din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3197 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

OUG nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

  Publicat: 02 Jul 2009       57931 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 26/06/2009

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Persoane care iau parte la savarsirea unei infractiuni ,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingerea unotr relatii privind covietuirea sociala,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingerea unotr relatii privind covietuirea sociala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.

Normele metodologice ale OUG 77/2009 sunt disponibile AICI

Actele normative care reglementeaza activitatea de jocuri de noroc in vigoare acopera, in general, domeniul de referinta, dar, avand o vechime mare, nu mai corespund realitatilor economice, tehnice si mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora in practica, precum si modificarea actelor normative conexe activitatii au demonstrat existenta necesitatii modificarii si perfectionarii actualelor reglementari, pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pietei specifice.

Totodata, avand in vedere masurile privind asigurarea surselor de finantare a dezvoltarii economice si tinand cont de faptul ca taxa de autorizare perceputa organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificata din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Tinand cont de situatiile expuse mai sus, ce vizeaza domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune imbunatatirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonante de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. - (1) Organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei constituie monopol de stat si se desfasoara in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare si exploatare a activitatii de jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe baza de licenta de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanta de urgenta, si de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale si limitate in timp, ce vor fi exploatate in mod direct de detinatorul licentei.

(3) Activitatea de autorizare a organizarii si exploatarii jocurilor de noroc se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie, care se organizeaza si functioneaza la nivelul acestui minister, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si de alte acte normative cu incidenta in materie.

(4) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobarii tacite nu se aplica in cadrul procedurii de acordare a licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun, de catre 2 organizatori de jocuri de noroc intre care exista un contract de asociere incheiat in conditiile legii, raspunderea administrativa revenind ambilor parteneri.

Art. 2. - (1) Componenta comisiei se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

(2) Comisia functioneaza avand in vedere principiile legalitatii, impartialitatii, rolului activ si disponibilitatii.

(3) Monitorizarea activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, direct sau impreuna cu alte institutii ale statului, in conditiile legii.

Art. 3. - (1) Prin joc de noroc se intelege acea activitate comerciala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse in aceasta categorie si acele activitati comerciale in care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fara implicarea organizatorilor.

(3) Organizarea oricarui joc de noroc implica existenta cumulativa a urmatoarelor elemente: joc si/sau partida, taxa de participare sau miza, fond de castiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanti .

Art. 4. - (1) Prin taxa de participare directa se intelege suma de bani perceputa direct de la participant de catre organizator in schimbul dreptului de participare la joc.

(2) Prin taxa de participare disimulata se intelege orice suma incasata sau solicitata suplimentar fata de contravaloarea perceputa de la aceeasi persoana de acelasi operator economic pentru vanzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent daca aceasta este incasata sau solicitata direct de catre organizatorul activitatii ori de catre o alta persoana care participa sub orice forma la desfasurarea activitatii, avand ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.

Art. 5. - (1) Prin mijloc de joc se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveste sau permite organizarea, desfasurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de baza si auxiliare.

(2) Prin mijloc de joc de baza se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care genereaza, in mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intra in aceasta categorie, pentru jocurile de noroc in care castigatorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind in mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigura organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, desi nu face parte integranta din mijlocul de joc de baza, concura impreuna cu acesta la organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activitati .

(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentand jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concura la organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

(5) Nu sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.), alte hartii de valoare/cu valoare declarata sau vouchere, cu exceptia mijloacelor de joc prevazute la alin. (4) si a mijloacelor banesti.

Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se intelege persoana juridica autorizata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Poate dobandi aceasta calitate persoana juridica de drept roman constituita in conditiile legii.

Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se intelege orice persoana fizica majora care doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului respectivului joc de noroc.

Art. 8. - Prin castig sau premiu se intelege sumele in bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat castigator, in conformitate cu prevederile cuprinse in regulamentul respectivului joc de noroc. Raspunderea privind acordarea castigului sau premiului revine in exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

Art. 9. - Prin jocuri de noroc frauduloase se intelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele ori parametrii initiali, astfel incat sa fie adusa atingere elementelor de sansa sau metodelor de selectie.

Normele metodologice ale OUG 77/2009 sunt disponibile AICI

Art. 10. - (1) Jocurile de noroc se clasifica dupa cum urmeaza:

a) jocuri loto, daca sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor. In aceasta categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, si orice joc de noroc care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor si care consta in extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul carora pot fi obtinute diverse castiguri determinate de evenimente care nu se desfasoara in prezenta fizica a jucatorilor, cu exceptia jocurilor de noroc definite in continuare;

b) pariuri, daca sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fara implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc in care participantul trebuie sa indice rezultatele unor evenimente ce urmeaza sa aiba loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. In aceasta categorie se includ:

(i) pariurile mutuale, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile in cota fixa, in cadrul carora organizatorul este cel care stabileste pe baza unor criterii proprii si aduce la cunostinta participantilor cotele de multiplicare a mizei in cazul in care variantele jucate sunt declarate castigatoare, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecarui castig este fixata prin regulament (suma fixa sau multiplu de miza) independent de totalul mizelor;

c) jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, daca evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, in prezenta fizica a participantilor, cu sau fara participarea directa a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: carti de joc, zaruri, bile de ruleta, rulete si mese de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora, precum si alte mijloace de joc stabilite prin hotarare a Guvernului;

d) jocurile tip slot-machine, daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, iar castigul depinde de hazard;

e) jocurile bingo desfasurate in sali de joc, cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, in prezenta fizica a jucatorilor;

f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, fara prezenta fizica a jucatorilor.

(2) Pentru jocurile de noroc prevazute la alin. (1), precum si pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta este obligatorie detinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 11. - Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;

c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare.

Art. 12. - (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta si este valabila 5 ani de la data acordarii, cu conditia platii taxei de autorizare anuala conform prevederilor art. 14.

Afişează OUG nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice