din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2351 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 107/2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania"

Legea nr. 107/2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania"

  Publicat: 30 May 2019       1056 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 29.05.2019

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Capacitatea debitorului de a face fata obligatiilor de plata la scadenta.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articol unic
Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, literele a), a1), b), d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna, la solicitarea administratiei publice locale si centrale sau a unui investitor, persoana fizica sau persoana juridica;
a1) avizarea de catre autoritatea administratiei publice centrale care raspunde de turism a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna;
b) stabilirea terenurilor pe care vor fi amenajate obiectivele prevazute la lit. d)-g), pe baza planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor de urbanism avizate si aprobate conform legii, cu respectarea reglementarilor privind protectia mediului si a ariilor protejate;
. . . . . . . . . .
d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: cai de acces, alimentari cu apa, gaze, curent electric, canalizari, statii de pompare si statii de epurare a apelor uzate, parcari si alte utilitati necesare;
. . . . . . . . . .
g) construirea, extinderea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistica, inclusiv drumurile de acces si parcarile aferente."
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articcolul 4
(1) Scoaterea definitiva din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ- teritoriale sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplaseaza obiectivele destinate actiunilor prevazute la art. 3 lit. d) -f), necesare realizarii Programului national de dezvoltare a turismului A�Schi in RomaniaA�, pentru obiective al caror beneficiar este o unitate administrativ-teritoriala si/sau asociatie de dezvoltare intercomunitara, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 92 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de la plata taxelor si obligatiilor banesti prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) -c) si de la obligatiile datorate potrivit art. 36 alin. (2) si art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Scoaterea definitiva din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplaseaza obiectivele destinate actiunilor prevazute la art. 3 lit. d) -f), necesare realizarii Programului national de dezvoltare a turismului A�Schi in RomaniaA�, pentru obiective al caror beneficiar este altcineva decat o unitate administrativ-teritoriala si/sau asociatie de dezvoltare intercomunitara, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor, obligatiilor banesti si a celorlalte obligatii prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Scoaterea definitiva din fondul forestier proprietate privata sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplaseaza obiectivele destinate actiunilor prevazute la art. 3 lit. d) -f), necesare realizarii Programului national de dezvoltare a turismului A�Schi in RomaniaA�, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxei pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru situatia prevazuta la art. 3 lit. g), scoaterea definitiva a terenurilor respective din circuitul agricol si din fondul forestier national se face cu respectarea legislatiei specifice celor doua domenii.
(5) Pentru cazurile prevazute la alin. (1)-(3) scoaterea definitiva din fondul forestier national se realizeaza prin hotarare a Guvernului.
(6) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole prevazute la alin. (1) - (3) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Lucrarile de amenajare aferente zonelor pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publica si vor fi realizate in conformitate cu legislatia in vigoare.
(8) Pentru situatiile prevazute la alin. (1)-(3), scoaterea definitiva din fondul forestier national se realizeaza prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate. Echivalenta valorica se calculeaza conform legislatiei silvice specifice in vigoare."
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) Scoaterea din fondul forestier national sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplaseaza obiectivele destinate actiunilor prevazute la art. 3 lit. d)-g) se aproba numai dupa realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna, in baza:
a) documentatiei specifice prevazute de legislatia silvica;
b) documentatiei prevazute de legislatia aplicabila pentru scoaterea din circuitul agricol si cu respectarea conditiilor privind amplasarea obiectivelor pe terenurile agricole situate in extravilan;
c) avizului autoritatii publice centrale care raspunde de turism, in care sa fie precizata incadrarea obiectivului de dezvoltare a turismului A�Schi in RomaniaA� cu specificarea suprafetei si amplasamentului.
(2) Finantarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafetele de teren din zonele incluse in program se realizeaza de catre autoritatea administratiei publice centrale care raspunde de turism, in functie de fondurile disponibile si de prioritatile din punctul de vedere al dezvoltarii turistice. Autoritatile administratiei publice locale sau centrale implicate in program pot hotari, in conditiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii."
4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Implementarea programului va fi coordonata de autoritatea administratiei publice centrale care raspunde de turism in colaborare cu autoritatea administratiei publice centrale care raspunde de sport, in conformitate cu prevederile legale."
5. La anexa, prevederile referitoare la judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Harghita, Maramures, Sibiu, Suceava si Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Judetul Alba: Abrud, Arieseni, Baia de Aries, Zlatna, dezvoltarea zonei turistice A�UrsoaiaA� (comuna Horea, comuna Garda, comuna Albac), muntii Sureanu (Poarta Raiului), muntii Apuseni, Muntii Metaliferi, Muntii Bihariei, Muntii Bihorului, muntele Gaina, Muntele Mare, Muntii Trascaului
. . . . . . . . . .
Judetul Bistrita-Nasaud: Colibita, Lesu, Tihuta, Tibles (Fiad), Valea Vinului, orasul Nasaud, orasul Sangiorz-Bai, comuna Josenii Bargaului, comuna Prundu Bargaului, comuna Tiha Bargaului, comuna Bistrita Bargaului, comuna Livezile, comuna Poiana Ilvei, comuna Magura Ilvei, comuna Ilva Mare, comuna Ilva Mica, comuna Lunca Ilvei, comuna Maieru, comuna Rodna, comuna Sant, comuna Romuli, comuna Telciu, comuna Cosbuc, comuna Parva, comuna Rebra, comuna Salva, comuna Runcu Salvei, comuna Nimigea, comuna Feldru, comuna Rebrisoara, muntii Calimani, Muntii Bargaului, Muntii Rodnei
. . . . . . . . . .
Judetul Caras-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, valea Olteana (Tarcu), muntii Semenic (comuna Valiug, comuna Brebu, comuna Brebu Nou, comuna Prigor, municipiul Resita), Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni, comuna Zavoi), muntii Tarcu (comuna Zavoi, comuna Armenis)
. . . . . . . . . .
Judetul Harghita: orasul Borsec, zona Pasul Bucin (comuna Praid, comuna Joseni), zona muntilor Harghita: Harghita Bai - Harghita Madaras (municipiul Miercurea-Ciuc, orasul Vlahita, comuna Ciceu, comuna Siculeni, comuna Madaras, comuna Zetea, comuna Capalnita), Izvorul Muresului, zona Lacul Rosu, zona muntilor Ciomad (orasul Baile Tusnad, comuna Tusnad, comuna Cozmeni), Valea Stramba, Varsag, municipiul Toplita, zona muntilor Calimani
. . . . . . . . . .
Judetul Maramures: Borsa, Cavnic, Izvoarele, Mogosa-Suior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Targu Lapus, Baiut, Grosii Tiblesului, Muntii Oas, Gutai si Tibles, Muntii Maramuresului, Muntii Rodnei
. . . . . . . . . .
Judetul Sibiu: Arpasu de Jos, Cartisoara, Porumbacu de Jos, Avrig, Racovita, Turnu Rosu, Talmaciu, Boita, Sadu, Raul Sadului, Cisnadie, Rasinari, Poplaca, Gura Raului, Cristian, Saliste, Tilisca, Poiana Sibiului, Jina, Miercurea Sibiului, muntii Fagaras, Muntii Lotrului, muntii Cindrel
Judetul Suceava: Brosteni, Campulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorata, Sucevita, Vatra Dornei, Carlibaba, Dorna Candrenilor, Saru Dornei, Ciocanesti, muntii Calimani, muntii Suhard, obcina Mestecanis, muntii Giumalau, Muntii Bistritei, muntii Rarau
Judetul Valcea: orasul Horezu, Muntii Capatanii (muntele Ursu, muntele Pietrele Rosii, muntele Pludeasa, muntele Bolca, muntele Piscul lui Tigan, muntele Pietricea, muntele Marginea, muntele Piscul Lung), comuna Voineasa (Muntii Latoritei, Mioarele, Puru, Miru, Obarsia Lotrului, Carbunele Stefanu, Vidra, Pietrimanu, Bora), comuna Vaideeni (Dealul Mare, Ursuletu, Ursu, Darjala, Capatana, Balota, Caserie, Milescu, Bradateaua Mare, Bradateaua Mica, Corsoru), comuna Malaia (muntele Muntinu, Groapa Malaii, Cocora, Funicelu, Gropita, Tarnovu Mare, Tarnovu Mic, Cosana, Petrimanu, Igoiu-Micaia, Fratosteanu, Coasta Benghii, Urdele, Igoiu, cracul Curmatura), comuna Perisani (Dalia, Lazul lui Man)"
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 107/2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 107/2019    Legea 526/2003    Turism    Dezvoltare    Schi in Romania

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.