din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1415 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

  Publicat: 05 Sep 2019       2933 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 730 din 05.09.2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

Articolul 1
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul 2
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.
(2) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, in invatamantul liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile, au fost declarati repetenti sau doresc sa se transfere de la invatamantul profesional la invatamantul liceal sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o/un filiera/domeniu de pregatire/specializare/calificare profesionala la alta/altul, nu participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de catre acesti absolventi se aplica prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 si care au participat la procesul de admitere in anii precedenti, dar nu au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant pot participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.
(4) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin .
(5) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.
(6) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, repartizarea a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face in doua etape.
(7) Dupa repartizarea computerizata din prima etapa de admitere se rezolva situatiile speciale prevazute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, respectandu-se, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fara a depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa .
(8) Criteriul referitor la media de admitere, mentionat la alin. (7), se refera la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizata si se aplica in toate cazurile in care, in urma repartizarii computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de scolarizare la specializarea/clasa respectiva.
(9) Prin exceptie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale, candidatii gemeni/tripleti se pot redistribui de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in clasa celui cu media mai mare sau invers fara raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicita redistribuirea, la cererea parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. In situatia in care prin redistribuirea candidatilor gemeni/tripleti se depaseste numarul maxim de 30 de elevi la clasa, se aplica prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala si a caror medie de admitere, calculata conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).
(11) La inscrierea in unitati de invatamant liceal a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.
(12) Candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat se repartizeaza in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021.
(13) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (12) in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 se realizeaza de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, in sedinta publica, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin .
(14) Daca dupa derularea celor doua etape de admitere prevazute in calendar se mai inregistreaza solicitari ale candidatilor din seria curenta, precum si ale candidatilor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 de inscriere in clasa a IX-a din invatamantul liceal de stat, inspectoratul scolar, prin comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, repartizeaza acesti candidati, in intervalul 24 august - pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin .
(15) Comisia nationala de admitere poate elabora precizari, instructiuni sau proceduri, in vederea organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.
(16) Comisia nationala de admitere poate stabili, prin procedura:
a) modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, care poate diferi de cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1);
b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidatilor care participa la admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, alta decat cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1), in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(17) In situatiile prevazute la alin. (15) si (16), prin procedura se stabilesc si modalitatile de completare si transmitere a fiselor de inscriere, de inregistrare a datelor in baza de date si de comunicare a rezultatelor acestor candidati.

Articolul 3
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2015-2016, cu modificarile ulterioare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru admiterea la profilul teologic din cadrul unitatilor de invatamant teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene, penticostale si adventiste, candidatii sustin obligatoriu, in cadrul probelor de aptitudini, un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins si, optional, fiecare cult poate organiza si o proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase.
(3) In situatia in care la profilul teologic din cadrul unitatilor de invatamant prevazute la alin. (2) nu se organizeaza proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase, admiterea candidatilor care au obtinut calificativul admis la interviu/colocviu se face in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin .
(4) In situatia in care se organizeaza si proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase inclusiv pentru unitatile de invatamant baptiste si musulmane, se aplica prevederile specifice unitatilor de invatamant teologice catolice, greco- catolice, reformate, unitariene, penticostale si adventiste din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2015-2016, cu modificarile ulterioare.
(5) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba .
(6) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.

Articolul 4
(1) Candidatii care participa la admiterea in colegiile nationale militare ale Ministerului Apararii Nationale sunt recrutati, pe parcursul anului scolar 2019-2020, de birourile/oficiile informare-recrutare judetene/de sector al municipiului Bucuresti si participa la activitatea de selectie organizata in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii Nationale. Structura, durata, continutul si baremul de evaluare si notare pentru proba de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica si calendarul admiterii in colegiile nationale militare se stabilesc prin reglementari proprii ale Ministerului Apararii Nationale.
(2) Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati computerizat, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordine strict descrescatoare a mediei finale de admitere si pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica.
(3) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la colegiile nationale militare, exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au promovat proba de aptitudini, in ordinea strict descrescatoare a mediei finale de admitere si in functie de optiunile exprimate in fisa de inscriere .
(4) Calculul mediei de admitere pentru candidatii la admiterea in colegiile nationale militare se face in conformitate cu prevederile pct. II al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul 5
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.
(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi.
(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010, cu modificarile ulterioare. De asemenea se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista .
(5) Candidatilor care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba engleza/franceza/germana/italiana/ spaniola/rusa li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei Nationale, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.
(6) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.
(8) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele mentionate la alin. (7) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
(9) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala mentionate la alin. (8) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

Articolul 6
(1) Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(2) In a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor prevazuti la alin. (1) pot solicita, in scris, stabilirea mediei la evaluarea nationala luand in calcul si rezultatul la proba de limba si literatura materna.

Articolul 7
(1) Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul admiterii in invatamantul liceal sunt: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, judetul de provenienta, scoala de provenienta, limba materna, media de admitere, rezultatele aferente evaluarilor elevului, media de absolvire, unitatea de invatamant in care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informatii se afiseaza in format letric sau in format electronic la nivelul unitatilor de invatamant si al inspectoratelor scolare, dar si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale.

Afişează Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Invatamant liceal de stat    Calendar    Admitere    Anul scolar 2020-2021    Ministerul Educatiei Nationale    Ordinul 4948/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Restituire sume nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia civila nr. 603/05.03.2020

Lipsa elementelor obligatorii ale deciziei de concediere atrage sanctiunea nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2114 din data de 18 aprilie 2019

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARAD

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Plata diferentei de drepturi salariale pentru munca prestata in strainatate. Calculul diurnei pe zile lucratoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 10/2017, in sedinta publica din data de 05 ianuarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017

Interpretarea notiunii de unitate in cazul concedierii colective
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Sectia civilaArticole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu