din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4440 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor

  Publicat: 25 Sep 2020       30501 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Republicata si actualizata 2020


Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
A fost promulgat la 11.09.1865
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act adoptat de organele de stat,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, luand in considerare conditiile climatice exterioare si de amplasament, cerintele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de performanta energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

(2) Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica reprezinta actiuni de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, al imbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului.

Art. 2. -

Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:

a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;

b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi si la unitatile acestora;

c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, unitatile de cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de renovare majora, precum si in cazul instalarii/inlocuirii/modernizarii sistemelor tehnice ale cladirilor;

d) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii si care au un impact semnificativ asupra performantei energetice a acesteia, in cazul in care sunt modernizate sau inlocuite;

e) certificarea energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;

f) inspectia periodica a sistemelor de incalzire, a sistemelor combinate de incalzire si ventilare, a sistemelor de climatizare si a sistemelor combinate de climatizare si ventilare din cladiri;

g) sistemul de control al certificatelor de performanta energetica, al rapoartelor de audit energetic, precum si al rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirilor;

h) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la sistemele tehnice ale cladirii, atunci cand acestea sunt instalate ori inlocuite partial sau total;

i) planurile nationale pentru cresterea numarului de cladiri cu consum aproape zero de energie;

j) sistemele tehnice ale cladirilor si electromobilitatea.

CAPITOLUL II

Definitii

Art. 3. -

Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles:

1. cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, in care energia este utilizata pentru reglarea climatului interior;

2. performanta energetica a cladirii - energia calculata conform metodologiei prevazute la art. 5 pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde menajere, racirea, ventilarea si iluminatul;

3. certificat de performanta energetica a cladirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performanta energetica a unei cladiri sau a unei unitati de cladire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primara si finala, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de emisii in echivalent CO2. Pentru cladirile existente, certificatul cuprinde si masuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum si pentru cresterea ponderii utilizarii surselor regenerabile de energie in total consum;

4. cogenerare - producerea simultana, in acelasi proces, a energiei termice si a energiei electrice sau a energiei mecanice;

5. sistem de climatizare - combinatie a componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlata sau poate fi coborata. Prin climatizare se poate realiza si controlul umiditatii si puritatii aerului;

6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil;

7. putere nominala utila - puterea termica maxima a unui echipament, exprimata in kW, specificata si garantata de producator, care poate fi furnizata in timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele nominale specificate de producator;

8. pompa de caldura - mecanism, dispozitiv sau instalatie care transfera caldura din mediul natural - aer, apa sau sol - catre cladire sau catre instalatii industriale, inversand fluxul natural al caldurii, astfel incat sa circule de la o temperatura mai scazuta spre una mai ridicata. In cazul pompelor de caldura reversibile, acestea pot transfera caldura din cladire catre mediul natural;

9. renovare majora - lucrarile proiectate si efectuate la anvelopa cladirii si/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situata cladirea. Valoarea de impozitare a cladirii se determina potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. trigenerare - producere simultana, in acelasi proces, a energiei pentru incalzire, a energiei pentru racire si a energiei electrice;

11. unitate a cladirii - o zona/o parte a unei cladiri, un etaj sau un apartament dintr-o cladire, care este conceputa/conceput sau modificata/modificat pentru a fi utilizata/utilizat separat;

12. sistem tehnic al cladirii - totalitatea echipamentelor tehnice ale unei cladiri sau ale unei unitati de cladire destinate pentru incalzirea spatiului, racirea spatiului, ventilare, apa calda menajera, iluminat integrat, automatizare si control, generare de energie electrica in situ sau pentru o combinatie a acestora, inclusiv acele sisteme care folosesc energie din surse regenerabile si care pot fi prevazute cu solutii de stocare;

13. anvelopa cladirii - totalitatea elementelor de constructie care delimiteaza spatiul interior al unei cladiri, incalzit la un nivel de confort corespunzator, de mediul exterior si/sau de spatii neincalzite/mai putin incalzite;

14. element al cladirii - element al anvelopei cladirii sau un sistem tehnic al acesteia;

15. cladire al carei consum de energie este aproape egal cu zero - cladire cu o performanta energetica foarte ridicata, la care necesarul de energie pentru asigurarea performantei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit astfel:

a) in proportie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere, pe o raza de 30 de km fata de coordonatele GPS ale cladirii, incepand cu anul 2021;

b) proportiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere, pe o raza de 30 de km fata de coordonatele GPS ale cladirii, pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050 si dupa 2051, se stabilesc prin hotarare a Guvernului;

16. incalzire centralizata sau racire centralizata - distributie a energiei termice, sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa de producere centralizata - centrala electrica de termoficare, centrala termica de zona/cvartal sau punct termic - prin intermediul unei retele, catre mai multe cladiri sau locatii, in vederea utilizarii sale pentru incalzire sau racire in cladiri;

17. energie primara - energie rezultata din sursele de energie regenerabile si neregenerabile, care nu a fost supusa niciunui proces de conversie sau transformare;

18. energie din surse regenerabile - energie obtinuta din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliana, solara, aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia oceanelor, energia hidraulica, biomasa, gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;

19. cladire existenta - cladire la care s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv cladirea aflata in exploatare inainte de data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

20. nivel optim din punctul de vedere al costurilor - nivel de performanta energetica ce determina cel mai redus cost pe durata normata de functionare ramasa, unde costul cel mai redus este determinat tinandu-se seama de costurile de investitie legate de cresterea performantei energetice a cladirii, de costurile de intretinere si exploatare, de categoria cladirii, dupa caz, iar durata normata de functionare ramasa a cladirii se refera la durata de viata estimata ramasa a unei cladiri sau a unui element al acesteia si pentru care cerintele de performanta energetica sunt stabilite fie pentru cladirea in ansamblu, fie pentru elementele cladirii. Nivelul optim din punctul de vedere al costurilor se situeaza in intervalul nivelurilor de performanta in care analiza cost-beneficiu calculata pe durata normata de functionare este pozitiva. Calculul nivelului optim din punctul de vedere al costurilor se efectueaza pe baza cadrului metodologic comparativ, aplicat in functie de conditiile generale, exprimate in parametri, prevazute de reglementarile tehnice specifice cladirilor;

21. audit energetic al cladirii - totalitatea activitatilor specifice prin care se obtin date si elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei cladiri/unitati de cladire existente, urmate de identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din solutiile propuse, de evaluarea eficientei economice a implementarii acestora prin indicatori economici si finalizate cu raportul de audit, potrivit metodologiei prevazute la alin. (1) al art. 5;

22. raport de audit energetic - document elaborat in urma desfasurarii activitatii de audit energetic al cladirii, care contine descrierea modului in care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice si energetice ale cladirii/unitatii de cladire si, acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru cresterea performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire si instalatiilor interioare aferente acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei;

23. auditor energetic pentru cladiri - persoana fizica atestata de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care are dreptul sa elaboreze rapoarte de audit energetic si/sau certificate de performanta energetica pentru cladiri/unitati de cladire, in conformitate cu metodologia specifica adoptata la nivel national aprobata prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei. Auditorul energetic pentru cladiri este specialistul care isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale in vigoare;

24. expert tehnic atestat - specialist, persoana fizica, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru specialitatile instalatii de incalzire, instalatii de ventilare, instalatii de climatizare si conditionare a aerului. Expertul tehnic atestat este specialistul care are dreptul sa realizeze inspectii, din punctul de vedere al eficientei energetice, ale sistemelor de incalzire, de climatizare si de ventilare si sa intocmeasca rapoarte de inspectie pentru acestea;

25. cladire de interes si utilitate publica - cladire cu o suprafata utila totala de peste 250 m2 frecvent vizitata de public, ocupata de autoritati ale administratiei publice in care se desfasoara activitati de interes public national, judetean sau local sau in care se desfasoara activitati comerciale, social- culturale, de invatamant, educatie, asistenta medicala, sportive, financiar-bancare, de cazare si alimentatie publica, prestari de servicii si altele asemenea;

26. cladire frecvent vizitata de public - cladire cu o suprafata utila totala de peste 250 m2 in care se desfasoara activitati cotidiene sau periodice de interes general si/sau comunitar, social, cultural, comercial si altele asemenea, si care are spatiu/spatii cu functiunea/functiuni destinata/destinate accesului si prezentei publicului temporar sau permanent in acesta/acestea;

Afişează Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 372/2005    Legea 372/2005 republicata    Legea 372/2005 republicata 2020    Legea 372/2005 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro