din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2771 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC)

Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC)

  Publicat: 16 Mar 2009       32235 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 22/10/1996

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
A fost promulgat la 11.09.1865
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Banca constituita in conformitate cu legislatia romaneasca si autorizata de catre BNR.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata, obiectul de activitateArt. 1. - Denumirea societatii este: Casa de Economii si Consemnatiuni, prescurtat C.E.C.

In toate documentele oficiale emise de C.E.C. vor fi mentionate:

a) denumirea - Casa de Economii si Consemnatiuni si/sau C.E.C.;

b) numarul si data inmatricularii la Registrul comertului;

c) sediul principal;

d) capitalul social subscris;

e) codul fiscal.

Art. 2. - C.E.C. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate bancara pe actiuni, cu actionar unic statul roman. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 66/1996, cu celelalte dispozitii legale in vigoare si cu prezentul statut .

Art. 3. - Sediul principal al C.E.C. este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3.

C.E.C. isi va putea schimba sediul cu aprobarea actionarului unic, la propunerea consiliului de administratie.

C.E.C. poate infiinta sucursale, filiale, agentii proprii si mandatare, cu respectarea cerintelor legii si ale prezentului statut .

Art. 4. - Durata de functionare este nelimitata.

Art. 5. - C.E.C. functioneaza ca banca de economii, avand ca principal obiect de activitate atragerea, pastrarea si fructificarea economiilor banesti in lei si in valuta ale populatiei, a disponibilitatilor banesti ale persoanelor juridice, precum si primirea de sume spre consemnare.

Obiectul de activitate al C.E.C. cuprinde toata gama de activitati si servicii bancare specifice bancilor de economii, care pot fi legal prestate in Romania si/sau in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul statut . Aceste activitati includ:

a) atragerea, pastrarea si fructificarea dispozitiilor banesti in lei si/sau in valuta ale populatiei si ale persoanelor juridice, pe care le gestioneaza in numele clientilor, efectuand pentru acestia operatiuni de incasari si plati si/sau decontari;

b) primirea de sume spre consemnare;

c) acordarea de credite persoanelor fizice pentru cumpararea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuintelor proprietate personala si/sau pentru cumpararea de bunuri de consum in conditii de garantare de catre imprumutat si dobanda negociate, individualizate si particularizate potrivit normelor proprii C.E.C.;

d) acordarea de credite agentilor economici mici si mijlocii in conditii de garantare de catre imprumutat si dobanda negociate, individualizate si particularizate potrivit normelor proprii C.E.C., emiterea si acceptarea de credite documentare, garantii si efectuarea de operatiuni cu incasso;

e) plasamente in titluri de stat, constituirea de depozite la societatile bancare, precum si acordarea de credite societatilor bancare;

f) primirea si acordarea de credite in valuta, incheind in acest scop conventii si aranjamente potrivit reglementarilor in materie cu societati bancare si financiare straine si romane;

g) efectuarea, in limita mandatului primit, de incasari pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si pentru bugetele locale, vanzarea in mandat de titluri de stat in lei si in valuta;

h) efectuarea de operatiuni de mandat pe baza de conventii;

i) participarea la credite consortiale;

j) cumpararea, detinerea, vanzarea, schimbarea si/sau efectuarea de comert cu moneda nationala sau straina convertibila; infiintarea, organizarea si exploatarea de case de schimb valutar, stabilind cotatii proprii, cu respectarea reglementarilor in vigoare;

k) cumpararea, detinerea, vanzarea, schimbarea, negocierea oricaror tipuri de instrumente financiare, efecte de comert, produse financiare derivate, titluri de stat sau alte titluri de valoare, actiuni, ipoteci si derularea de tranzactii financiare si monetare;

l) emiterea de titluri de valoare;

m) emiterea de efecte de comert in favoarea agentilor economici mici si mijlocii, acceptarea, avalizarea, forfetarea, scontarea si girarea efectelor de comert emise de acestia si/sau de terti, primirea, emiterea si negocierea de garantii pentru aranjamente de plata, in tara si/sau in strainatate, proprii, ale tertilor si/sau in favoarea acestora;

n) participarea la operatiuni pe piata financiara primara si/sau secundara,realizand, in nume propriu si/sau la ordin, operatiuni in moneda efectiva;

o) efectuarea de servicii de consultanta si management pentru clientii sai, pentru alte persoane fizice si juridice in probleme financiare si/sau bancare cum ar fi: planificari si/sau realizari de investitii, brokeraj, asigurari, carti de credit, cecuri de calatorie, operatiuni in trustee, leasing, factoring, emiteri si/sau lansari de actiuni si/sau de obligatiuni;

p) organizarea si punerea la dispozitia clientilor de servicii pentru depozitarea si pastrarea de valori mobiliare si/sau orice alte documente si de servicii de depozitare, compensare multilaterala si decontare in tranzactii cu valori mobiliare si alte titluri de credit;

r) coordonarea, finantarea si conducerea, in totalitate si/sau in parte, a afacerilor si a operatiunilor oricarei alte societati subsidiare si/sau trecute sub controlul sau direct si/sau indirect;

s) efectuarea de tranzactii cu imobile, necesare desfasurarii activitatii C.E.C., si de tranzactii cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;

t) intrarea in raporturi de asociere si/sau in orice alt aranjament de participare la profituri cu alte societati bancare, financiare, de asigurari, de valori mobiliare etc., potrivit legii, depozitarea de active ale societatilor de intermediere de valori mobiliare si ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, cu operatiunile conexe si accesorii aferente calitatii de depozitar si distributia si rascumpararea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, prin contracte incheiate cu societatile de investitii financiare, de administrare de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare si de intermediere de valori mobiliare;

u) incheierea de acorduri de corespondent bancar si operarea de conturi de corespondent cu societati bancare din Romania si din strainatate;

v) incheierea de acorduri si de conventii specific bancare cu organizatii si/sau institutii romane, straine si/sau internationale cu caracter financiar si/sau bancar; afilierea la astfel de organisme, participarea la activitatea acestora si editarea de publicatii proprii;

x) mandatarea unor persoane fizice si/sau juridice de a desfasura operatiuni specifice C.E.C.

y) efectuarea altor plasamente stabilite de consiliul de administratie.

Art. 6. - C.E.C. poate, la cererea Guvernului si/sau a oricaror organisme guvernamentale, sa actioneze ca agent consultant si/sau ca agent al acestora in orice operatiuni specifice activitatii sale, pe baza de conventii incheiate in acest scop.

Art. 7. - Contractele de credit C.E.C. sunt titluri executorii.CAPITOLUL II

Afişează Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice