din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

  Publicat: 22 Mar 2020       6807 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(2) Persoanele carantinate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt carantinate pentru o noua perioada de 14 zile .

(3) Masurile dispuse potrivit alin. (1) si (2) nu exonereaza persoanele de raspunderea contraventionala sau penala.

(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8.

(1) Autoritatite administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor.

(2) Evidentele se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la centrul judetean/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

(3) Comitetele locale, judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta identifica modalitati de sprijin pentru persoanele prevazute la alin. (1).

(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9.

(1) Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

"(2) Se pot oficia slujbe in lacasurile de cult de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, precum si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora."

2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si conducatorilor autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 t."

3. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Alte exceptii de la interdictia prevazuta la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii."

(2) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10. -

(1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 1 si 2;

b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, pentru masurile prevazute la art. 3, 5 si 7;

c) Politia de Frontiera Romana, pentru masura prevazuta la art. 6.

(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1-7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. -

(1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordonanta militara 1/2020    Ordonanta militara 2/2020    Decret 195/2020    OUG 1/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati