din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2441 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

  Publicat: 29 May 2009       25907 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 27/05/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
In cadrul POR, desemneaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala, institutie care, prin delegare de atributii de la AM implementeaza axele prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013. Fiecare Program Operational este implementat de catre organisme intermediare.Abrevieri: OI
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
In cadrul POR, desemneaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala, institutie care, prin delegare de atributii de la AM implementeaza axele prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013. Fiecare Program Operational este implementat de catre organisme intermediare.Abrevieri: OI
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Instrumentul structural al Uniunii Europene care finanteaza proiecte privind combaterea somajului,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1. - In intelesul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

a) gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a platilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionarii adecvate a sistemelor de management si control, cat si activitati de natura financiar-contabila si activitati specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, fondurile structurale si fondul de coeziune;

b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - structura in cadrul Ministerului Finantelor Publice avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

c) Autoritatea de management ex-ISPA - structura in cadrul Ministerului Finantelor Publice avand functia de autoritate de management pentru masurile finantate din Fondul de Coeziune in baza Regulamentului CE nr. 1.164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune (masuri ex-ISPA);

d) Autoritatea de implementare in sectorul transporturi - structura in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (Directia generala relatii financiare externe), cu responsabilitati in coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezinta nivelul intermediar de monitorizare a implementarii proiectelor ex-ISPA si de verificare a cheltuielilor;

e) Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat - structura in cadrul Ministerului Finantelor Publice avand responsabilitatea coordonarii implementarii componentelor de parteneriat public-privat din cadrul masurilor ex-ISPA;

f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - institutie a administratiei publice centrale sau locale, agentie guvernamentala, agentie de dezvoltare regionala sau autoritate administrativa autonoma finantata din venituri proprii, care raspunde de implementarea si monitorizarea implementarii tehnice a proiectelor PHARE;

g) agentie de implementare pentru Programul PHARE - structura in cadrul institutiei publice a administratiei publice centrale, responsabila cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor, precum si cu implementarea tehnica in cazul proiectelor de sprijinire a investitiilor si, daca se prevede explicit in memorandumurile de finantare, a altor proiecte;

h) Oficiul de Plati si Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - structura din cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor in cadrul proiectelor de dezvoltare institutionala si, daca se prevede explicit in memorandumurile de finantare, a altor proiecte; indeplineste rolul de organism intermediar pentru masurile ex-ISPA din sectorul de mediu;

i) organism de implementare pentru masurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, contractarea, autorizarea si efectuarea platilor si implementarea tehnica si financiara a masurilor beneficiare de asistenta acordata prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA);

j) unitate de implementare a Proiectului in cadrul Programului PHARE - structura in cadrul autoritatii de implementare, organizata la nivel de departament, directie generala, directie, serviciu sau birou, constituita prin ordin sau decizie a conducatorului autoritatii de implementare, cu regulament de organizare si functionare propriu, avand rol de coordonare a activitatilor prin care se realizeaza implementarea tehnica a proiectelor si managementul tehnic al acestora si al contractelor aferente;

k) unitate de implementare a Proiectului pentru masurile ex-ISPA - structura in cadrul entitatii desemnate drept beneficiar final, in conformitate cu Memorandumul de finantare ISPA, constituita prin ordin sau decizie a conducatorului entitatii respective, avand rol de implementare tehnica, licitare, contractare, aprobare a platilor si management de contract pentru masura ex-ISPA de care beneficiaza;

l) termenii autoritate de management si organism intermediar au intelesul prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

m) autoritate de certificare si plata - structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana, primirea fondurilor transferate Romaniei din instrumente structurale si transferul catre beneficiari/unitati de plata de pe langa autoritatile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum si a celor alocate de la bugetul de stat in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii directe; indeplineste functia de Fond National pentru asistenta financiara de preaderare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, dintre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000;

n) unitate de plata - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, avand responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operational care utilizeaza mecanismul platii indirecte, precum si responsabilitatea efectuarii platilor catre contractori in cadrul proiectelor de asistenta tehnica, dupa caz;

o) termenul autoritate comuna de management are intelesul prevazut in regulamentele specifice obiectivului cooperare teritoriala europeana;

p) termenii autoritate nationala si punct national de contact au intelesul prevazut in documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritoriala europeana;

q) sef de misiune pentru Fondul Social European - structura organizatorica in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu responsabilitati in asigurarea coordonarii la nivel tehnic si financiar a programelor operationale finantate din Fondul Social European .

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica personalului de conducere si personalului de executie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile ulterioare, care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

a) are atributii specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezentand minimum 75% din totalul obiectivelor si atributiilor de serviciu si pentru indeplinirea carora aloca minimum 75% din timpul total alocat indeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului;

b) este incadrat in urmatoarele structuri:

1. Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale;

2. Autoritatea de Certificare si Plata;

3. Autoritatea de management ex-ISPA;

4. organismele de implementare pentru masurile ex-ISPA;

5. Autoritatea de implementare in sectorul transporturi - Directia generala relatii financiare externe din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

6. Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat;

7. agentiile de implementare pentru programele PHARE;

8. Oficiul de Plati si Contractare PHARE;

9. unitatile de implementare a proiectelor in cadrul programelor PHARE si masurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;

10. structurile care au rol de autoritati de management, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributiile prevazute la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributiile prevazute in acordurile de delegare incheiate cu autoritatile de management;

12. unitatile de plata pentru programele operationale finantate din instrumentele structurale, in cazul in care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;

13. structurile care au rol de autoritati comune de management in cadrul obiectivului cooperare teritoriala europeana, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributii prevazute in Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera finantate in cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinatate si de parteneriat;

14. structurile care au rol de autoritati nationale si puncte nationale de contact in cadrul obiectivului cooperare teritoriala europeana, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributii prevazute in documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de intelegere aplicabile;

15. structura care are rol de sef de misiune pentru Fondul Social European;

16. structurile care desfasoara activitati de natura juridica care fac parte integranta din activitatile de gestionare a asistentei financiare nerambursabile comunitare, definita la art. 1 lit. a), daca acestea nu sunt asigurate de catre personalul structurilor mentionate la pct. 1-15.

(2) Numarul si structura posturilor ocupate de personalul care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara sunt cele stabilite in conditiile legii prin normele de organizare si functionare a institutiilor din care fac parte structurile mentionate la alin. (1).

Art. 3. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica persoanelor incadrate in functii de demnitate publica (ministru, secretar de stat) sau in functii asimilate acestora, personalului incadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.

Art. 4. - (1) Salariile de baza ale personalului nou-incadrat, prin concurs sau examen, in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) si care indeplineste criteriile prevazute la art. 2 se majoreaza cu 25% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.

(2) Pentru personalul aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, in cadrul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) si care indeplineste criteriile prevazute in cuprinsul art. 2, salariile de baza se majoreaza cu 75% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.

(3) Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2, in vederea acordarii majorarii salariale, se fac de catre Ministerul Finantelor Publice, care avizeaza structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare.

(4) Majorarea salariala se aplica de la data incadrarii in functie, dar nu inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009, cu conditia obtinerii avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

(5) Avizul se acorda de catre ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de catre secretarul de stat coordonator al Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si al Autoritatii de management ex-ISPA.

Art. 5. - Institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 2 alin. (1) solicita avizul Ministerului Finantelor Publice pentru structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, pe baza urmatoarelor documente:

Afişează Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice