din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2799 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta nr. 79/2003, privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Ordonanta nr. 79/2003, privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

  Publicat: 24 Mar 2009       18799 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Ordonanta nr. 79/2003, privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Ultimele acte modificatoare:
- O.G. nr. 12/2007
- Legea nr. 205/2007
- O.G. nr. 20/2008 publicata in MOF nr. 613 din 20/08/2008.

Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
A fost promulgat la 11.09.1865
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
A fost promulgat la 11.09.1865

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleSECTIUNEA 1
Definitii

Art. 1. - Prezenta ordonanta reglementeaza activitatile de constatare si de recuperare a sumelor platite necuvenit din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana si/sau din fondurile de cofinantare aferente, ca urmare a unor nereguli.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) neregula reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale incheiate in baza acestor dispozitii, care prejudiciaza bugetul general al Comunitatii Europene si/sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, precum si bugetele din care provine cofinantarea aferenta printr-o cheltuiala necuvenita;

b) frauda reprezinta orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu obtinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, precum si/sau din bugetele de cofinantare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin alte legi speciale;

c) fondurile comunitare sunt sume provenite din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana;

d) creantele bugetare rezultate din nereguli reprezinta sume de recuperat la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau la bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, precum si/sau la bugetele de cofinantare aferente, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente si/sau ca urmare a obtinerii necuvenite de sume in cadrul masurilor care fac parte din sistemul de finantare integrala ori partiala a acestor fonduri;

e) autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, autoritatile de management in cadrul programelor operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune, autoritatile nationale responsabile de participarea Romaniei la alte programe finantate din fonduri comunitare, precum si din fonduri aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si Instrumentului european de vecinatate si parteneriat finantate din fonduri comunitare;

f) activitatea de constatare a creantelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifica, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata sub forma unui titlu de creanta .

g) activitatea de recuperare consta in exercitarea functiei administrative de catre autoritatile cu atributii specifice, in vederea stingerii creantelor bugetare rezultate din nereguli, si care este reglementata de prezenta ordonanta si de actele normative emise in aplicarea acesteia;

h) Codul de procedura fiscala semnifica Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Obiectul constatarii existentei si recuperarii creantelor bugetare
rezultate din nereguli

Art. 3. - (1) Obiectul constatarii existentei creantelor bugetare il constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor si/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectarii legalitatii, conformitatii si regularitatii utilizarii si administrarii fondurilor comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente.

(2) Constituie titlu de creanta:

a) actul/documentul de constatare, stabilire si individualizare a obligatiilor de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli, precum si accesoriile acestora si costurile bancare;

b) hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care se stabileste obligatia de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli.

(3) Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile comunitare si cofinantarea aferenta, inscrise in titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii titlului de creanta .

(4) Titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a) constituie instiintare de plata si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si elemente specifice, acolo unde este necesar.

(5) Titlul de creanta se comunica debitorului in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

(6) Impotriva titlului de creanta debitorul poate formula contestatie la organul emitent, in conditiile si termenele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. - (1) Constituie obiect al recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferenta, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina debitorului.

(2) Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creantelor fiscale, in sensul drepturilor si obligatiilor care revin creditorilor, autoritatilor cu competente in gestionarea asistentei financiare comunitare nerambursabile si debitorilor.SECTIUNEA a 3-a
Obligatia si raspunderea la plata

Art. 5. - (1) Platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli este persoana juridica sau fizica stabilita debitor prin titlul de creanta .

(2) In cazul in care creanta bugetara rezultata din nereguli nu a fost achitata de catre persoanele prevazute la alin. (1), debitor devine persoana juridica sau fizica prevazuta de Codul de procedura fiscala.

CAPITOLUL II
Modalitati de stingere a creantelor bugetare

Afişează Ordonanta nr. 79/2003, privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice