din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2763 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul Ministrului Economiei nr. 1053/2237/2019 pentru punerea in aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

Ordinul Ministrului Economiei nr. 1053/2237/2019 pentru punerea in aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

  Publicat: 16 Sep 2019       2167 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea in aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 747 din 13.09.2019.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
A fost promulgat la 11.09.1865
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

ARTICOLUL 1
Obiect

Prezentul ordin instituie masuri de aplicare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea si operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumit in continuare Regulament.


ARTICOLUL 2
Derogare

(1) In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulament, produsele din tutun care sunt introduse pe piata din Romania detin identificatori unici care sunt generati si emisi de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., entitatea competenta din Romania desemnata ca emitent de identificatori unici prin Hotararea Guvernului nr. 1.020/2018 pentru desemnarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala"- S.A. ca entitate emitenta a codurilor unice de identificare, "emitent de ID", in cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumita in continuare emitent de ID.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica incepand cu data de 31.10.2019, data la care sistemul de emitere de coduri unice si identificatori unici pentru produsele din tutun al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. va fi complet operational.
(3) In vederea notificarii Comisiei Europene, statelor membre si a publicarii pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu privire la functionarea sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in cel mult 5 zile de la data prevazuta la alin. (2), cu privire la operationalizarea integrala a sistemului sau.


ARTICOLUL 3
Emitentul de ID
(1) Emitentul de ID se identifica printr-un cod unic de identificare, compus din caractere alfanumerice care respecta standardul prevazut de Regulament, si are obligatia de a publica pe pagina web proprie informatiile privind identitatea si codul de identificare, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia. Informatiile privind emitentul de ID sunt preluate pe site-ul web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) In cazul in care emitentul de ID utilizeaza criptare sau compresie pentru generarea identificatorilor unici (IU) la nivel unitar, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Comisia Europeana cu privire la algoritmii utilizati pentru astfel de criptare si de compresie.
(3) In cazul in care producatorii si importatorii solicita, emitentul de ID ofera si livreaza fizic identificatorul unic la nivel unitar, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulament.
(4) Emitentul de ID infiinteaza, administreaza si actualizeaza un registru care contine toate informatiile primite de catre acesta in conformitate cu art. 14 alin. (2) din Regulament si codurile de identificare corespunzatoare.
(5) Emitentul de ID pune la dispozitia Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o interfata care sa permita accesul la aplicatia informatica ce gestioneaza informatiile pe care le detine, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (4) si art. 32 alin. (6) din Regulament.


ARTICOLUL 4
Dezactivarea codului
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (4) si art. 19 alin. (4) din Regulament, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate solicita emitentului de ID sa dezactiveze codul de identificare al unui producator, importator sau altui operator economic, al unei unitati sau al unui utilaj, dupa caz.


(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala emite in acest sens o decizie de dezactivare, act administrativ care indica motivele dezactivarii si pe care il transmite emitentului de ID prin intermediul interfetei puse la dispozitie si operatorului economic implicat, prin posta electronica, decizie care poate fi contestata pe cale administrativa, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si depusa la organul emitent.
(3) In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (4) si art. 19 alin. (4) din Regulament, emitentul de ID, dupa ce dezactiveaza codul de identificare, instiinteaza pe cale electronica Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(4) Producatorii, importatorii sau alti operatori economici detinatori de ID pot solicita dezactivarea identificatorilor unici, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Regulament sau in situatia de incetare/suspendare a activitatii.


ARTICOLUL 5
Furnizorii de servicii
(1) In aplicarea art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 35 alin. (8) din Regulament, furnizorii de servicii de depozite de date si furnizorii de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite si, daca este cazul, subcontractantii acestora depun, in prealabil, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala declaratiile de independenta juridica si financiara, prevazute in anexa nr. 1 (pentru furnizorii de servicii de depozite de date) si in anexa nr. 2 (pentru furnizorii de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite), care fac parte integranta din prezentul ordin .
(2) In scopul respectarii obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (2) si (4) din Regulament, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate solicita furnizorilor de servicii de depozite de date si furnizorilor de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite sa depuna anual la Agentia Nationala de Administrare Fiscala o declaratie pe propria raspundere referitoare la expertiza tehnica si operationala, ce este prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin, si contine in anexa lista completa a serviciilor prestate pentru industria tutunului in ultimul an calendaristic, precum si declaratia individuala de independenta juridica si financiara fata de industria tutunului, data pe propria raspundere de toti membrii conducerii furnizorilor de depozite de date si a furnizorilor de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite, prevazuta in anexele de la alin. (1), dupa caz.
(3) Furnizorii de servicii de depozite de date si furnizorii de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite si, daca este cazul, subcontractantii acestora comunica fara intarziere Agentiei Nationale de Administrare Fiscala orice modificare a circumstantelor legate de criteriile mentionate la art. 35 alin. (2) din Regulament, capabila sa le afecteze independenta, care persista pentru o perioada de doi ani calendaristici consecutivi.
(4) In cazul in care prin informatiile obtinute in conformitate cu art. 35 alin. (4) sau prin comunicarea mentionata la art. 35 alin. (5) din Regulament se dezvaluie faptul ca furnizorii de servicii de depozite de date primare sau furnizorii de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite, inclusiv, daca este cazul, subcontractantii acestora, nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 35 alin. (2) din Regulament, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea criteriilor stabilite la art. 35 alin. (2) din Regulament.
(5) Emitentul de ID, furnizorii de servicii de depozite de date si furnizorii de dispozitive de protectie impotriva modificarilor ilicite, inclusiv, daca este cazul, subcontractantii acestora, informeaza fara intarziere Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la orice cazuri de amenintari sau alte tentative de exercitare a unei influente improprii care le-ar submina efectiv sau potential independenta.
(6) La cererea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, producatorii si importatorii pun la dispozitie toate datele si informatiile, inregistrate si stocate de dispozitivele de protectie impotriva modificarilor ilicite, intr-un format electronic care sa permita verificarea acestor evidente, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Regulament. Cererea va cuprinde obligatoriu perioada supusa verificarii.


ARTICOLUL 6
Administratorul national al sistemului
In aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. (k) din Regulament, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este administratorul national desemnat.


ARTICOLUL 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.

Afişează Ordinul Ministrului Economiei nr. 1053/2237/2019 pentru punerea in aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 1053/2237/2019    Sistemul de trasabilitate a produselor din tutun    Regulamentul (UE) 2018/574    ID    Imprimeria nationala    ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.