din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1625 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

  Publicat: 09 Sep 2020       12853 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementeaza statutul personalului feroviar, denumit in continuare statut, si cuprinde prevederi referitoare la:

a) raporturile de munca ce se stabilesc intre unitatea cu specific feroviar si personalul feroviar angajat in cadrul acesteia, inclusiv drepturile, obligatiile si raspunderile acestora;

b) formarea initiala si continua a personalului feroviar;

c) conditiile specifice si modalitatile de ocupare a functiilor, precum si conditiile specifice si modalitatile de eliberare din aceste functii, de incetare a activitatii si de pensionare a personalului feroviar;

d) criteriile de acordare a distinctiilor.

Art. 2. -

Autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor care raspunde, potrivit legii, de realizarea in mod unitar si nediscriminatoriu a programului de dezvoltare a transportului feroviar sau cu metroul, precum si de monitorizarea de specialitate in domeniul sau de activitate .

Art. 3. -

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) unitate cu specific feroviar - orice entitate cu personalitate juridica, care este inregistrata sub una dintre urmatoarele forme: institutie publica, regie autonoma, companie nationala, societate organizata conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara urmatoarele activitati:

1. transport feroviar sau cu metroul;

2. exploatare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport feroviar sau cu metroul;

3. exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare sau de metrou;

4. comunicatii si informatica feroviara sau de metrou;

5. monitorizare, autorizare, control, supraveghere de siguranta, licentiere, investigare si certificare de siguranta;

6. formare-calificare, perfectionare-certificare periodica a competentelor profesionale si autorizare a personalului feroviar;

b) personal feroviar - orice persoana care detine competentele specifice si are incheiat un contract individual de munca cu o unitate cu specific feroviar.

(2) In intelesul prezentei legi, familia personalului feroviar cuprinde sotul/sotia si/sau copiii aflati in intretinerea acestuia.

Art. 4. -

Personalul feroviar, definitivat pe post, beneficiaza de stabilitate in serviciu, conform dispozitiilor prezentei legi.

Art. 5. -

Prin specificul activitatii sale, personalul feroviar este obligat sa dovedeasca disciplina bazata pe necesitatea indeplinirii indatoririlor de serviciu, indiferent de functie.

Art. 6. -

Personalul feroviar beneficiaza de protectia legii, a organizatiilor profesionale si/sau sindicale si a autoritatii de stat in transportul feroviar, in cazul:

a) insultelor, calomniilor, amenintarilor, loviturilor sau al oricaror acte de violenta care au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;

b) desfasurarii de anchete sau cercetari cu caracter administrativ ori penal, atunci cand acestea sunt generate de acte sau fapte produse ori savarsite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu .

Art. 7. -

Personalul feroviar are un statut special conferit de natura si conditiile specifice de indeplinire a atributiilor de serviciu, a riscurilor meseriei care ii pot afecta viata si integritatea fizica si psihica.

CAPITOLUL II

Recrutarea, incadrarea in munca, formarea si cariera profesionala

Art. 8. -

Recrutarea candidatilor in vederea incadrarii in munca se face din randul persoanelor:

a) necalificate, care vor urma cursurile de calificare specifice, organizate potrivit legii;

b) care au dobandit competente in specialitate, in cadrul unor institutii de invatamant sau programe de formare profesionala, organizate si/sau acreditate conform legii.

Art. 9. -

(1) Incadrarea in munca a personalului feroviar se face potrivit legii si prezentului statut .

(2) Pentru a fi incadrat in munca si a dobandi calitatea de personal feroviar, candidatul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa fie cetatean roman, cetatean strain, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene si sa detina, dupa caz, permis de sedere sau certificat de inregistrare, potrivit legii;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c) sa aiba varsta minima de 18 ani;

d) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

e) sa aiba studiile si pregatirea adecvate pentru ocuparea functiei pe care se incadreaza.

Art. 10. -

(1) Formarea profesionala continua a personalului feroviar se realizeaza prin Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER si/sau alti furnizori de formare profesionala, autorizati conform legii.

(2) Unitatile cu specific feroviar, pe baza analizei nevoilor de instruire, stabilesc obiectivele si planul anual de formare profesionala continua pentru asigurarea desfasurarii transportului feroviar in conditii de siguranta a circulatiei trenurilor, de securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare.

(3) In vederea implementarii planului anual de formare profesionala continua a personalului feroviar, unitatile cu specific feroviar finanteaza participarea la programele de formare profesionala continua.

Afişează Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    personal feroviar    Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar    Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare    Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar    Salarizarea personalului feroviar    Drepturile personalului feroviar    Obligatiile personalului feroviar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.