din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

  Publicat: 29 Oct 2010       8178 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 28 octombrie 2010

(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Act adoptat de organele de stat,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.

a) distribuie numai fructele proaspete stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2) si numai elevilor prevazuti la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea scolilor;
b) returneaza orice ajutor platit nejustificat, pentru cantitatile in cauza, in cazul in care se constata ca fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) si (2) sau ca sprijinul financiar a fost platit pentru alte produse decat cele stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2);
c) in caz de frauda sau neglijenta, platesc catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura o suma egala cu diferenta dintre suma platita initial si cea la care au dreptul;
d) pun la dispozitia Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete in scoli;
e) se supun oricarui control dispus de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in special in ceea ce priveste verificarea inregistrarilor si inspectia fizica.
...........................................................
(3) Organismul privat care, in urma procedurii de achizitie prevazute la art. 8 alin. (3), este desemnat castigator se constituie ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la art. 8 alin. (2) si trebuie sa depuna la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termen de 15 zile lucratoare, un angajament scris conform caruia va pastra inregistrari ale distribuirii catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
(4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se ocupa de distributia catre unitatile scolare din subordine a afiselor prevazute la art. 8 alin. (2)."

10. La articolul 10, alineatele (1)i��(4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete in scoli conform art. 1 alin. (1) si (2), solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (1) depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cereri de plata, la sfarsitul fiecarui semestru al anului scolar, conform structurii anului scolar aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza perioadei ce face obiectul respectivei cereri.
(2) Cererea de plata include informatii referitoare la:
a) cantitatile de fructe proaspete distribuite;
b) numele si adresele sau numerele unice de identificare ale scolilor carora li s-au distribuit cantitatile de fructe proaspete prevazute la lit. a);
c) numarul de elevi din fiecare scoala in care au fost distribuite fructele proaspete;
d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se stabileste in functie de numarul de elevi si limita valorii zilnice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) si care trebuie insotit de documente justificative.
(3) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la art. 8 alin. (2), solicitantul mentionat la art. 9 alin. (3) depune la sediul central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura o cerere de plata pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza datei la care a finalizat distributia afiselor catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
(4) Cererea de plata include informatii referitoare la:
a) numarul de afise distribuite catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se stabileste pe baza pretului de achizitie pentru realizarea si distributia afiselor platit furnizorului si a numarului de scoli in care au fost distribuite si care trebuie insotit de documente justificative."

11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Sumele reprezentand sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete in scoli, recuperate conform art. 4 de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (1), reprezinta venituri ale bugetului de stat ."

12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea nationala responsabila de notificarea anuala a strategiei de implementare a programului catre Comisia Europeana si de asigurarea monitorizarii anuale a programului, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in functie de competente si cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si pe baza de banane destinate copiilor, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.
(2) Evaluarea programului, sursa de finantare si bugetul aferent se stabilesc prin hotarare a Guvernului in anii in care evaluarea trebuie realizata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, inregistrare si centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete si pentru realizarea si distributia afiselor, cu procedurile de control in vederea aplicarii acestei masuri si cu aplicarea sanctiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
(4) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare implementarii corecte a programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli.
(5) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Sanatatii."

Afişează Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 195/2010    OUG 24/2010    Fructe in scoli    Elevi    Scoli

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.