din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4458 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

Ordinul 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

  Publicat: 01 Jun 2010       27626 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordinul 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 31 mai 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - MAI

Regulamentul de ordine interioara in directiile generale, directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor - MAI

In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin .

Art. 1
Se aproba Regulamentul de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Regulament de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si InternelorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament stabileste normele de ordine interioara, principiile si regulile privind desfasurarea activitatilor structurilor organizatorice ale Aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare aparat central, precum si relatiile organizatorice dintre acestea, in scopul realizarii functiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare si control, potrivit prevederilor Legale in vigoare.

Art. 2
(1) Structura organizatorica a aparatului central este stabilita prin hotarare a Guvernului.
(2) Unitatea organizatorica si functionala de baza in cadrul aparatului central este directia generala/directia.
(3) Directiile generale/directiile din componenta aparatului central, denumite in continuare directii generale/directii, au competenta, in domeniile lor de activitate, de a coordona, controla, indruma si raspunde de indeplinirea atributiilor ministerului, conform prevederilor actelor normative in vigoare.
(4) Dispunerea directiilor generale/directiilor si responsabilii privind ordinea interioara fac obiectul anexei care face parte integranta din prezentul regulament.

Art. 3
Domeniile de competenta ale directiilor generale/directiilor sunt prevazute in regulamentele de organizare si functionare proprii.

Art. 4
(1) Personalul directiilor generale/directiilor se compune din: functionari publici, functionari publici cu statut special politisti, cadre militare in activitate si personal contractual.
(2) Personalul directiilor generale/directiilor se supune prevederilor legale care ii reglementeaza activitatea .

Art. 5
(1) Prezentul regulament se aplica tuturor categoriilor de personal din directiile generale/directii, precum si personalului delegat/detasat de la alte structuri, elevilor si studentilor care desfasoara activitati de practica in directiile generale/directii si, in partile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces in incinta acestora.
(2) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile actelor normative in vigoare.
(3) in aplicarea prezentului regulament, sefii unitatilor aparatului central pot emite dispozitii cu privire la organizarea si disciplina muncii.
(4) Prezentul regulament asigura cadrul general necesar elaborarii regulamentelor de Ordine interioara la nivelul Tuturor unitatilor ministerului.


Capitolul II - Principiile privind desfasurarea activitatilor in directiile generale/directii


Art. 6

Afişează Ordinul 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 30/2007    Legea 15/2008    Ordinul 120/2010    Ministerul Administratiei si Internelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.