din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1929 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 189/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea nr. 189/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

  Publicat: 29 Oct 2019       2936 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 865 din 28.10.2019

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Articol unic
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 46, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Pentru amplasarea si accesul in zona drumului, beneficiarul, cu exceptia operatorului economic care realizeaza serviciul public de interes national sau local, are obligatia incheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare si acces in zona drumului public cu plata tarifelor corespunzatoare. Persoanele fizice si juridice care utilizeaza zona drumului public exclusiv pentru acces la proprietati nu sunt obligate la plata tarifelor pentru utilizare si acces in zona drumului."
2. La articolul 47, partea introductiva a alineatului (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Administratorul drumului, in functie de volumul de trafic generat si domeniul de activitate al agentilor economici care utilizeaza zona drumului public, stabileste tarife pentru utilizarea si accesul in zona drumului si exceptiile de la plata acestora, care se aproba prin:".
3. La articolul 47, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu urmatorul cuprins:
"(151) Prin exceptie de la prevederile alin. (13), lucrarile legate de desfiintarea, mutarea sau modificarea retelelor de interes public de transport si distributie de energie electrica, respectiv de gaze naturale se executa in baza unui studiu de coexistenta, care se realizeaza conform reglementarilor in vigoare, iar costurile generate de aceste lucrari se suporta de administratorul drumului, cu exceptia cazului cand acesta este reprezentat de un consiliu judetean sau local, cand se suporta in mod egal de administratorul drumului si de operatorii economici care detin aceste retele."
4. La articolul 47, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(17) In vederea realizarii de autostrazi si drumuri nationale, administratorii drumurilor sunt obligati sa plateasca contravaloarea lucrarilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalatiilor, utilitatilor, retelelor electrice si/sau amenajarilor hidrotehnice, petroliere sau de imbunatatiri funciare, aflate in zonele afectate de trasee de autostrazi si drumuri nationale, conform reglementarilor in vigoare."
5. La articolul 47, alineatele (18) - (20) se abroga.

Afişează Legea nr. 189/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 43/1997    Legea 189/2019    Regimul drumurilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.1122 din 21 februarie 2003