din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1771 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE

  Publicat: 31 Jul 2019       1311 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune in cadrul unei abordari echilibrate si de abrogare a Directivei 2002/30/CE, din 16.07.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 635 din 31.07.2019.

Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Restrictii impuse partilor la un acord (inclusiv la un acord privind efectuarea unei concentrari), care nu fac obiectul principal al unui astfel de acord, dar sunt legate direct si sunt necesare realizarii obiectivului prevazut.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul 1
Prezentele norme stabilesc procedurile de urmat in cazul in care pe un aeroport din Romania se introduce o restrictie de operare constand in retragerea din operare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate.

Articolul 2
In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
1. "actiune avand legatura cu zgomotul" - inseamna orice masura care are un impact asupra situatiei zgomotului din vecinatatea aeroporturilor, pentru care se aplica principiile abordarii echilibrate, inclusiv alte actiuni diferite de cele operationale, care pot afecta numarul persoanelor expuse la zgomotul produs de aeronave;
2. "aeroport" - inseamna un aeroport care are mai mult de 50.000 de miscari de aeronave civile pe an calendaristic (o miscare insemnand o decolare sau o aterizare), pe baza mediei numarului de miscari din ultimii trei ani calendaristici inainte de evaluarea zgomotului;
3. "aeronava cu o marja mica de conformitate" - inseamna o aeronava civila care este certificata conform limitelor stabilite in volumul 1 partea II capitolul 3 din anexa nr. 16 la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944 (denumita in continuare Conventia de la Chicago), cu o marja cumulata de mai putin de 8 EPNdB (zgomot perceput efectiv, in decibeli) pe parcursul unei perioade de tranzitie care expira la 14 iunie 2020 si cu o marja cumulata de mai putin de 10 EPNdB dupa incheierea respectivei perioade de tranzitie, marja cumulata fiind exprimata in EPNdB si obtinuta prin insumarea marjelor individuale (de exemplu, diferentele dintre nivelul de zgomot certificat si nivelul de zgomot maxim admis) la fiecare dintre cele trei puncte de referinta pentru masurarea zgomotului definite in volumul 1 partea II capitolul 3 din anexa nr. 16 la Conventia de la Chicago;
4. "restrictie de operare" - inseamna o actiune avand legatura cu zgomotul prin care se limiteaza sau se reduce capacitatea operationala a unui aeroport, inclusiv restrictiile de operare care vizeaza retragerea din operare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate pe anumite aeroporturi, precum si restrictiile de operare partiale, care se aplica, de exemplu, pe o perioada de timp determinata din timpul zilei sau numai pentru anumite piste ale aeroportului;
5. "certificat de zgomot" - document emis de o autoritate competenta care atesta conformarea cu standardele de certificare acustice aplicabile.

Articolul 3
In cazul in care, in conformitate cu art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor si a procedurilor cu privire la introducerea restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune in cadrul unei abordari echilibrate si de abrogare a Directivei 2002/30/CE [Regulamentul (UE) nr. 598/2014], pentru un aeroport din Romania se emite de catre autoritatea pentru protectia mediului responsabila cu stabilirea restrictiilor de operare referitoare la zgomot un preaviz de sase luni referitor la introducerea unei restrictii de operare privind retragerea din operare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate, administratorul de aeroport intreprinde urmatoarele actiuni:
a) in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii preavizului sus-mentionat, informeaza operatorii aerieni care opereaza pe aeroportul respectiv cu aeronave cu o marja mica de conformitate ca timp de 6 luni de la data emiterii preavizului pot opera un numar de zboruri cu aeronave cu o marja mica de conformitate cel mult egal cu cel efectuat in aceeasi perioada a anului precedent;
b) in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii preavizului sus-mentionat, transmite catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) urmatoarele informatii despre masurile nou-stabilite cu privire la restrictiile de operare pe aeroportul respectiv pentru aeronave cu o marja mica de conformitate:
1. lista si datele de contact ale operatorilor care efectueaza zboruri cu aeronave cu o marja mica de conformitate pe aeroportul respectiv;
2. numarul de miscari anuale ale fiecarui operator aerian efectuate cu aeronave cu o marja mica de conformitate, defalcate pe: tip de operatiune (aterizare sau decolare), perioada a zilei (conform legislatiei privind cartarea zgomotului in vigoare), procedura de aterizare sau decolare utilizata (traiectorie de aterizare sau decolare utilizata);
3. ca urmare a restrictiilor de operare stabilite, numarul maxim de miscari anuale permise a se efectua cu aeronave cu o marja mica de conformitate, defalcate pe: tip de operatiune (aterizare sau decolare), perioada a zilei (conform legislatiei privind cartarea zgomotului), procedura de aterizare sau decolare utilizata (traiectorie de aterizare sau decolare utilizata);
4. alte informatii pe care AACR le considera necesare in procesul de elaborare a graficului cu rata de retragere din operare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate pe aeroportul respectiv.
Toate informatiile transmise la AACR sunt rezultate din procesul de evaluare, consultare si stabilire a restrictiilor noi de operare, prevazut la art. 6 paragrafele (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014, in care au fost luate in considerare datele in vigoare privind: numarul anual de miscari de aeronave (inclusiv cele efectuate cu aeronave cu o marja mica de conformitate) si perioada din zi in care acestea se efectueaza, procedurile de aterizare si decolare (traiectoriile de aterizare si decolare) etc.;
c) in termen de 2 zile calendaristice de la data emiterii preavizului, emite o baza de NOTAM (Notice to Airmen/Aviz catre navigatori) cu privire la introducerea restrictiei de operare si declanseaza procedura de publicare in AIP (Aeronautical Information Publication/Publicatie de informare aeronautica) Romania a acestei restrictii .

Articolul 4
Dupa primirea informatiilor de la administratorul de aeroport, AACR intreprinde urmatoarele actiuni:
a) in termen de 5 zile, solicita informatii cu privire la structura flotei, din punctul de vedere al certificatelor de zgomot ale aeronavelor pe care le detin, de la operatorii aerieni care efectueaza pe aeroportul respectiv operatiuni de zbor cu aeronave cu marja mica de conformitate;
b) pe baza informatiilor de la lit. a) si a informatiilor de la art. 3 lit. b), in termen de 30 de zile de la primirea informatiilor solicitate, stabileste graficul anual cu rata de retragere din operare pe aeroportul respectiv a aeronavelor cu o marja mica de conformitate. Rata anuala nu trebuie sa depaseasca 25% din numarul zborurilor cu astfel de aeronave efectuate de fiecare operator aerian pe aeroportul respectiv;
c) cu 60 de zile inainte de data de intrare in vigoare a restrictiilor privind retragerea din operare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate, comunica fiecarui operator aerian afectat de restrictie, precum si administratorilor de aeroport graficul anual cu rata de retragere a aeronavelor cu o marja mica de conformitate de pe aeroportul respectiv.

Articolul 5
Administratorul aeroportului unde s-a introdus restrictia de operare are obligatia de a monitoriza respectarea graficului de retragere a aeronavelor cu o marja mica de conformitate de catre fiecare operator aerian afectat, precum si de a notifica AACR, Ministerul Transporturilor si Garda de Mediu cu privire la orice nerespectare a acestuia.

Articolul 6
In cazul in care un operator aerian care face obiectul restrictiei si care efectueaza curse regulate nu respecta graficul de retragere mentionat la art. 4 lit. b), Ministerul Transporturilor, prin Directia transport aerian, poate suspenda/limita autorizatia de operare emisa catre acesta, in conformitate cu acordul aerian bilateral incheiat de Romania cu statul de provenienta al operatorului.

Articolul 7
In cazul operatorilor aerieni care efectueaza curse neregulate, AACR va conditiona acordarea autorizatiei de operare de respectarea de catre operatori a graficului anual de retragere din operare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate detinute de acestia.

In Monitorul Oficial nr. 635 din 31.07.2019 au fost publicate si doua proceduri de exceptare de la aceste Norme, respectiv:

Procedurile de exceptare a aeronavelor cu o marja mica de conformitate, inmatriculate in tarile in curs de dezvoltare, de la aplicarea restrictiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din Romania, din 16.07.2019

Articolul 1
In conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014, aeronavele cu o marja mica de conformitate inmatriculate in tarile in curs de dezvoltare pot fi exceptate de la aplicarea restrictiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe un aeroport din Romania.

Articolul 2
Operatorul aerian dintr-o tara in curs de dezvoltare care intentioneaza sa efectueze un zbor cu o aeronava cu o marja mica de conformitate pe unul dintre aeroporturile din Romania unde s-a impus o restrictie de operare pentru astfel de aeronave va transmite Directiei transport aerian (DTA) din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de exceptare care sa contina urmatoarele informatii:
a) numele, codul ICAO, adresa sediului principal al afacerilor, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail ale operatorului aerian;
b) tipul si inmatricularea aeronavei/aeronavelor pentru care se solicita exceptarea;
c) rutele de operare/programul de zbor pe aeroportul din Romania.

Articolul 3
Cererea prevazuta la art. 2 va avea anexate urmatoarele documente:
a) declaratie pe propria raspundere a operatorului aerian ca a efectuat zboruri cu aeronava respectiva pe un aeroport din Uniunea Europeana, dupa data de 13.06.2011, insotita de documente justificative;
b) certificatul de operator aerian;
c) certificatul de inmatriculare al aeronavei pentru care se solicita exceptarea;
d) certificatul de zgomot al aeronavei, emis in conformitate cu standardele specificate in volumul 1 partea II capitolul 3 din anexa nr. 16 la Conventia de la Chicago;
e) declaratie din partea autoritatii de inmatriculare din care sa rezulte ca aeronava este inmatriculata in acelasi stat incepand cu anul 2011.

Articolul 4
Cererea prevazuta la art. 2 se transmite de catre operatorul aerian cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru inceperea operarii.

Articolul 5

Afişează Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulamentul UE 598/2014    Norme de aplicare    Zgomot pe aeroport    Proceduri de exceptare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim