din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3379 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       20383 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Puterile publice existente in stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Puterile publice existente in stat.

(12) examineaza orice problema bisericeasca, misionar- pastorala, culturala, sociala, administrativ-gospodareasca, economic-financiara etc. din cadrul institutiilor centrale bisericesti ce urmeaza a face obiectul dezbaterilor organismelor centrale deliberative si executive si face propuneri statutare;

(13) examineaza si definitiveaza darile de seama anuale asupra activitatii institutiilor centrale bisericesti;

(14) prezinta spre definitivare contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al institutiilor centrale bisericesti;

(15) prezinta spre definitivare proiectul bugetului general anual al institutiilor centrale bisericesti;

(16) intocmeste planurile anuale ale activitatii institutiilor centrale bisericesti;

(17) analizeaza si face propuneri Consiliului National Bisericesc privind modul de administrare a bunurilor mobile si imobile ale institutiilor centrale bisericesti si ale fundatiilor bisericesti centrale;

(18) administreaza Fondul central misionar, in limita bugetului aprobat de Sfantul Sinod, si prezinta anual acestuia contul de executie bugetara;

(19) administreaza fondurile special instituite la nivelul Administratiei Patriarhale potrivit destinatiei lor si in limita sumelor colectate, informand anual Sfantul Sinod despre situatia acestora;

(20) aproba proiectele de investitii in limita bugetului Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar;

(21) aproba preturile maximale ale lucrarilor de pictura bisericeasca, obligatorii si unitare in toate unitatile de cult din Patriarhia Romana;

(22) aproba, cu avizul Centrului eparhial, devizele suplimentare de pictura in cazuri exceptionale, temeinic motivate si in procent de maximum 20% din valoarea devizului initial;

(23) aproba proiectele de investitii ale Comisiei de pictura bisericeasca;

(24) sprijina actiunile cu caracter juridic si patrimonial ale Comisiei de pictura bisericeasca;

(25) evalueaza de doua ori pe an activitatea Comisiei de pictura bisericeasca;

(26) face demersuri pe langa autoritatile publice centrale si locale si pe langa alte institutii pentru obtinerea de sprijin destinat activitatilor interne si internationale organizate de Patriarhia Romana prin institutiile centrale bisericesti, precum si pentru acordarea altor forme de sprijin de la bugetul de stat sau de la bugetele locale alocate Bisericii, in general, sau unitatilor de cult din interiorul sau din afara granitelor Romaniei;

(27) decide in privinta folosintei bunurilor imobile bisericesti ale Patriarhiei Romane, cu exceptia bunurilor sacre, care sunt inalienabile;

(28) hotaraste cu privire la acceptarea donatiilor, legatelor, sponsorizarilor si cumpararii de bunuri in favoarea Patriarhiei Romane, pentru institutiile sale centrale, precum si in legatura cu transmiterea folosintei bunurilor imobile bisericesti (inchiriere, comodat, arendare etc.), a grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a acestora;

(29) aproba infiintarea si organizarea de institutii cu caracter economic, cu sau fara personalitate juridica, distincte de institutiile administrative centrale bisericesti sau de unitatile subordonate lor, pentru sustinerea activitatilor misionar- pastorale si social-filantropice ale acestora, in conditiile prezentului statut, ale regulamentelor bisericesti si legislatiei in vigoare;

(30) exercita si alte atributii care ii sunt date prin statut, regulamente si prin hotarari ale Sfantului Sinod, ale Sinodului Permanent si ale Adunarii Nationale Bisericesti.

Articolul 33

(1) Permanenta Consiliului National Bisericesc se intruneste, de regula, saptamanal, la convocarea presedintelui sau a delegatului sau.

(2) Vicarul patriarhal coordonator al Cabinetului Patriarhului sau, in absenta acestuia, unul dintre ceilalti consilieri patriarhali, desemnat de presedinte, intocmeste procesul-verbal al sedintelor Permanentei Consiliului National Bisericesc.

Articolul 34

Hotararile Permanentei Consiliului National Bisericesc sunt duse la indeplinire de Cancelaria Sfantului Sinod si de sectoarele celorlalte institutii centrale bisericesti.

SECTIUNEA a III-a

Organismele centrale administrative

Articolul 35

(1) In exercitarea atributiilor sale executive de presedinte al organismelor centrale bisericesti deliberative si executive si Intaistatator al Bisericii Ortodoxe Romane, Patriarhul Romaniei este ajutat de:

a) Cancelaria Sfantului Sinod;

b) Administratia Patriarhala.

(2) Din incredintarea Patriarhului Romaniei, Cancelaria Sfantului Sinod, sectoarele Administratiei Patriarhale si celelalte institutii centrale bisericesti sunt coordonate de episcopii-vicari patriarhali sau de catre un delegat al Patriarhului.

(3) Episcopii-vicari patriarhali se aleg de catre Sfantul Sinod in conformitate cu prevederile art. 131 din prezentul statut si sunt asimilati in drepturile de pomenire si cinstire cu episcopii eparhioti.

(4) Episcopii-vicari patriarhali indeplinesc atributiile delegate lor, prin decizie, de catre Patriarhul Romaniei si desfasoara activitati liturgice in capitala si in Arhiepiscopia Bucurestilor, ca delegati ai Patriarhului Romaniei, de reprezentare in fata autoritatilor centrale si locale, precum si in relatiile cu organizatii din tara si din strainatate.

A. Cancelaria Sfantului Sinod

Articolul 36

(1) Cancelaria Sfantului Sinod este organism central administrativ al Sfantului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunarii Nationale Bisericesti, al Patriarhului Romaniei, al Consiliului National Bisericesc si al Permanentei Consiliului National Bisericesc.

(2) Secretarul Sfantului Sinod, prin decizie patriarhala, coordoneaza Cancelaria Sfantului Sinod, avand colaboratori pe vicarul administrativ patriarhal si consilierul patriarhal de resort.

(3) Vicarul administrativ patriarhal si consilierul patriarhal din Cancelaria Sfantului Sinod, sub conducerea episcopului-vicar patriarhal, pregatesc lucrarile pentru convocarea organismelor centrale deliberative si executive bisericesti si cele care se supun examinarii acestora.

(4) Cancelaria Sfantului Sinod elaboreaza, pastreaza si pregateste pentru publicarea in revista "Biserica Ortodoxa Romana", procesele-verbale ale sedintelor de lucru ale organismelor centrale bisericesti, comunica tuturor centrelor eparhiale hotararile acestora si tine evidenta modului de aducere a lor la indeplinire, cu exceptia celor care sunt date in competenta sectoarelor Administratiei Patriarhale prevazute de art. 38 din prezentul statut sau altor institutii centrale bisericesti.

(5) Elaboreaza corespondenta organismelor centrale bisericesti si a presedintelui acestora cu autoritatile publice centrale in probleme care privesc viata religioasa din Biserica Ortodoxa Romana.

(6) Intocmeste si supune aprobarii deciziile patriarhale de atributii ale personalului de conducere din cadrul Cancelariei Sfantului Sinod si de la celelalte institutii centrale bisericesti.

(7) Centralizeaza datele referitoare la domeniile vietii religioase din Patriarhia Romana pentru evidenta si publicare in presa bisericeasca.

(8) Cancelaria Sfantului Sinod este pastratoarea sigiliului Sfantului Sinod.

(9) Pentru indeplinirea atributiilor sale, ca organism central administrativ, Cancelaria Sfantului Sinod are urmatoarele servicii: Oficiul de reprezentare si comunicare, Oficiul canonico- juridic, Corpul de inspectie bisericeasca, Secretariat, Registratura si Arhivele Patriarhiei Romane, Serviciul personal (Resurse umane), Serviciul IT, Biblioteca Sfantului Sinod, Responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal si altele, a caror activitate este organizata de vicarul administrativ patriarhal.

Articolul 37

(1) Corpul de inspectie bisericeasca are atributii generale de inspectie bisericeasca in domeniile liturgic, duhovnicesc si administrativ-gospodaresc.

(2) Corpul de inspectie bisericeasca este coordonat de un inspector general bisericesc, care are si atributia de referent la Consistoriul Superior Bisericesc.

(3) Membrii Corpului de inspectie bisericeasca isi desfasoara activitatea din dispozitia Patriarhului Romaniei, potrivit atributiilor prevazute de statut, de regulamentele bisericesti si de legislatia in vigoare.

B. Administratia Patriarhala

Articolul 38

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro