din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3805 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

  Publicat: 24 Jul 2019       6048 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale cu privire la organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare

Articolul 1
Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, avand sediul in municipiul Bucuresti, strada Emanoil Porumbaru nr. 22, sectorul 1.

Articolul 2
Agentia are ca rol implementarea si monitorizarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare .

Articolul 3
Competenta, atributiile, organizarea si functionarea Agentiei deriva din actele normative prevazute la art. 7.

Articolul 4
Prezentul regulament de organizare si functionare al Agentiei, denumit in continuare regulament, stabileste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele:
a) structura organizatorica a Agentiei, prevazuta in anexa la prezentul regulament;
b) atributiile si responsabilitatile personalului cu functie de conducere din cadrul Agentiei;
c) obiectivele si atributiile structurilor organizatorice din cadrul Agentiei.

CAPITOLUL II
Rolul, scopul si obiectivele Agentiei
2.1. Rolul Agentiei

Articolul 5
Agentia are ca rol implementarea si monitorizarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara.
2.2. Statut juridic

Articolul 6
Agentia este organizata si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, denumit in continuare M.A.E.
2.3. Baza legala

Articolul 7
Agentia functioneaza in conformitate cu:
- Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
- Hotararea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe;
- Hotararea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 690/2017 pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la realizarea activitatilor de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara.

Articolul 8
Prezentul regulament este aprobat prin decizie a directorului general.
2.4. Scopul si obiectivele

Articolul 9
Agentia are drept scop trasarea si implementarea politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare, pentru statele beneficiare de asistenta pentru dezvoltare si asistenta umanitara.

Articolul 10
Agentia este reprezentata in raporturile cu persoanele fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, de catre directorul general.

Articolul 11
Agentia are urmatoarele atributii principale:
a) implementarea proiectelor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare, prin consultare si cooperare cu directiile din cadrul M.A.E. si al misiunilor diplomatice ale Romaniei;
b) monitorizarea modului de implementare a programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
c) asigurarea expertizei de specialitate in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara - studii, analize, lucrari de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte institutii publice sau private din Romania ori din alte state unde exista acorduri de parteneriat in acest sens sau cu organizatii internationale;
d) facilitarea transferului de expertiza din cadrul institutiilor si autoritatilor publice romane catre statele beneficiare;
e) incheierea de protocoale de colaborare in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
f) utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinatia cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara prin implementare directa sau indirecta, conform legislatiei in vigoare;
g) asigurarea monitorizarii si evaluarii proiectelor si programelor derulate prin intermediul Agentiei;
h) raportarea anual si ori de cate ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activitatilor realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara, finantate din fonduri publice;
i) asigurarea secretariatului tehnic pentru intrunirile Comitetului consultativ in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
j) asigurarea vizibilitatii actiunilor in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare;
k) participarea la implementarea obiectivelor de politica externa stabilite de M.A.E.;
l) editarea de publicatii conform domeniului propriu de activitate;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cooperare internationala    Dezvltare    M.A.E.    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012Articole Juridice

Procedura solicitarii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro