din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1253 de useri online



Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020, din 25.10.2018

Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020, din 25.10.2018

  Publicat: 12 Jun 2019       698 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 476 din 11.06.2019

(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
Prezentele instructiuni se aplica beneficiarilor care solicita autoritatii de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adaugata eligibila, reprezentand taxa pe valoarea adaugata nerecuperabila, efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (denumit in continuare FEPAM) si din fonduri publice nationale prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 (denumit in continuare POPAM 2014-2020), in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020.
Operatiunea propusa spre finantare/finantata din FEPAM prin POPAM 2014-2020 inseamna operatiunea propusa spre finantare/finantata din contributia financiara a Uniunii Europene FEPAM si din cofinantarea publica.


CAPITOLUL II
Depunerea declaratiilor privind nedeductibilitatea si nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adaugata


Articolul 2
La depunerea cererii de finantare, solicitantul finantarii din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si din fonduri publice nationale depune la autoritatea de management, ca anexa, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile incluse in bugetul proiectului propus spre finantare, denumita "Declaratie privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul operatiunii propuse spre finantare din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si din fonduri publice nationale", al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.


Articolul 3
(1) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii finantarii din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si din fonduri publice nationale au obligatia depunerii la autoritatea de management a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile cuprinse in cererea de rambursare, denumita "Declaratie privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunii finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si din fonduri publice nationale", al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.
(2) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii finantarii din FEPAM prin POPAM 2014-2020 si din fonduri publice nationale au obligatia depunerii la autoritatea de management a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile prevazute in anexa nr. 2, denumita "Declaratie privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunii finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si din fonduri publice nationale", al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele instructiuni.


Articolul 4
Directia generala pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM asigura includerea anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezentele instructiuni in ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finantate prin FEPAM prin POPAM 2014-2020 si din fonduri publice nationale.


Articolul 5
Directia generala pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM verifica, pe baza datelor existente in cadrul Registrului persoanelor impozabile inregistrate in scop de T.V.A., registrul disponibil pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, daca solicitantul nu a avut calitatea de persoana inregistrata in scopuri de T.V.A., conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru intreaga perioada cuprinsa intre data emiterii facturilor inscrise in declaratia privind nedeductibilitatea T.V.A. si data la care persoana impozabila a depus declaratia mentionata la art. 3 alin. (1).


CAPITOLUL III
Procedura de certificare a declaratiei privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare


Articolul 6
Directia generala pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM transmite, trimestrial, organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului copia "Declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunii finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si din fonduri publice nationale" depuse de contribuabilul platitor care are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de T.V.A., conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in anumite perioade sau pe intreaga perioada cuprinsa intre data emiterii facturilor inscrise in aceasta declaratie si data depunerii declaratiei.


Articolul 7
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile teritoriale, dispune controale la contribuabilii selectati pe baza analizei de risc in vederea verificarii corectitudinii datelor declarate pe propria raspundere de reprezentantul legal al persoanei inregistrate in scopuri de T.V.A.


Articolul 8
In situatia neconfirmarii datelor declarate pe propria raspundere de reprezentantul legal al persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A., in urma controalelor fiscale efectuate in baza analizei de risc de catre organele fiscale, actul de control cu rezultatele verificarii va fi transmis Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM.


Articolul 9
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele instructiuni. Acestea pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.





Afişează Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020, din 25.10.2018 pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    HG 347/2016    Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime    Instructiuni de aplicare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.