din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2204 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Norme metodologice Legea cimitirelor

Norme metodologice Legea cimitirelor

  Publicat: 10 Dec 2023       1805 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
ANEXE_legea_cimitirelor.docx
Hotararea 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1

Se aproba Normele tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare, prevazute in anexa la prezenta hotarare .

Art. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga capitolul VIII din Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014.

ANEXA nr. 1:NORMELE TEHNICE SI SANITARE privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare

CAPITOLUL I:Norme tehnice si sanitare ale serviciilor funerare

Art. 1

Prin conditii decente de desfasurare a serviciilor funerare, astfel cum sunt prevazute la art. 25 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, in sensul prezentelor norme, se intelege conditiile de suprafata si dotari ale spatiilor, conform prevederilor art. 8 lit. e) si f) si art. 18.

Art. 2

(1) Serviciile funerare cuprind toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct si familiei acestuia dupa momentul decesului, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 102/2014. Pregatirea defunctului pentru inmormantare include si ingrijiri mortuare ce sunt adresate direct corpului defunctului, precum manoperele de spalare si igienizare, imbalsamare si tanatopraxie.

(2) Prezentele norme nu se aplica manipularii cadavrelor pentru activitati didactice si stiintifice si nici activitatilor specifice serviciilor de prosectura realizate numai in spitale si in institutiile de medicina legala, conform prevederilor Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, republicata.

Art. 3

Serviciile funerare se indreapta catre defunct si familia acestuia din respectul pe care societatea il manifesta fata de demnitatea umana si din solidaritate fata de membrii sai. Orice activitate sau actiune asupra corpului unei persoane decedate va avea la baza respectul fata de fiinta umana si se va realiza cu retinere si grija.

Art. 4

(1) Se interzice fotografierea corpului defunctului, fara acordul apartinatorilor.

(2) Prin exceptie este permisa fotografierea si filmarea pe timpul desfasurarii autopsiei in scopul constituirii probelor, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 5

(1) Procedura de imbalsamare este obligatorie in urmatoarele cazuri:

a) cand familia alege sa expuna decedatul in locuri publice, precum case mortuare, case funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis;

b) cand decedatul este transportat in scopul inhumarii intr-o alta localitate decat cea in care s-a produs decesul, la o distanta de minimum 30 de kilometri;

c) cand, datorita cauzei medicale a decesului survenit in afara unitatilor sanitare, se impune imbalsamarea ca masura de profilaxie si reducere a riscului biologic, conform avizului epidemiologic al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Se interzice efectuarea procedurii de imbalsamare in urmatoarele situatii:

a) anterior desfasurarii cercetarii judiciare, in cazurile in care, prin lege, se dispune autopsia medico-legala de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata;

b) in cazul bolilor infectioase cu agenti biologici inalt patogeni, conform avizului epidemiologic al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;

c) in afara spatiilor autorizate pentru efectuarea imbalsamarii si tanatopraxiei conform prezentelor norme.

Art. 6

(1) Manoperele de imbalsamare/tanatopraxie se realizeaza numai de catre personalul specializat care poseda competente specifice in domeniul serviciilor funerare, conform prezentelor norme.

(2) Familia poate realiza manopere, precum spalarea corpului si imbracarea persoanei decedate, in conformitate cu propria dorinta ori cu datinile, convingerile sau cultul religios.

(3) Efectuarea ingrijirilor mortuare ca parte a serviciilor funerare legate de pregatirea cadavrului pentru inhumare/incinerare se realizeaza numai de catre persoane care detin competente specifice in acest sens conform prezentelor norme, dupa obtinerea avizului epidemiologic. Se excepteaza manoperele efectuate de catre familie in conditiile prevazute la alin. (2) .

Art. 7

(1) Prestatorii de servicii funerare vor efectua activitatile specifice dupa obtinerea avizului consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale si a autorizatiei sanitare de functionare emisa de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform prevederilor din anexa nr. 1.

(2) Prestatorul de servicii funerare trebuie sa respecte normele de igiena in timpul transportului si inhumarii, pentru protectia sanatatii publice. Transportul in vederea inhumarii se realizeaza cu capacul sicriului inchis.

(3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie sa detina autorizatie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Autovehiculele special amenajate in acest scop trebuie sa respecte conditiile prevazute in anexa nr. 2.

(5) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor afisa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizati, precum si lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor emise de acestea in conformitate cu prezentele norme.

(6) Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale vor afisa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare avizati, precum si lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor emise de acestea, in conformitate cu prezentele norme.

(7) Unitatile sanitare cu paturi pot afisa, la biroul de intocmire a formalitatilor in cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizati, actualizata periodic.

Art. 8

Serviciile funerare se presteaza conform prevederilor Legii nr. 102/2014 in urmatoarele conditii:

a) atunci cand decesul a avut loc intr-o institutie de asistenta medicala/ingrijiri de sanatate sau la domiciliu, preluarea persoanei decedate se efectueaza de catre prestatorul de servicii funerare, autorizat conform prezentelor norme. Preluarea defunctului din unitatea sanitara se face intr-un sicriu cu capac sau intr-o husa biodegradabila cu fermoar, pe o brancarda de inox;

b) preluarea si transportul persoanei decedate in vederea inhumarii/incinerarii de la locul unde se pastreaza corpul defunctului catre locul de inhumare/incinerare se realizeaza pe baza certificatului de deces, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Pe timpul transportului capacul sicriului se mentine inchis;

c) procedura de imbalsamare si/sau tanatopraxie care se efectueaza in afara serviciilor de prosectura sau medicina legala se realizeaza cu avizul directiei de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea tanatopractorului, care va depune copii de pe urmatoarele documente:

1.(i) cererea scrisa a familiei de efectuare a imbalsamarii/tanatopraxiei catre prestatorul de servicii funerare;

2.(ii) declaratia tanatopractorului cu privire la metoda si substantele chimice folosite;

Documente Atasate
ANEXE_legea_cimitirelor.docx

Afişează Norme metodologice Legea cimitirelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 102/2014    cimitir    opere comemorative de razboi    lucrari funerare supraterane    lucrari funerare subterane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lucrari care se pot efectua fara autorizatie de costructie
Sursa: EuroAvocatura.ro