din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2441 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

  Publicat: 12 Feb 2020       5115 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Ordonanta de urgenta nr. 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transpune in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international. Conform directivei, pana in anul 2021, statele membre trebuie sa ia masuri specifice in scopul identificarii vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule in circulatie asupra carora exista suspiciuni de depasire a greutatii maxime autorizate si care, prin urmare, ar trebui verificate de autoritatile lor competente in vederea asigurarii conformitatii cu cerintele prevazute de aceasta directiva. Fiecare stat membru trebuie sa efectueze in fiecare an calendaristic un numar adecvat de controale privind greutatea vehiculelor sau ansamblului de vehicule in circulatie, proportional cu numarul total de vehicule inspectate anual pe teritoriul sau.

Pentru indeplinirea obiectivelor mentionate si cresterea eficientei activitatilor de control este necesara existenta unui numar suficient de spatii de control, drept care prin prezentul proiect de act normativ se propune completarea sectiunii a III-a a capitolului II al Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 cu o noua dispozitie, conform careia la proiectarea sectoarelor noi de drumuri publice, situate in extravilanul localitatilor, se va avea in vedere realizarea spatiilor de parcare, oprire si stationare care sa fie prevazute cu spatii special amenajate pentru controlul prin cantarire al vehiculelor rutiere.

Conform art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, inmatriculate sau inregistrate in Romania sau in alte state, cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau a dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, se poate efectua numai in baza autorizatiei speciale de transport, eliberata de administratorul drumului pe care se circula. Acest articol prevede si conditiile generale privind emiterea autorizatiilor speciale de transport . Prevederile sale se aplica de la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2015. In aceasta perioada s-a constatat ca unele din prevederile privind conditiile de eliberare a autorizatiilor speciale de transport pentru marfurile care nu sunt indivizibile, precum si unele din prevederile privind conditiile de intocmire a studiilor de traseu sunt prea restrictive sau nu isi gasesc utilitatea, generand costuri inutile pentru operatorii de transport rutier, drept care am propus modificarea acestora.

Avand in vedere necesitatea asigurarii imbunatatirii activitatii de intretinere a infrastructurii rutiere, precum si faptul ca problema infrastructurii creeaza situatii nefavorabile si afecteaza dezvoltarea economica a Romaniei, sub aspect atat social si de mediu, cat si al mediului de afaceri,

avand in vedere necesitatea asigurarii imbunatatirii cu activitati de intretinere a infrastructurii rutiere, precum si faptul ca problema infrastructurii creeaza situatii nefavorabile si afecteaza dezvoltarea economica a Romaniei, sub aspect atat social si de mediu, cat si al mediului de afaceri,

tinand cont de necesitatea adoptarii unor reglementari cu privire la instituirea in sarcina administratiei publice locale a obligatiei de a intretine elementele componente ale drumului aflate in afara acostamentelor.

Avand in vedere necesitatea crearii unor conditii de degajare a partii carosabile, in cazul caderii accidentale pe partea carosabila a drumurilor publice a arborilor, in scopul protejarii participantilor la trafic, precum si preintampinarii inchiderii drumurilor,

tinand cont de necesitatea introducerii unor noi interdictii pe drumurile publice,

luand in considerare faptul ca prin introducerea noilor interdictii urmeaza a se institui cadrul legal pentru amendarea unor practici care dauneaza semnificativ mediului inconjurator si in consecinta incalcarea acestora va constitui contraventie,

tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta ar conduce la:

- posibilitatea blocarii drumurilor publice;

- periclitarea sigurantei participantilor la trafic;

- cresterea gradului de poluare a mediului din zona de siguranta a drumurilor si podurilor, precum si din locurile de parcare, oprire si stationare, altele decat cele provenite din oprirea/stationarea participantilor la trafic in locurile de parcare, oprire si stationare;

- diminuarea fondurilor aferente lucrarilor de intretinere in detrimentul lucrarilor de:

A� igienizare zona de siguranta a drumurilor si podurilor, precum si a locurilor de parcare, oprire si stationare, altele decat cele provenite din oprirea/stationarea participantilor la trafic in locurile de parcare, oprire si stationare;

A� intretinere santuri, rigole, podete, plantatii, trotuare, cai pietonale sau alte asemenea in traversarea localitatilor urbane;

- imposibilitatea imbunatatirii sau mentinerii starii de viabilitate a drumurilor nationale si autostrazilor din administrare, prin reducerea fondurilor aferente lucrarilor de intretinere;

- cresterea procentului de km de drum cu durata expirata prin nerealizarea la timp a lucrarilor conform legislatiei in vigoare, in prezent acest procent fiind de 61,796%.

Luand in considerare ca nepromovarea prezentului act normativ in regim de urgenta poate avea consecinte nefavorabile asupra unei parti a populatiei, cu impact negativ asupra sanatatii populatiei si/sau mediului inconjurator, fata de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative, dupa cum urmeaza:

- impactul social negativ determinat de imposibilitatea diminuarii gradului de poluare existent, generat de aruncarea deseurilor si depozitarea necorespunzatoare a acestora;

- posibilitatea aparitiei riscului de imbolnavire a populatiei, in cazul unor epidemii/pandemii ce pot afecta sistemul national de sanatate publica;

- afectarea unor specii de flora si fauna salbatica din imediata vecinatate a infrastructurii rutiere;

- generarea unor situatii de degradare a starii de viabilitate a drumurilor nationale si autostrazilor, cu consecinte negative asupra circulatiei pe anumite sectiuni ale infrastructurii rutiere.

Intrucat aspectele sus-mentionate pot conduce la o perturbare grava a traficului rutier si implicit asupra vietii sociale a cetatenilor si a economiei nationale, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articol unic. -

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu urmatorul cuprins:

"

Art. 341. -

(1) La proiectarea sectoarelor noi de drumuri nationale si autostrazi se va avea in vedere realizarea spatiilor de parcare, oprire si stationare.

(2) Spatiile de parcare adiacente drumurilor nationale si autostrazilor vor fi prevazute cu spatii special amenajate pentru controlul prin cantarire al vehiculelor rutiere.

(3) Spatiile de parcare adiacente drumurilor nationale si autostrazilor vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea separata a deseurilor municipale.

(4) Reglementarile tehnice privind proiectarea si dotarea spatiilor de parcare, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

(5) Proiectele de reabilitare a sectoarelor de drumuri nationale existente vor avea in vedere si realizarea de noi spatii de parcare, oprire si stationare."

2. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazi aflate in intravilanul localitatilor, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa efectueze intretinerea elementelor componente ale drumului aflate in afara acostamentelor."

3. La articolul 38, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"

(11) In zona drumurilor cu versanti, unde este pericol de caderi de arbori pe partea carosabila, in vederea protejarii participantilor la trafic, precum si a preintampinarii inchiderii drumurilor, administratorul drumului ia urmatoarele masuri:

a) instiintarea ocolului silvic care are in administrare zona respectiva pentru taierea arborilor ce prezinta pericol pentru participantii la trafic;

b) degajarea partii carosabile in cel mai scurt timp si instiintarea ocolului silvic pentru emiterea formelor legale, in cazul caderii accidentale a arborilor pe partea carosabila."

4. La articolul 41 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"

c) transporturi de marfuri care nu sunt indivizibile, daca este depasita cel putin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise si sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

(i) masa totala sa fie de cel mult 60,0 tone;

Afişează OUG 16/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 43/1997    OUG 16/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Obligatia contractuala. Riscul contractual. Teoria impreviziunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.1122 din 21 februarie 2003