din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2795 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta

  Publicat: 09 Sep 2020       2391 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta


Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Recunoscand importanta relatiei dintre sport, activitate fizica si sanatate, Organizatia Mondiala a Sanatatii a adoptat in anul 2004 o strategie mondiala asupra dietei, activitatii fizice si sanatatii.

Deoarece la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate Strategia Europa 2020 si Cartea Alba a Sportului European, care subliniaza importanta dezvoltarii sportului de masa si de performanta,

luand in considerare importanta practicarii sportului de catre copii si cresterea numarului de sportivi legitimati care sa practice activitati sportive in cadrul organizat, cresterea contributiei la asigurarea bazei de selectie pentru sportul de performanta prin practicarea sistematica a sportului, adresata copiilor din sistemul de invatamant primar si gimnazial, incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive in mod continuu si organizat cu scopul de a asigura baza sportului de performanta prin formarea si educarea sportiva a copiilor,

prin introducerea acestui sprijin Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea cresterii numarului de sportivi legitimati.

Tinand cont ca activitatea sportiva a intrat intr-un regres fara precedent, de la inceputul evolutiei pandemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei, situatie in care majoritatea cluburilor sportive, membre afiliate ale federatiilor sportive nationale pe ramura de sport, sunt in situatia de a opri activitatea sportiva si competitionala in totalitate,

luand in considerare ca aceasta situatie are ca efect indepartarea sportivilor de performanta legitimati, respectiv a antrenorilor de practicarea sportului de performanta,

intrucat atat persoanele implicate indirect in sustinerea activitatii sportive, cat si parintii copiilor care practica sport de performanta au o atitudine negativa in privinta evolutiei pandemiei de COVID-19,

importanta implicarii in practicarea sportului de catre copii conduce la asigurarea bazei de selectie pentru sportul de performanta, prin practicarea sistematica a sportului, adresata copiilor din sistemul de invatamant primar si gimnazial.

Luand in considerare ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

tinand cont de necesitatea imperativa de crestere a numarului de sportivi legitimati care sa practice sportul de performanta intr-un cadru organizat,

este imperios necesar sa fie adoptate masuri imediate pentru instituirea cadrului normativ pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in domeniul sportului si pentru cresterea bazei de selectie pentru sportul de performanta si inalta performanta .

Neadoptarea ordonantei de urgenta va conduce la scaderea dramatica a practicarii sportului de performanta in randul copiilor si juniorilor si va afecta nivelul competitional national.

Totodata neadoptarea ordonantei de urgenta va afecta imaginea si reprezentarea Romaniei in competitiile sportive internationale oficiale pe termen scurt, mediu si lung.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. -

Se aproba acordarea unui ajutor financiar, in anul 2020, sub forma de vouchere pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor nascuti in perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 si care nu au mai fost legitimati la un club sportiv, in vederea practicarii sportului de performanta .

Art. 2. -

Ajutorul financiar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, din capitolul 68.01 Asigurari si asistenta sociala. Voucherele se distribuie de catre directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti prin cluburile sportive la care s-au legitimat persoanele prevazute la art. 1.

Art. 3. -

(1) Valoarea voucherului este in suma de 300 lei si reprezinta venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Voucherul se acorda persoanelor prevazute la art. 1 care se legitimeaza in cadrul unui club sportiv incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la data de 30 noiembrie 2020.

(3) In cazul in care valoarea echipamentelor sportive este mai mica decat valoarea voucherului, unitatile afiliate nu acorda rest in bani .

Art. 4. -

(1) Voucherul este netransmisibil, avand o perioada de valabilitate de 6 luni de la data tiparirii.

(2) Pentru a putea beneficia de vouchere, persoanele prevazute la art. 1 se vor legitima la un club sportiv, detinator al unui certificat de identitate sportiva.

(3) Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat valoarea voucherului, diferenta este suportata de catre parintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 1.

Art. 5. -

(1) Cererea pentru acordarea voucherelor se depune de catre parintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 1 la clubul sportiv la care acestea se legitimeaza.

(2) Situatia centralizata privind beneficiarii de vouchere se depune de catre clubul sportiv la care s-au legitimat persoanele prevazute la art. 1 la directia judeteana pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul structura sportiva.

Art. 6. -

(1) Voucherele se emit de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta a voucherelor pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta .

(5) Unitatile emitente sunt obligate sa selecteze unitatile afiliate care accepta voucherele pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta, pe baza unor proceduri transparente si nediscriminatorii, care sa acopere intreaga arie de destinatari finali, si sa se asigure ca sunt acoperite toate zonele tarii, astfel incat orice persoana sa poata achizitiona echipamente sportive de la o astfel de unitate afiliata.

(6) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vireaza sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractului de achizitie publica incheiat cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu unitatile care accepta voucherele pe suport hartie .

(7) Inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a voucherelor pe suport hartie emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate.

(8) Ministerul Tineretului si Sportului vireaza unitatii emitente sumele aferente voucherelor pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta, astfel:

a) valoarea nominala - intr-un cont distinct disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza sumele incasate in conturile prevazute la alin. (6), deschise la institutii de credit;

b) costul aferent emiterii voucherelor pe suport hartie - in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Sumele derulate prin operatiunile cu vouchere pe suport hartie de catre unitatile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri in alte scopuri .

(10) Ministerul Tineretului si Sportului, pe baza contractului de achizitie publica, transfera catre unitatea emitenta atat contravaloarea nominala a voucherelor pe suport hartie distribuite destinatarilor finali, cat si costul emiterii.

(11) Contractarea serviciilor privind emiterea voucherelor pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive, pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta de catre Ministerul Tineretului si Sportului se realizeaza in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. La estimarea contractului de achizitie publica nu se ia in calcul valoarea nominala a voucherelor pe suport hartie .

(12) Voucherele emise pe suport hartie nu pot fi transferate destinatarilor finali daca, la data stabilita pentru transfer, Ministerul Tineretului si Sportului nu a achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a voucherelor pe suport hartie, inclusiv costurile aferente emiterii acestora.

(13) Voucherele pot fi utilizate numai la unitatile afiliate care au incheiat cu unitatea emitenta selectata de catre beneficiar contracte/protocoale/conventii/acorduri sau orice alt document care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor.

(14) Fiecare voucher este valabil, daca are inscris numarul cu care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si va contine urmatoarele informatii:

a) numele si adresa emitentului si datele sale de identificare;

b) perioada de valabilitate;

Afişează OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 157/2020    voucher sportivi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.