din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 1/1999, actualizata, privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

OUG 1/1999, actualizata, privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

  Publicat: 13 Mar 2020       33084 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de urgenta Nr. 1/1999, actualizata 2020, privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

Actualizata 2020 prin:
- Legea 164/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta (M. Of. 811 din 07.10.2019)
- Legea 453/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta (M. Of. 1052 din 12.11.2004)
- Ordonanta urgenta 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta (M.Of. 268 din 31-mar-2020)

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

Starea de asediu si starea de urgenta privesc situatii de criza ce impun masuri exceptionale care se instituie in cazuri determinate de aparitia unor pericole grave la adresa apararii tarii si securitatii nationale, a democratiei constitutionale ori pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor unor dezastre.

(Din 15-nov-2004 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 453/2004)

Articolul 2

Starea de asediu reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, militara, economica, sociala si de alta natura aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacitatii de aparare a tarii la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninta suveranitatea, independenta, unitatea ori integritatea teritoriala a statului, in cazul instituirii starii de asediu se pot lua masuri exceptionale aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ-teritoriale.

(Din 15-nov-2004 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 453/2004)

Articolul 3

Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe intreg teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ-teritoriale care se instituie in urmatoarele situatii:

a) existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale;

b) iminenta producerii ori producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz, a urmarilor unor dezastre.

(Din 15-nov-2004 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 453/2004)

Articolul 31

Starea de asediu si starea de urgenta pot fi instituite si mentinute numai in masura ceruta de situatiile care le determina si cu respectarea obligatiilor asumate de Romania potrivit dreptului international.

Articolul 32

Pe durata starii de asediu si a starii de urgenta sunt interzise:

a) limitarea dreptului la viata, cu exceptia cazurilor cand decesul este rezultatul unor acte licite de razboi;

b) tortura si pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;

c) condamnarea pentru infractiuni neprevazute ca atare, potrivit dreptului national sau international;

d) restrangerea accesului liber la justitie.

(Din 15-nov-2004 Art. 3 din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 453/2004)

Articolul 4

Pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, exercitiul unor drepturi si libertati fundamentale poate fi restrans, cu exceptia drepturilor omului si libertatilor fundamentale prevazute la art. 32, numai in masura in care situatia o cere si cu respectarea art. 53 din Constitutia Romaniei, republicata.

(Din 15-nov-2004 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 453/2004)

Articolul 5

Starea de asediu se poate institui pe o perioada de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenta, pe o perioada de cel mult 30 de zile .

Articolul 6

[Art. 6 din capitolul I a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 6. din Legea 453/2004]

Articolul 7

(1) La instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, unele atributii ale administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale trec in competenta autoritatilor militare si a altor autoritati publice, prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau de urgenta.

(2) Autoritatile civile ale administratiei publice continua exercitarea atributiilor care nu au fost transferate autoritatilor prevazute la alin. (1) si au obligatia de a acorda sprijin acestora.

(Din 15-nov-2004 Art. 7 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 453/2004)

Articolul 8

[Art. 8 din capitolul I a fost abrogat la 15-nov-2004 de Art. I, punctul 8. din Legea 453/2004]

Articolul 9

(1) Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, in actele normative conexe, precum si in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite.

(2) Conducatorii autoritatilor publice si administratorii operatorilor economici care asigura servicii de utilitate publica in domeniile energetic, sanatate, agricultura si alimentatie, alimentare cu apa, comunicatii si transporturi au obligatia de a asigura continuitatea furnizarii serviciilor esentiale pentru populatie si pentru fortele destinate apararii.

(Din 10-oct-2019 Art. 9 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 164/2019)

CAPITOLUL II: Procedura instituirii si incetarii starii de asediu si a starii de urgenta

(Din 15-nov-2004 capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 453/2004)

Articolul 10

Starea de asediu sau starea de urgenta se instituie de Presedintele Romaniei prin decret, contrasemnat de primul - ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Articolul 11

Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta se aduce neintarziat la cunostinta populatiei prin mijloacele de comunicare in masa, impreuna cu masurile urgente de aplicare, care intra imediat in vigoare. Decretul se difuzeaza pe posturile de radio si de televiziune, in cel mult doua ore de la semnare, si este retransmis in mod repetat in primele 24 de ore de la instituirea starii de asediu sau de urgenta.

Articolul 12

In termen de cel mult 5 zile de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, Presedintele Romaniei solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate.

Articolul 13

In situatia in care Parlamentul nu incuviinteaza starea instituita, Presedintele Romaniei revoca de indata decretul, masurile dispuse incetandu-si aplicabilitatea.

(Din 15-nov-2004 Art. 13 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 453/2004)

Afişează OUG 1/1999, actualizata, privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 1/1999    OUG 1/1999 actualizata    OUG 34/2020    OUG 1/1999 actualizata 2020    starea de necesitate    starea de urgenta    situatie de criza

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati