din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2188 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic

Legea 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic

  Publicat: 10 Dec 2023       816 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 402 din data de 27 aprilie 2022

Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Expresie din limba latina
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cuvant care, impreuna cu numele de familie, alcatuieste numele persoanei fizice.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Art. 1

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care persoanele fizice pot desfasura activitati casnice in schimbul unei remuneratii acordate sub forma de tichete de activitati casnice.

Art. 2

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) activitate casnica - activitatea ocazionala, necalificata, desfasurata de un prestator casnic in legatura cu gospodaria/gospodariile unei familii sau a/ale unei persoane singure, in calitate de beneficiar casnic; activitatea casnica nu este efectuata in scop comercial si nu se efectueaza in beneficiul unor terti. Activitatea include: servicii de curatenie/igienizare, spalatul/calcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de ingrijire corporala, hranire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent;

b) prestator casnic - persoana fizica ce poate desfasura activitati casnice ocazionale in una sau mai multe gospodarii, in schimbul unei remuneratii acordate exclusiv sub forma de tichete de activitati casnice, in conditiile prezentei legi;

c) beneficiar casnic - persoana fizica in folosul careia prestatorul casnic desfasoara activitati casnice;

d) tichet de activitati casnice - bon valoric destinat remunerarii activitatilor casnice desfasurate de catre prestatorul casnic;

e) gospodarie - totalitatea bunurilor imobile constand in cladirile cu destinatie de locuinta, anexele, curtile si gradinile aferente acestora, precum si bunurile mobile utilizate in prestarea activitatilor casnice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pot fi remunerate prin tichete de activitati casnice si activitatile desfasurate de persoanele care exercita ocazional profesia de bona, reglementata potrivit dispozitiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona . In aceasta situatie, beneficiar casnic este reprezentantul legal al copilului, acesta din urma fiind beneficiar al serviciilor prestate.

Art. 3

(1) Activitatea casnica se poate desfasura in gospodaria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau in alt loc necesar desfasurarii acesteia, stabilit de comun acord, in conditiile prezentei legi.

(2) Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic, astfel cum este definita la art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) O persoana poate fi prestator casnic numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.

(4) Intre prestatorul casnic si beneficiarul casnic se stabileste un raport juridic prin acordul de vointa al partilor, fara a avea o forma scrisa, in vederea prestarii activitatilor casnice.

(5) Beneficiarul casnic si prestatorul casnic convin asupra activitatilor si a numarului de ore sau a volumului de munca; plata prestatorului casnic se face conform dispozitiilor prezentei legi, cu tichete de activitati casnice.

(6) Durata zilnica a prestarii activitatilor casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani.

(7) Valoarea minima a contributiei lunare, calculata potrivit dispozitiilor prezentei legi, pentru ca un prestator casnic sa beneficieze de calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de stat, este contributia aferenta a minimum 85 de tichete de activitati casnice.

(8) Valoarea minima a contributiei lunare prevazute la alin. (7) nu poate fi mai mica de 25% din valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata .

Art. 4

(1) Prestatorul casnic are urmatoarele drepturi:

a) la remuneratie pentru activitatea prestata, potrivit dispozitiilor prezentei legi;

b) la respectarea demnitatii in desfasurarea activitatilor casnice;

c) la protectie impotriva oricarei forme de abuz, hartuire sau violenta;

d) de a fi informat verbal cu privire la utilizarea diferitelor ustensile si/sau aparate puse la dispozitie de catre beneficiar in vederea realizarii activitatii casnice, anterior prestarii activitatii;

e) de a beneficia de calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale;

f) de a fi informat de catre beneficiarul casnic cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are potrivit prezentei legi.

(2) Prestatorului casnic ii revin urmatoarele obligatii:

a) de a realiza activitatile casnice pentru care este remunerat, conform intelegerii cu beneficiarul casnic;

b) de a nu transmite unor terte persoane date sau informatii de care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatilor casnice;

c) de a informa beneficiarul casnic, prin orice mijloc de comunicare, in timp util, in situatia in care nu poate respecta programul de desfasurare a activitatilor casnice, stabilit de comun acord cu beneficiarul casnic;

d) de a utiliza adecvat ustensilele si/sau aparatele necesare realizarii activitatii casnice proprii sau puse la dispozitie de catre beneficiarul casnic.

Art. 5

(1) Beneficiarul casnic are urmatoarele drepturi:

a) sa stabileasca verbal cu prestatorul casnic activitatile casnice si programul de desfasurare a acestora, anterior inceperii acestora;

b) sa verifice modul de indeplinire a activitatilor de catre prestatorul casnic;

c) sa utilizeze tichetele de activitati casnice acordate de angajatorul prevazut la art. 11 alin. (1) din prezenta lege, pentru si in folosul propriu.

(2) Beneficiarului casnic ii revin urmatoarele obligatii:

a) sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a activitatilor casnice;

b) sa achizitioneze tichetele de activitati casnice;

c) sa foloseasca tichetele de activitati casnice ca singura forma de retribuire pentru activitatile casnice prestate;

d) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale prestatorului casnic;

e) sa informeze prin orice mijloc de comunicare prestatorul casnic, in timp util, in situatia in care modifica programul de desfasurare a activitatii stabilit de comun acord cu prestatorul casnic;

f) sa informeze prestatorul casnic cu privire la utilizarea adecvata a ustensilelor si/sau aparatelor, in situatia in care le pune la dispozitia acestuia in vederea realizarii activitatilor casnice;

g) sa completeze tichetele de activitati casnice cu data acordarii acestora, numele si prenumele prestatorului casnic si codul numeric personal al acestuia;

h) sa completeze tichetele de activitati casnice cu datele sale personale cu privire la nume, prenume si cod numeric personal;

i) sa il informeze pe prestatorul casnic cu privire la drepturile si obligatiile acestuia, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 6

(1) Tichetul de activitati casnice se poate achizitiona de la oricare dintre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, de la furnizorul de serviciu universal, astfel cum este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de pe Platforma electronica de evidenta a desfasurarii activitatilor casnice.

Afişează Legea 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 111/2022    activitate casnica    prestator casnic    beneficiar casnic    tichet de activitati casnice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.