din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1932 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 15 Apr 2009       114212 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
Anexe OUG 34.pdf
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249, din 14 aprilie 2009.

Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare in sensul diminuarii cheltuielilor curente de administrare si alocarea cu prioritate a resurselor catre proiecte cu efect multiplicator in economie care reprezinta principalul mijloc de limitare a ritmului de scadere economica si de compensare partiala a reducerii activitatii din sectorul privat,
pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I
Rectificarea bugetara pe anul 2009


Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 si nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 2. - (1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice, se majoreaza la venituri cu suma de 154.000 mii lei si, in mod corespunzator, la cheltuieli astfel:
a) 94.000 mii lei la titlul a��Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finantarea modernizarii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;
b) 60.000 mii lei la titlul a��Bunuri si servicii".
(2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 a��Alte servicii publice generale", titlul 20 a��Bunuri si servicii", la articolul 25 a��Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale" se cuprinde si suma de 1.000 mii lei pentru consultanta juridica in domeniul datoriei publice, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui capitol.
Art. 4. - Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa efectueze modificari in volumul si structura bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu incadrare in suma totala aprobata in anexa nr. 3/13/02 la titlul a��Transferuri intre unitati ale administratiei publice", precum si redistribuiri de credite bugetare in cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat dupa punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificarile ulterioare.
Art. 5. - Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei sa suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenita din repartizarea profitului Companiei Nationale a��Loteria Romana" - S.A. si in mod corespunzator se majoreaza cheltuielile prevazute la capitolul 70.10 a��Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul VII a��Alte transferuri", articolul 55 a��Alte transferuri", in anexa nr. 3/15/13.
Art. 6. - Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii sa efectueze redistribuiri de credite bugetare intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si a��Alte cheltuieli de investitii", in limita prevederilor bugetare aprobate.
Art. 7. - Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de sume la veniturile si cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate din venituri proprii, prevazute in anexa nr. 3/18/13.
Art. 8. - Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa redistribuie in cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 a��Asigurari si asistenta sociala" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 a��Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" la titlul 71 a��Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.
Art. 9. - Se autorizeaza Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri sa efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, in vederea finantarii in anul 2009 a a��Programului privind organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2009", fara afectarea fondurilor prevazute pentru stimularea exportului.
Art. 10. - In cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 a��Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Finantelor Publice, va aproba finantarea temporara, din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole si de Pescuit .
Art. 11. - Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminueaza la capitolul 74.08 a��Protectia mediului", titlul 56 a��Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.
Art. 12. - In anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Sercaia.
Art. 13. - (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 a��Transporturi" alineatul a��Subventii pentru transportul de calatori cu metroul" se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2008.
(2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze urmatoarele modificari:
a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - a��Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ce vor fi propuse spre finantare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - Constructia infrastructurii feroviare si rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)", prevazute in anexa nr. 3/24/21;
b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 a��Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 a��Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800", pe anul 2009 si pe total proiect, prevazute in anexa nr. 3/24/21;
c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investitii a��Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu" la obiectivul de investitii a��Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 si pe total, prevazute in anexa nr. 3/24/29
Art. 14. - Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa efectueze urmatoarele modificari:
a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 a��Sanatate", intre titlul 20 a��Bunuri si servicii" si titlul 51 a��Transferuri intre unitati ale administratiei publice", precum si in cadrul titlului 51 a��Transferuri intre unitati ale administratiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 a��Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" cu suma de 4.500 mii lei si introducerea alineatului 51.02.08 a��Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta" cu suma de 1.415 mii lei;
b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 a��Sanatate", intre si in cadrul titlurilor 20 a��Bunuri si servicii", 51 a��Transferuri intre unitati ale administratiei publice" si 71 a��Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 a��Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre Fondul de asigurari sociale de sanatate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul national de depistare precoce a cancerului;
c) introducerea in programul a��Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate" al capitolului 70.10 a��Locuinte, servicii si dezvoltare publica" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a capitolului 66.10 a��Sanatate".
Art. 15. - In bugetul Ministerului Tineretului si Sportului,
anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a��Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinata Federatiei Romane de Tenis pentru Cupa Davis".
Art. 16. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2009 pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se diminueaza cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.
Art. 17. - Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009 se modifica dupa cum urmeaza:
a) veniturile se diminueaza cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contributiilor de asigurari cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contributiile de asigurari sociale de sanatate si 211,8 milioane lei la contributii pentru concedii si indemnizatii si prin majorarea subventiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subventia primita de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii;
b) cheltuielile se majoreaza cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 a��Sanatate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului a��Cheltuieli de personal" si majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului a��Bunuri si servicii";
c) Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se diminueaza cu suma de 3,8 milioane lei;
d) excedentul bugetului se diminueaza cu suma de 581,8 milioane lei.
Art. 18. - (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) In bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueaza la contributiile de asigurari sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei si se majoreaza la subventii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueaza cu suma de 4,1 milioane lei la titlul a��Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 a��Asigurari si asistenta sociala", iar excedentul se diminueaza cu suma de 221,4 milioane lei.

Documente Atasate
Anexe OUG 34.pdf

Afişează OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice