din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2774 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 132/2019 pentru modificarea Ordinului ANRSC nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

Ordinul nr. 132/2019 pentru modificarea Ordinului ANRSC nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

  Publicat: 09 May 2019       1612 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 132/2019 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 357 din 08.05.2019.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

Articolul I
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, publicat in monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile publice de transport local si judetean de persoane"
2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Se aproba Regulamentul-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile publice de transport local si judetean de persoane, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin ."
3. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:
"REGULAMENTUL-CADRU
de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile publice de transport local si judetean de persoane"
4. In anexa, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Prezentul regulament-cadru este elaborat in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) si c) din Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. In anexa, la articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea de autorizare reprezinta compartimentul sau serviciul specializat de transport din cadrul fiecarei autoritati a administratiei publice locale si asociatii de dezvoltare intercomunitara."
6. In anexa, la articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autorizarea este echivalenta cu licentierea autoritatii de autorizare pentru acordarea autorizatiilor de transport in regim de taxi, in conformitate cu prevederile legii specifice."
7. In anexa, la articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) Prezentul regulament-cadru se aplica autoritatilor de autorizare care solicita de la A.N.R.S.C. autorizarea in domeniul serviciilor publice de transport local si judetean de persoane, pentru functionarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
8. In anexa, la articolul 5, partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
Pentru autorizarea autoritatilor de autorizare infiintate la nivelul oraselor, municipiilor, judetelor, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
. . . . . . . . . .
b) sa aiba minimum un angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata pentru localitatile avand o populatie de pana la 15.000 de locuitori sau minimum 2 angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata pentru localitatile cu populatie de peste 15.000 de locuitori;".
9. In anexa, la articolul 7, partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
Pentru dovedirea indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute la art. 5 si 6, dupa caz, autoritatea administratiei publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitara depune la registratura A.N.R.S.C. un dosar cu urmatoarele documente:
. . . . . . . . . .

b) copie dupa organigrama aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/ presedintelui consiliului judetean sau a aparatului tehnic al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, din care sa reiasa compartimentul/serviciul care are atributiile autoritatii de autorizare;".
10. In anexa, la articolul 13, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa cunoasca si sa respecte legislatia de specialitate in vigoare din domeniul serviciilor de transport persoane;
b) sa cunoasca si sa respecte prevederile din Regulamentul- cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane;".
11. In anexa, la articolul 15, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) prin personalul propriu a savarsit fapte penale in exercitarea atributiilor legale in domeniul serviciilor publice de transport local si judetean de persoane si exista o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru stabilirea vinovatiei".
12. In anexa, la articolul 16, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care, in perioada de notificare, autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare intercomunitara nu face dovada inlocuirii personalului vinovat de savarsirea faptelor mentionate la art. 15, A.N.R.S.C. va proceda la retragerea autorizatiei.
. . . . . . . . . .
(5) Autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare intercomunitara poate solicita la A.N.R.S.C. o noua autorizare pentru autoritatea de autorizare, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai daca persoanele stabilite vinovate, conform prevederilor art. 15 lit. c), nu mai sunt angajate in cadrul autoritatii de autorizare."
13. In anexa, la articolul 19, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Intarzierea in achitarea sumelor datorate atrage dobanzi si penalitati de intarziere, denumite generic accesorii, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Ordinea stingerii creantelor datorate bugetului A.N.R.S.C. din tariful anual de monitorizare a autorizatiei, precum si a accesoriilor aferente este cea prevazuta in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare."
14. La articolul 20, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) Incasarile realizate din aplicarea tarifelor prevazute in prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C.
(2) Tarifele percepute de la fiecare autoritate de autorizare se varsa in contul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, cod de identificare fiscala 14935787, cod IBAN RO29TREZ70320F365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativa a Sectorului 3."
15. In anexa, articolul 22 se abroga.
16. Anexa nr. 1 la regulament se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin .

Afişează Ordinul nr. 132/2019 pentru modificarea Ordinului ANRSC nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRSC    Transport de persoane    Servicii de transport public    Transport public local si judetean    Legea 92/2007    Ordinul ANRSC 132/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012Articole Juridice

Contractul de transport de persoane si bagaje (Art. 2.002 - 2.008 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro