectuat si de tichetul de cantar."
4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
Constituie contraventie efectuarea transportului rutier fara existenta la bordul vehiculului rutier, in vederea prezentarii organelor de control, a copiei contractului prevazut la art. 3 alin. (2), incheiat intre producatorul agricol si procesatorul in cauza, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicata intreprinderii de transport rutier in cont propriu sau operatorului de transport rutier care efectueaza transportul sau, dupa caz, conducatorului auto, in cazul in care acesta nu este angajat al unei intreprinderi de transport rutier in cont propriu sau al unui operator de transport rutier."
5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 5 se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor, precum si de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, dupa caz."
6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Contraventiei prevazute la art. 5 ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 5, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."


Articolul II
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, la litera d) a articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa liniuta a 7-a se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
" - exploatari agricole sau depozite de produse agricole."

Afişează Legea nr. 84/2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 84/2019    Produse agricole vegetale    Transportul rutier pe drumurile publice    HG 1373/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.