din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1752 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

  Publicat: 05 Jan 2021       2488 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1331 din 31 decembrie 2020.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Comune, orase, municipii si judete.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.

Avand in vedere faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru intreaga suprafata de pajisti din Romania pana la data de 1 ianuarie 2021,


tinand cont de respectarea obligatiei implementarii amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, in vederea sustinerii absorbtiei fondurilor europene aferente platilor pe suprafata si luand in considerare faptul ca amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetatie si productia vegetala, coroborat cu situatia creata de pandemia de COVID-19 privind restrictionarea deplasarii personalului pentru evitarea raspandirii bolii, respectarea perioadelor de carantina si a zonelor carantinate, se impune prelungirea termenului-limita de realizare a amenajamentelor pastorale pana la 1 ianuarie 2022,


avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Uniuni Europene, precum si la nivelul Romaniei in contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea starii de urgenta si ulterior a starii de alerta, ceea ce a condus la inchiderea institutiilor de invatamant si desfasurarea activitatii educationale in mediul on-line, se impune prelungirea suspendarii acesteia pana la data de 1 ianuarie 2022,


de asemenea, tinand cont ca neprelungirea suspendarii aplicarii Legii nr. 509/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la instituirea obligatiei de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevi incepand cu 1 ianuarie 2021, actiune care nu se poate materializa decat dupa consultarea factorilor implicati in implementarea acestei masuri, astfel incat sa se poata identifica solutii clare si viabile pentru ca prescolarilor si elevilor sa li se poata acorda mierea, chiar si in cazul in care activitatea scolara nu se desfasoara fizic in institutiile de invatamant, ceea ce ar putea genera cheltuieli suplimentare cu depozitarea si distributia mierii.


Intrucat asigurarea veniturilor necesare desfasurarii activitatii Agentiei impacteaza structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2021, in conditiile in care Guvernul a adoptat masuri bugetare, politice si de asigurare de lichiditati in vederea atenuarii efectelor negative provocate de pandemia de coronavirus asupra nivelului de trai al populatiei si asupra economiei, se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 2022.


Tinand cont de contextul in care ne aflam, in stare de pandemie si criza economica mondiala, in care bugetul de stat este sub presiuni uriase, pentru a nu impovara si mai mult bugetul pentru anul viitor, cheltuielile necesare desfasurarii activitatii, provenind atat din venituri proprii, cat si din bugetul de stat, se impune prelungirea termenului privind intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, cu modificarile ulterioare, pana la 1 ianuarie 2022.


Avand in vedere ca Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si raportat la faptul ca fondurile pentru plata primei de comercializare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar acest aspect are implicatii majore asupra bugetului de stat, pentru fiecare exercitiu financiar de aplicare a legii,


in considerarea faptului ca masurile dispuse prin Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura sunt susceptibile unei scheme de ajutor de stat si ar fi necesara parcurgerea etapelor procedurale prealabile aplicarii acesteia prin notificare la Comisia Europeana, se impune prelungirea termenului de intrare in vigoare a legii pana la data de 1 ianuarie 2022,


tinand seama de faptul ca nepromovarea in regim de urgenta a prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative urmatoarele:


- riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajisti determinat de imposibilitatea aplicarii incepand cu anul 2021 a amenajamentului pastoral, independent de vointa lor, care ar genera consecinte negative pentru crescatorii de animale concretizate prin sanctionarea acestora cu amenzi;


- riscul neimplementarii masurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, prescolarilor si elevilor, precum si al imposibilitatii realizarii masurilor administrative prealabile necesare implementarii;


- riscul unui blocaj in desfasurarea activitatii Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecinte negative majore, datorate, in primul rand, lipsei fondurilor necesare functionarii, respectiv pentru investitii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal;


- riscul imposibilitatii asigurarii resurselor financiare necesare pentru plata primei de comercializare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu consecinte negative in perceptia generala a potentialilor beneficiari cu privire la acordarea acestei forme de sprijin;


- riscul unor posibile sanctiuni din partea Comisiei Europene in conditiile unei decizii nefavorabile privitoare la caracterul acestei forme de sprijin acordat producatorilor agricoli,


avand in vedere ca pana in prezent, cu toate eforturile depuse de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Bucuresti - Ilfov, constituita in noiembrie 2017 prin asocierea municipiului Bucuresti, a judetului Ilfov si a celor 40 de localitati din judetul Ilfov, se evidentiaza necesitatea ca pentru traseele din Programul integrat de transport Bucuresti - Ilfov unde licentele de traseu urmeaza sa expire la data de 31 decembrie 2020, sa fie adoptata o masura urgenta care sa permita asigurarea in continuare a deplasarii persoanelor pe aceste trasee, intre municipiul Bucuresti si localitati ale judetului Ilfov.


Totodata, aceasta masura este absolut necesara pentru a se evita practici ilicite in activitatile de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitati ale judetului Ilfov, practici care au consecinte negative asupra sigurantei si calitatii vietii populatiei, calitatii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum si pentru a evita impactul negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane ce sunt desfasurate in lipsa unui cadru legal in vigoare.


In situatia in care, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 programul de transport si licentele de traseu in baza carora se efectueaza transportul rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul ca:


- operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfasurarea acestei activitati, situatie care va genera practici ilicite in activitatea de transport derulata in zona respectiva, acest fapt generand inclusiv premisele afectarii bugetului de stat prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane;


- este intrerupta activitatea operatorilor de transport incepand cu data de 1 ianuarie 2021, fapt care va avea un efect negativ asupra calatorilor prin neasigurarea necesarului de transport, mai ales in situatia actuala in care suntem obligati sa respectam distantarea sociala in contextul pandemiei;


- programul integrat de transport la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov nu poate fi asigurat la capacitate maxima.


Inexistenta, in cuprinsul Legii nr. 122/2020 de modificare a Legii nr. 107/1996 a apei, a reglementarii unor metode alternative indirecte de masurare a cantitatilor de apa prelevate/evacuate, in cazurile speciale generate de lipsa mijloacelor sau imposibilitatea tehnica a montarii unor aparate de masura a debitelor sau volumelor de apa, denota iminenta unor blocaje majore in derularea abonamentelor de exploatare a resursei incepand cu prima zi a anului 2021, respectiv poate cauza un impact semnificativ in atingerea tintelor bugetului general consolidat, dar si in ceea ce priveste stabilitatea costurilor productiei de energie electrica.


Avand in vedere ca elementele prezentate mai sus vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de urgenta a prezentei ordonante de urgenta.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I. -


Termenul prevazut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. II. -


In perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din invatamantul primar de stat, privat si confesional, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. III. -


Termenul prevazut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. IV. -


Termenul de intrare in vigoare prevazut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, produse pescaresti si de acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2022.


Art. V. -


(1) La solicitarea operatorilor de transport care detin licente de traseu valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pe traseele cuprinse in actualul program de transport in baza caruia se efectueaza serviciile regulate de transport rutier de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prelungeste licentele de traseu insotite de graficele de circulatie, pentru autobuzele detinute si nominalizate de catre acestia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate pana la data de 31.03.2021, dar nu mai tarziu de data atribuirii de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru transport public a obligatiei prestarii serviciului de transport public catre operatorii de transport, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Procedura si modalitatea de prelungire a valabilitatii licentelor de traseu pentru situatiile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., potrivit legii.


Art. VI. -


Articolul III din Legea nr. 122/2020 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. III. -


(1) In conditiile in care, in termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu monteaza echipamente de masura a cantitatilor de apa utilizate/evacuate, Administratia Nationala A�Apele RomaneA� are dreptul de a instala echipamente de masura si control pe cheltuiala sa, urmand ca respectivul cost sa fie recuperat prin adaugarea contravalorii la factura catre utilizator. Utilizatorul trebuie sa asigure accesul si toate conditiile necesare reprezentantilor Administratiei Nationale A�Apele RomaneA� in acest sens.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


(3) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), utilizatorul va plati contravaloarea aferenta debitului maxim autorizat.


(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), in cazul inexistentei/imposibilitatii tehnice dovedite de montare a aparatelor de masura pentru debite sau volum, se aplica metode indirecte de contorizare, prin raportarea debitului maxim autorizat la timpul efectiv de utilizare pentru productia de energie electrica, utilizatorul avand obligatia comunicarii datelor generate de aparate conforme de masura a timpului de utilizare.


(5) In termenul prevazut la alin. (1) si (2), utilizatorul comunica operatorului o cerere prin care solicita aplicarea dispozitiilor alin. (4) la incheierea abonamentului de exploatare/utilizare a resursei, si depune dovada inexistentei/imposibilitatii tehnice de montare a aparatelor de masura pentru debite sau volum."


PRIM-MINISTRU


FLORIN-VASILE CITU

Afişează OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 225/2020    stimularea producatorilor agricoli

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.