din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2970 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       11442 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Fond de pensii ocupationale desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la un fond de pensii ocupationale, constituit prin contract de societate civila,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Fond de pensii ocupationale desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la un fond de pensii ocupationale, constituit prin contract de societate civila,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CAPITOLUL I

Obiectul si domeniul de aplicare

Articolul 1 - Obiectul de reglementare

Prezenta lege reglementeaza:

a) autorizarea si functionarea administratorilor si a fondurilor de pensii ocupationale;

b) supravegherea desfasurarii activitatii entitatilor prevazute la lit. a) in Romania, pe teritoriul celorlalte state membre si pe teritoriul statelor terte;

c) avizarea si functionarea institutiilor de credit pentru desfasurarea activitatii de depozitare si de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale;

d) avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfasurata in calitate de auditor al administratorilor si al fondurilor de pensii ocupationale;

e) supravegherea entitatilor prevazute la lit. c), pentru desfasurarea activitatii de depozitare si de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale;

f) supravegherea entitatilor prevazute la lit. d), pentru activitatea acestora in legatura cu fondurile de pensii ocupationale si administratorii acestora.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplica:

a) fondurilor de pensii ocupationale;

b) administratorilor de fonduri de pensii ocupationale;

c) depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale;

d) auditorilor financiari;

e) angajatorilor;

f) Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

(2) Prezenta lege nu se aplica:

a) institutiilor care administreaza sistemele de securitate sociala reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

b) institutiilor reglementate de Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II), Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010, Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE si Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE;

c) institutiilor care functioneaza in sistem redistributiv;

d) institutiilor in cadrul carora salariatii din intreprinderile platitoare nu au dreptul legal la prestatii si in care intreprinderea platitoare poate rascumpara activele in orice moment, fara a isi indeplini neaparat obligatiile de plata a pensiilor;

e) intreprinderilor care constituie provizioane la bilant in vederea asigurarii platii pensiilor pentru salariatii proprii.

Articolul 3 - Definitii

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) act individual de aderare - inscrisul prin care o persoana isi manifesta actul de vointa de a fi parte la contractul de societate, respectiv la fondul de pensii ocupationale;

b) actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detine direct ori indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati ori din drepturile de vot sau o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii societatii respective;

c) activ net al fondului de pensii ocupationale la o anumita data - valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;

d) activ personal - suma acumulata in contul unui participant la fondul de pensii ocupationale, rezultata din inmultirea numarului de unitati de fond detinute de acesta cu valoarea la zi a unei unitati de fond;

e) active ale unui fond de pensii ocupationale - instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;

f) activitate transfrontaliera - administrarea unei scheme de pensii in care relatia dintre angajator si participantii vizati, respectiv mostenitorii acestora, astfel cum sunt definiti conform art. 963 si 986 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil, este reglementata de legislatia privind munca si protectia sociala relevanta in domeniul schemelor de pensii ocupationale dintr-un stat membru diferit de statul membru de origine;

g) administrator - o societate de pensii constituita in vederea administrarii de fonduri de pensii ocupationale, conform prevederilor prezentei legi, precum si o societate de pensii care administreaza un fond de pensii administrat privat si/sau fonduri de pensii facultative, o societate de administrare a investitiilor si o societate de asigurare de viata, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., conform legislatiei care reglementeaza domeniile in care activeaza, a caror autorizatie este in vigoare si care sunt autorizate pentru a administra fonduri de pensii ocupationale si, optional, pentru a furniza pensii ocupationale, in conformitate cu prevederile prezentei legi;

h) administrator catre care se efectueaza transferul transfrontalier - un administrator care primeste total sau partial pasivele unei scheme de pensii, provizioanele tehnice si alte obligatii si drepturi, precum si activele aferente sau numerarul echivalent acestora, din partea unui administrator inregistrat sau autorizat in alt stat membru;

i) administrator de la care se efectueaza transferul transfrontalier - un administrator care transfera total sau partial obligatiile unei scheme de pensii, provizioanele tehnice si alte obligatii si drepturi, precum si activele aferente sau numerarul echivalent acestora unui administrator inregistrat sau autorizat in alt stat membru;

j) administrare speciala - exercitarea raspunderii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si mostenitorilor participantilor, definiti conform prevederilor Codului civil;

k) administrator special - orice persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii, desemnata de A.S.F. si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;

l) angajator - persoana fizica sau juridica care poate, potrivit legii, sa angajeze persoane pe baza de contract individual de munca, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pe baza de raport de serviciu, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, sau in temeiul oricarui alt tip de contract conform caruia o persoana desfasoara o activitate generatoare de venituri asimilate salariului;

m) A.S.F. - autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi prin exercitarea prerogativelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) autoritate competenta in domeniul auditului financiar - autoritate care isi exercita atributiile potrivit prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;

o) beneficiar - persoana care primeste o pensie ocupationala;

p) beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de mostenitor al participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

q) contract de administrare - contractul incheiat in forma scrisa intre angajator si administrator, care are ca obiect administrarea unui fond de pensii ocupationale;

r) contributie - suma platita de catre angajator si/sau de catre angajat la un fond de pensii ocupationale;

s) depozitar - institutia de credit avizata de A.S.F., potrivit legii, pentru activitatea de depozitare si custodie, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, activele fiecarui fond de pensii ocupationale;

s) Fond de garantare - fondul infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

t) fond de pensii ocupationale - entitatea constituita prin contract de societate potrivit dispozitiilor Codului civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale prezentei legi, avand cel putin 100 de participanti, denumit in continuare fond;

t) instrumentele financiare reprezinta:

(i) valori mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.