din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2632 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  Publicat: 27 Jun 2019       14786 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 522 din 26.06.2019.

(RCC) Baza de date organizata de catre Centrala Riscurilor Bancare, care contine informatii de risc bancar reportate de catre bancile din sistem.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Face parte din grupul infractiunilor contra libertatii sexuale,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

Articolul 1
(1) In scopul prevenirii si combaterii faptelor de natura sexuala, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevazute si pedepsite de legea penala, precum si pentru a evita riscul recidivei, se organizeaza Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, denumit in continuare Registrul .
(2) Registrul reprezinta un mijloc de cunoastere, supraveghere si identificare operativa a persoanelor care au comis urmatoarele infractiuni prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) infractiunea de trafic de persoane prevazuta la art. 210;
b) infractiunea de trafic de minori prevazuta la art. 211;
c) infractiunea de proxenetism prevazuta la art. 213;
d) infractiunea de exploatare a cersetoriei prevazuta la art. 214;
e) infractiunea de folosire a unui minor in scop de cersetorie prevazuta la art. 215;
f) infractiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevazuta la art. 216;
g) infractiunea de folosire a prostitutiei infantile prevazuta la art. 2161;
h) infractiunea de viol prevazuta la art. 218;
i) infractiunea de agresiune sexuala prevazuta la art. 219;
j) infractiunea de act sexual cu un minor prevazuta la art. 220;
k) infractiunea de corupere sexuala a minorilor prevazuta la art. 221;
l) infractiunea de racolare a minorilor in scopuri sexuale prevazuta la art. 222;
m) infractiunea de hartuire sexuala prevazuta la art. 223;
n) infractiunea de folosire abuziva a functiei in scop sexual prevazuta la art. 299;
o) infractiunea de pornografie infantila prevazuta la art. 374;
p) infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevazuta la art. 375;
q) infractiunea de incest prevazuta la art. 377;
r) infractiunile prevazute la lit. a) -q), astfel cum erau prevazute in Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romaniei sau in legi speciale, avand aceleasi elemente constitutive.

Articolul 2
(1) In Registru se tine evidenta:
a) persoanelor fizice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale in legatura cu infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) de catre organele romane competente;
b) persoanelor de cetatenie romana despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea autoritatilor centrale din celelalte state membre si a autoritatilor competente din statele terte cu privire la savarsirea unei infractiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2);
c) persoanelor nascute in strainatate despre care s-au primit comunicari din partea autoritatilor competente ale altor state cu privire la savarsirea unei infractiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2) si cu privire la care sunt date ca se deplaseaza sau ca se pot deplasa pe teritoriul Romaniei.
(2) Nu se inscriu in Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu exceptia cazurilor in care instanta de judecata a dispus aceasta in mod expres in cadrul unui proces penal.

Articolul 3
In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) certificat de integritate comportamentala - documentul eliberat persoanelor fizice, care atesta lipsa inscrierilor in Registru sau, dupa caz, datele inscrise in Registru cu privire la acestea;
b) copia de pe Registru - documentul eliberat autoritatilor romane competente, care atesta lipsa inscrierilor in Registru sau, dupa caz, datele inscrise in Registru cu privire la acestea;
c) extras din Registru - documentul emis cu ocazia schimbului de informatii cu registrele similare din state membre sau state terte;
d) stat membru - statul membru al Uniunii Europene;
e) stat tert - statul care nu este membru al Uniunii Europene;
f) categorii vulnerabile - copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, femei, victime ale violentei domestice si ale traficului de persoane, precum si orice alta persoana care apartine grupului vulnerabil definit potrivit Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 4
Comunicarea datelor din Registru se face in conditiile prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

Articolul 5
(1) Registrul se organizeaza de Ministerul Afacerilor Interne si se tine de unitatile Politiei Romane, prin structuri specializate in acest domeniu .
(2) Registrul se constituie ca o evidenta distincta de cea a cazierului judiciar, in cadrul Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Registrul poate fi interconectat cu alte baze de date ale Politiei Romane.

Articolul 6
Evidenta informatizata a Registrului si evidenta informatizata dactiloscopica si a datelor genetice judiciare se organizeaza si functioneaza in cadrul Politiei Romane, care asigura si coordonarea activitatilor desfasurate in aceste domenii.

Articolul 7
(1) In cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se organizeaza si functioneaza Registrul central, in care se tine evidenta:
a) persoanelor fizice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) nascute in afara Romaniei care fac obiectul Registrului;
b) persoanelor fizice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c).
(2) Orice modificare sau stergere a datelor referitoare la persoanele fizice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), comunicate de autoritatile competente din statele membre sau terte, atrag modificari sau stergeri identice in Registru, in masura in care aceste hotarari nu au fost recunoscute de organele romane competente.
(3) La nivel central, activitatile specifice Registrului se desfasoara de catre Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Afişează Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 118/2019    Registrul national automatizat    Infractiuni sexuale    Infractiuni de exploatare    Legea 76/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.