din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1971 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 102/2014, actualizata, privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

Legea 102/2014, actualizata, privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

  Publicat: 10 Dec 2023       1639 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea 102/2014, actualizata, privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Vezi si Normele Metodologice privind punerea in aplicare a Legii cimitirelor >>>>> AICI

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

SECTIUNEA 1: Principii

Art. 1

(1) Prezenta lege stabileste drepturile si obligatiile in legatura cu activitati funerare, cimitire si crematorii umane.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica:

a) cultelor, bisericilor si comunitatilor religioase, denumite in continuare culte, autoritatilor administratiei publice locale, operatorilor economici, fundatiilor si asociatiilor, care detin in proprietate, in administrare sau in intretinere cimitire in functiune sau inchise, opere comemorative sau crematorii umane;

b) persoanelor fizice si/sau juridice care presteaza servicii funerare, precum si activitati legate de intretinerea si functionarea cimitirelor, a operelor comemorative sau a crematoriilor umane.

(3) In cazul mormintelor si/sau al operelor comemorative de razboi, prevazute in Lista monumentelor istorice, dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, cu modificarile ulterioare.

(4) In cazul inhumarii fatului nascut mort ori a unor parti sau organe umane se aplica prevederile prezentei legi, in masura in care nu exista prevederi legale contrare.

Art. 2

(1) Oricine are dreptul la o inmormantare decenta si la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului.

(2) La stabilirea locului de veci si organizarea serviciilor funerare, persoanele in drept si prestatorii serviciilor funerare sunt obligati sa colaboreze intre ei, sa tina cont de vointa exprimata pe timpul vietii de catre defunct sau, in lipsa acesteia, vor tine seama de apartenenta religioasa a defunctului.

(3) Inmormantarea poate fi religioasa sau laica, inmormantarea religioasa are loc cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, traditiilor si regulamentelor cultului respectiv, in cazul inmormantarii laice, organizatorii stabilesc modul de desfasurare a procesiunii funebre.

SECTIUNEA 2: Definitii

Art. 3

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) cimitir - spatiul situat in intravilanul sau extravilanul localitatii, care a fost, este sau va fi destinat inhumarii;

b) opere comemorative de razboi - edificiile, monumentele de arta, placile si altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte constructii ori lucrari, astfel cum sunt definite aceste opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificarile ulterioare;

c) lucrari funerare supraterane - insemnele, bordurile, imprejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrari de arta pentru inhumare;

d) lucrari funerare subterane - criptele pentru locuri de inhumare;

e) zone protejate - zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihna si recreere, institutiile social-culturale, unitatile sanitare si unitatile de invatamant.

SECTIUNEA 3: Cimitirul

Art. 4

Cimitirul se poate afla in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unitatilor locale de cult/biserici in situatia cimitirelor confesionale, in proprietatea operatorilor economici, asociatiilor sau fundatiilor, precum si in proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care Romania este parte .

Art. 5

(1) Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care detine dreptul de administrare.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a infiinta cimitire publice in fiecare localitate si de a le organiza astfel incat sa aiba sectoare corespunzatoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor sau a unitatilor locale de cult ce functioneaza in localitatea respectiva.

(3) In localitatile in care nu exista cimitire comunale si unele culte nu dispun de cimitir propriu, persoanele decedate care au apartinut respectivelor culte vor fi inhumate potrivit ritului propriu in cimitirele existente in functiune, exceptie facand cimitirele existente in functiune ce apartin cultelor mozaic si musulman.

(4) De prevederile prezentului articol beneficiaza si persoanele fara apartenenta religioasa.

Art. 6

(1) Realizarea infrastructurii si a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, imprejmuirea si dotarea acestuia reprezinta obligatii ale proprietarului.

(2) Proprietarul cimitirului are obligatia intretinerii si mentinerii in functiune a cimitirului. Aceasta obligatie a proprietarului poate fi indeplinita, pe baza de contract, si de un operator economic.

(3) Proprietarul cimitirului este obligat sa elaboreze regulamentul de organizare si functionare a cimitirului.

SECTIUNEA 4: Infiintarea, inchiderea, desfiintarea si redeschiderea cimitirelor

Art. 7

(1) In documentatiile de urbanism sunt cuprinse conditiile referitoare la infiintarea cimitirului.

(2) Realizarea oricaror constructii sau a infrastructurii necesare infiintarii cimitirului se face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberate in conditiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de construire pentru extinderea cimitirelor in functiune in zone prevazute cu functiunea de cimitir in documentatia de urbanism, executarea insemnelor, a bordurilor sau a imprejmuirilor locurilor de inhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrari de arta plastica in cimitir.

(4) Pentru desfiintarea cimitirului este necesara obtinerea autorizatiei de desfiintare, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul cimitirelor infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, distanta minima admisa intre zonele protejate si gardul care delimiteaza cimitirul este de 100 m.

(6) Cimitirele se imprejmuiesc cu gard. La cimitirele infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi gardul se dubleaza cu o perdea de arbori. Intre morminte si gardul cimitirului se va asigura o zona libera de 3 m.

Art. 8

(1) La infiintarea cimitirului, proprietarul este obligat sa asigure:

a) drumurile interioare si aleile;

b) sala de ceremonii funerare;

c) spatiul tehnic care sa asigure temperatura de pana la 15AA�C, premergator ceremoniei funerare;

d) existenta unei surse de apa utilizabile;

e) WC-uri;

f) spatiul amenajat corespunzator pentru depozitarea gunoiului;

Afişează Legea 102/2014, actualizata, privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 102/2014    cimitir    opere comemorative de razboi    lucrari funerare supraterane    lucrari funerare subterane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lucrari care se pot efectua fara autorizatie de costructie
Sursa: EuroAvocatura.ro