din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, din 04.06.2019

Regulamentul privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, din 04.06.2019

  Publicat: 28 Jun 2019       4387 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 527 din 27.06.2019.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

CAPITOLUL I
Dispozitii comune

Articolul 1
Dispozitiile prezentului regulament se aplica auditorilor de justitie admisi la Institutul National al Magistraturii pana in anul 2019 inclusiv.

CAPITOLUL II
Pregatirea judecatorilor si procurorilor in perioada de stagiu

Articolul 2
(1) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari efectueaza un stagiu cu o durata de un an, potrivit legii.
(2) Perioada de stagiu incepe din ziua in care judecatorii stagiari si procurorii stagiari au fost numiti in aceste functii.
(3) Nu sunt incluse in perioada de stagiu concediile de maternitate si concediile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si alte concedii sau orice alte intreruperi ale activitatii care, insumate, depasesc 30 de zile lucratoare, pentru partea care depaseste aceasta durata .
(4) Prin exceptie de la alin. (3), concediile de odihna, cursurile de pregatire profesionala organizate de Institutul National al Magistraturii, precum si concediile de studii de specialitate platite pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate sunt incluse in perioada de stagiu .

Articolul 3
Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt obligati sa continue pregatirea profesionala pe toata durata stagiului, sub coordonarea indrumatorului de stagiu .

Articolul 4
(1) Conducerea judecatoriei si conducerea parchetului de pe langa aceasta sunt obligate sa asigure conditii optime pentru desfasurarea stagiului si pentru pregatirea judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari, in scopul perfectionarii cunostintelor teoretice si practice specifice activitatii.
(2) In acest scop, presedintii judecatoriilor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea vor desemna la inceputul perioadei de stagiu un judecator, respectiv un procuror, cu o pregatire profesionala temeinica si experienta, care va coordona pregatirea judecatorilor stagiari si, respectiv, a procurorilor stagiari.
(3) Activitatea fiecarui judecator stagiar si procuror stagiar va fi analizata trimestrial de catre judecatorul, respectiv procurorul desemnat. Acestia din urma vor propune conducerii judecatoriei sau, dupa caz, a parchetului de pe langa aceasta masurile ce se impun pentru imbunatatirea pregatirii profesionale si a activitatii judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari, intocmind trimestrial un referat de evaluare privind insusirea de catre acestia a cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.

Articolul 5
(1) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare va fi insotit de avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta.
(2) Constatarile referatelor de evaluare vor fi consemnate in fisa pentru stagiul de practica a judecatorului sau a procurorului. In aceasta fisa presedintele judecatoriei sau, dupa caz, prim- procurorul parchetului de pe langa aceasta va inscrie si perioadele de intrerupere a stagiului.

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

Articolul 6
(1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate .
(2) In cazul in care judecatorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, acesta este obligat sa se prezinte la urmatorul examen, organizat potrivit prezentului regulament.
(3) Lipsa nejustificata de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de judecator stagiar sau de procuror stagiar, din ziua validarii rezultatelor examenului de catre Consiliul Superior al Magistraturii. In aceasta situatie, judecatorul stagiar sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea judecatorului stagiar sau a procurorului stagiar, cu avizul conducatorului instantei sau al parchetului la care acesta functioneaza, poate aproba amanarea examenului de capacitate numai o singura data .
(5) Judecatorul stagiar sau procurorul stagiar care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen daca de la incheierea stagiului si pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(6) Dupa trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (5) sunt obligate sa efectueze din nou stagiul, potrivit legii.

Articolul 7
(1) Examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari se organizeaza de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
(2) Data, locul, modul de desfasurare a examenului de capacitate si calendarul de desfasurare se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii si se comunica instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate .
(3) Tematica si bibliografia, precum si cererea-tip de inscriere se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, se transmit instantelor si parchetelor si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate .

Articolul 8
(1) Inscrierea la examenul de capacitate se face in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.
(2) Cererile de inscriere la examenul de capacitate se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) La cererea-tip de inscriere se anexeaza:
a) diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii, in copie;
b) referatele de evaluare si avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta;
c) fisa de stagiu, in original.

Articolul 9
Se pot inscrie la examen judecatorii stagiari si procurorii stagiari al caror stagiu se va implini pana in ultima zi a examenului de capacitate .

Articolul 10
Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.

Articolul 11
(1) Probele scrise constau in lucrari cu subiecte distincte pentru judecatori si procurori, inclusiv solutionarea unor spete si redactarea de lucrari cu caracter practic, in functie de specificul activitatii candidatilor.
(2) Probele scrise se sustin la urmatoarele materii:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;

Afişează Regulamentul privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, din 04.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Examen de capacitate    Judecatori stagiari    Procurori stagiari    Auditori de justitie    Institutul National al Magistraturii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL privind acordarea indemnizatiei de instalare prevazuta de art. 26 alin. (4) din OUG nr. 27/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 24/2018