din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3133 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

  Publicat: 24 Jul 2019       7722 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Obiectul si domeniul de aplicare

Articolul 1
(1) Prezenta lege abordeaza unitar la nivel national evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor daunatoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, prin implementarea progresiva a urmatoarelor masuri:
a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu metodele de evaluare prevazute in prezenta lege;
b) asigurarea accesului publicului la informatiile cu privire la zgomotul ambiant si la efectele sale;
c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii zgomotului, a planurilor de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, in special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte daunatoare asupra sanatatii umane, si pentru a mentine nivelurile zgomotului ambiant sub valorile- limita definite conform art. 4 pct. 19, in situatia in care acestea nu sunt depasite.
(2) Prezenta lege stabileste cadrul general pentru dezvoltarea masurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, in special de vehiculele rutiere, feroviare si de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale si de cele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, precum si de masinile industriale mobile.

Articolul 2
Prevederile prezentei legi se aplica zgomotului ambiant la care este expusa populatia, in special in:
a) zonele construite;
b) parcurile, gradinile publice sau alte zone linistite dintr-o aglomerare;
c) zonele linistite din spatii deschise;
d) apropierea unitatilor de invatamant, a spitalelor si a altor cladiri si zone sensibile la zgomot.

Articolul 3
Prevederile prezentei legi nu se aplica zgomotului generat de:
a) persoana expusa;
b) activitatile casnice;
c) vecini;
d) activitatile de la locul de munca si din interiorul mijloacelor de transport;
e) activitatile militare din zonele militare;
f) activitatile prilejuite de manifestarea libertatii de religie a cultelor recunoscute.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

Articolul 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. aeroport principal - aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an, o miscare insemnand o decolare sau o aterizare, cu exceptia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave usoare;
2. aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populatie al carei numar depaseste 100.000 de locuitori si cu o densitate a populatiei necesara indeplinirii conditiilor de zona urbana;
3. cale ferata principala - cale ferata cu un trafic anual mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor;
4. cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot, care evidentiaza depasirile valorilor-limita in vigoare, numarul persoanelor afectate sau numarul de locuinte expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumita zona;
5. disconfort - gradul de afectare a comunitatii din cauza zgomotului, care se determina prin intermediul anchetelor de teren;
6. drum principal - drum de interes international, national, judetean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor;
7. efecte daunatoare - efecte negative asupra sanatatii umane;
8. evaluare - orice metoda utilizata pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau masurarea valorii unui indicator de zgomot ori a efectelor daunatoare asociate acesteia;
9. harta strategica de zgomot - o harta intocmita pentru evaluarea globala a expunerii la zgomot dintr-o zona data, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zona;
10. indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legatura cu un efect daunator;
11. Lnoapte indicator de zgomot pentru perioada de noapte - indicator de zgomot asociat tulburarii somnului din perioada de noapte, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 1;
12. Lseara indicator de zgomot pentru perioada de seara - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seara, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 1;
13. Lzi indicator de zgomot pentru perioada de zi - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 1;
14. Lzsn indicator de zgomot pentru zi-seara-noapte - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a carui valoare se calculeaza potrivit anexei nr. 1;
15. planificare acustica - gestionarea zgomotului in perspectiva prin planificarea masurilor de: amenajare a teritoriului, inginerie a transporturilor, planificare a traficului, reducere a zgomotului prin masuri de izolatie fonica si de control al surselor de zgomot;
16. planuri de actiune - planuri destinate gestionarii problemelor si efectelor cauzate de zgomot, incluzand masuri de diminuare, daca este necesar;
17. public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociatiile sau fundatiile, in conformitate cu legislatia in vigoare;
18. relatia doza-efect - legatura dintre valoarea unui indicator de zgomot si un efect daunator;
19. valoare-limita - o valoare a indicatorilor Lzsn sau Lnoapte si, unde este cazul, a indicatorilor Lzi sau Lseara, stabilita potrivit art. 91 alin. (3), a carei depasire determina aplicarea de catre autoritatile competente a masurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile-limita pot fi diferite in functie de:
a) tipul zgomotului ambiant - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial si alte asemenea;
b) mediu ambiant diferit si sensibilitate diferita la zgomot a populatiei;

Afişează Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 121/2019    Zgomot ambiant

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.