din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului

Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului

  Publicat: 01 Jul 2019       1133 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 537 din 01.07.2019.

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

. . . . . . . . . .
f) monitorizarea, indrumarea si controlul activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, inclusiv in ceea ce priveste utilizarea Sistemului interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei eliberate de catre institutiile prefectului pentru actele oficiale administrative;
. . . . . . . . . .
i) verificarea informatiilor de interes public referitoare la unele activitati ale directiei generale ce urmeaza a fi publicate pe paginile de internet si intranet ale ministerului;
j) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al serviciului;
k) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al serviciului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
l) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;"
18. La articolul 22, dupa litera l) se introduc trei noi litere, literele m), n) si o), cu urmatorul cuprins:
"m) monitorizarea si controlul institutiilor prefectului cu privire la activitatea colegiilor prefecturale, a comitetelor, comisiilor ori a altor structuri, constituite prin ordin al prefectului, cu exceptia celor prevazute de legile speciale din domeniul proprietatii si cel al situatiilor de urgenta;
n) asigurarea suportului de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C) la nivelul directiei generale;
o) reprezentarea directiei generale in cadrul comisiilor de specialitate si grupurilor de lucru in domeniul (IT&C)."
19. La articolul 24, literele f), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al compartimentului;
g) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al compartimentului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
h) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;".
20. La articolul 24, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) solicitarea de informatii institutiilor prefectului cu privire la stadiul pregatirilor pentru sezonul rece la nivelul judetelor, in vederea centralizarii datelor respective si a informarii conducerii Ministerului Afacerilor Interne;
j) intocmirea corespondentei necesare, in vederea organizarii videoconferintelor cu prefectii pe tema situatiilor de urgenta, la solicitarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne."
21. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. -
Obiectivul general al Compartimentului analize, sinteze si elaborare acte administrative il reprezinta analiza informatiilor privind activitatile desfasurate de institutiile prefectului in diferite sectoare de activitate, in vederea imbunatatirii acestora."
22. La articolul 26, literele c), e), f), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) monitorizarea activitatii prefectilor cu privire la indeplinirea sarcinilor dispuse de catre Guvern sau de catre conducerea ministerului pentru aplicarea in teritoriu a programelor guvernamentale, cu informarea conducerii directiei generale;
. . . . . . . . . .
e) sprijinirea institutiilor prefectului in vederea aplicarii legislatiei specifice domeniului lor de competenta, prin realizarea corespondentei cu ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale competente;
f) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al compartimentului;
g) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al compartimentului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
h) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;".
23. La articolul 26, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) identificarea problemelor intampinate de institutiile prefectului si elaborarea unor propuneri de imbunatatire a activitatii acestora, care vor fi supuse aprobarii conducerii directiei generale."
24. La articolul 27 alineatul (2), dupa litera p) se introduc trei noi litere, literele r), s) si s), cu urmatorul cuprins:
"r) asigura activitatea privind operatiunile de evidenta, controlul existentei si inventarierea sigiliilor si a stampilelor la nivelul directiei generale, al institutiilor prefectului, in colaborare cu alte structuri ale ministerului cu atributii in domeniu;
s) asigura primirea, evidenta, inregistrarea petitiilor adresate conducerii directiei generale, precum si repartizarea acestora pe baza rezolutiei conducerii directiei generale, respectiv a sefilor structurilor de specialitate din cadrul directiei generale;
s) asigura multiplicarea documentelor conform dispozitiilor conducerii directiei generale, cu respectarea normelor legale referitoare la multiplicarea, inregistrarea si manipularea acestora."
25. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. -
Structura de securitate se subordoneaza nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general si desfasoara activitatile necesare implementarii masurilor de protectie a informatiilor clasificate in cadrul directiei generale."
26. Sectiunea a 8-a "Obiectivul si atributiile Unitatii de management al proiectului", cuprinzand articolele 30 si 31, se abroga.
27. In tot cuprinsul regulamentului, sintagma "Departamentul de Informatii si Protectie Interna" se inlocuieste cu sintagma "Directia Generala de Protectie Interna".
28. Anexa nr. 1 "Organigrama Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului" se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulamentul DGPR    Ordinul 73/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.