din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4299 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii

Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii

  Publicat: 26 Sep 2010       9428 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Teoria impreviziunii intervine in masura in care obligatia contractuala nu mai este susceptibila de executare intrucat imprejurarile in care trebuia executata o fac radical diferita de cea asumata in contract .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Dobanda aplicata in perioada constructiei investitiei finantata pe baza de credit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Titluri de credit (efecte comerciale exprimate in moneda straina.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Paguba pe care o sufera una din partile contractante ca urmare a dezechilibrului grav de valoare care intervine intre prestatiile sale si contraprestatiile celeilalte parti, in cursul executarii contractului, determinat de fluctuatiile monetare,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Variatia circumstantelor si, prin urmare, noile sarcini ce afecteaza executarea fac parte din riscul contractual, pe care-l suporta debitorul obligatiei de executat, in lipsa unei dispozitii contrare.

Prin sentinta civila nr.826 din 25 iunie 1999, Tribunalul Bucuresti a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea SC a��P.H.a�� SA in contradictoriu cu SC a��B.A.a��SA.
Instanta de apel a retinut ca, prin cererea de executare silita, SC a��B.A.a�� SA a solicitat executarea bunurilor mobile ale debitoarei, pentru suma rezultata din conventiile din anii 1992 si 1993, care au devenit executorii in baza OG nr.43/1997.
Curtea de Apel Bucuresti, sectia comerciala, prin decizia nr.180 din din 5 aprilie 2000 a admis apelul declarat de contestatoare si AVAB, schimband sentinta atacata in sensul admiterii contestatiei la executare si anularii formleor de executare, retinand, in urma efectuarii expertizei, ca SC a��P.H.a�� SA nu este debitoare fata de SC a��B.A.a�� SA.
In urma recursului declarat de parata AVAB Curtea Suprema de Justitie, prin decizia nr.5354 din 3 noiembrie 2000, a casat hotararea curtii de apel si a trimis cauza spre rejudecare, considerand ca declansarea procedurii lichidarii judiciare impunea analiza cererii prin care s-a solicitat suspendarea judecatii, iar expertiza, in baza careia s-a stabilit valoarea debitului, trebuia comunicata catre SC a��B.A.a�� SA sau A.V.A.B.
In rejudecare, Curtea de apel, prin decizia civila 1528 din 7 decembrie 2001, a admis apelul contestatoarei si a modificat sentinta, admitand contestatia la executare .
Instanta de apel a considerat ca debitul pretins de SC a��B.A.a�� SA nu exista, situatie confirmata de expertizele efectuate in cauza.
Impotriva deciziei, atat SC a��B.A.a�� SA cat si A.V.A.B. au declarat recurs.
Recursurile sunt fondate.
Prin conventiile incheiate in 1992 si 1993, SC a��B.A.a�� SA garanta achitarea importurilor, facute de contestatoare, care s-au platit prin banca externa din Amsterdam.
La data de 18 august 1998, contestatoarea a efectuat o ultima plata catre banca, ramanand de achitat o diferenta valutara, la care se adauga dobanda .
Potrivit art.3 din Conventia incheiata in 1992, societatea garantata avea obligatia de a rambursa bancii contravaloarea in devize a ratelor achitate de banca la extern; iar, art.4 din aceeasi conventie obliga societatea comerciala garantata sa asigure depozitele in lei, pentru obtinerea valutei necesare rambursarii ratelor si dobanzilor.
Datorita imposibilitatii societatii de a procura valuta, banca a platit din resurse proprii, in calitate de garant, ratele scadente, fara aa��i fi restituita integral suma platita.
Prin Norma B.N.R.nr.1782/1991 (art.9) s-a stabilit obligatia echilibrarii pe piata valutara interbancara, in cadrul sedintelor de stabilire a cursului de schimb al leului, a sumelor in valuta necesare platilor scadente in contul clientilor si neacoperite din resurse proprii. Lipsa valutei disponibile a determinat banca sa cumpere valuta in numele debitorului ei, care era tinut sa ramburseze contravaloarea ratelor achitate la extern.
Fara a asigura depozitele in lei pentru obtinerea valutei necesara ramburarii ratelor si dobanzilor, debitoarea a incalcat dispozitiilor art.4 din conventie . Este adevarat ca lipsa disponibilitatilor valutare a determinat banca garanta sa plateasca ratele scadente din resurse proprii, urmand a fi desdaunata de clientul sau, potrivit acordului de vointa al partilor. De altfel, riscul contractual, privind diferenta de curs valutar, nu putea apartine bancii garante, care trebuia sa primeasca contravaloarea ratelor achitate in calitate de garant.
In privinta schimbarii esentiale a imprejurarilor avute in vedere de parti, la momentul incheierii conventiilor, se impun unele precizari.
Teoria impreviziunii trebuie recunoscuta in masura in care obligatia contractuala nu mai este susceptibila de executare, cand imprejurarile in care trebuia executata o fac radical diferita de cea asumata prin contract . In acest sens se apreciaza, daca obligatia si-a pierdut identitatea, verificandu-se daca modificarea circumstantelor nu a fost integrata in riscul contractual. Variatia circumstantelor si, prin urmare, noile sarcini ce afecteaza executarea, fac parte din riscul contractual pe care-l suporta debitorul obligatiei de executat, in lipsa unei dispozitii contrare.

Chiar daca relatia intre risc si impreviziune este imprecisa, considerandu-se modificarea circumstantelor ca exclusa din sfera riscului, reparatia este determinata, prin interpretarea conventiei, in functie de natura contractului.

In ceea ce priveste al doilea recurs acesta este, de asemenea, fondat in consideratia inlaturarii caracterului de titlu executoriu al contractelor, dar si al nerespectarii, de catre instanta de apel, a dispozitiilor art.315 C.proc.civ.
Fara a aduce atingere principiului tempus regit actum, O.U.G. nr.43/1997, prin art.5, a stabilit puterea de titlu executoriu a contractelor incheiate de SC a��B.A.a�� SA, pentru creditele si dobanzile ce intra sub incidenta ordonantei.
Avalizarea ratelor constituie o forma de creditare, prin care se garanteaza plata furnizorilor externi, determinand astfel caracterul executoriu al titlului.
Pe de alta parte, art.9 din Legea nr.409/2001 prevede ca la data preluarii de catre A.V.A.B. a activelor bancare, contractul de credit ajuns la scadenta constituie, de drept, titlu executoriu, fara a mai fi necesara investirea cu formula executorie.
In consecinta, recursurile declarate de AVAB si SC a��B.A.a�� SA au fost admise, iar decizia nr.1528 din 7 decembrie 2001 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a V-a comerciala, a fost modificata in sensul respingerii ca nefondat a apelului contestatoarei.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.1122 din 21 februarie 2003


Citeşte mai multe despre:    Teoria impreviziunii    BNR    Contracte    AVAB    Legea 409/2001    OUG 43/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Incidenta teoriei impreviziunii. Contract de credit. Actiune avand ca obiect adaptarea contractului cu efect retroactiv, de la data incheierii actului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 620 din 11 martie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Actiune in anularea unui incident de plata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 217 din 3 februarie 2016

Constatarea caracterului politic al condamnarilor penale potrivit Legii 221/2009
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sectia Civila - Sentinta civila nr 658 din 11.04.2012

Restrictie domiciliara, Masura administrativa cu caracter politic. Daune morale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2 din data 10.01.2011

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Asigurare de raspundere civila. Plata suma reprezentand despagubiri pentru reparatii autovehicul
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 6706 din data 20.06.2011Articole Juridice

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate � mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Lamuririle cerute la institutul de emisiune. Art. 182 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sfaturi pentru consumatori la semnarea actelor aditionale de modificare a contractelor de credit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarile aduse de OUG 50/2010 in raporturile client-banca
Sursa: EuroAvocatura.ro