din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3043 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

Legea nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

  Publicat: 06 Dec 2010       15892 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 6 decembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Parte intr-un raport juridic de obligatie, tinuta sa indeplineasca fata de subiectul activ o prestatie determinata,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Depasire a legalitatii,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 punctul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) obligarea la practicarea prostitutiei, cersetoriei, la reprezentari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuala;
d) prelevarea de organe, tesuturi sau celule de origine umana, cu incalcarea dispozitiilor legale;".

2. La articolul 2, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
"3. prin victima a traficului de persoane se intelege persoana fizica, subiect pasiv al faptelor prevazute la art. 12, 13, 15, 17 si 18, indiferent daca participa sau nu in procesul penal in calitate de parte vatamata."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Ministerul afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei SociaLe, Ministerul Administratiei si Internelor, prin inspectoratul General al POlitiei Romane, Ministerul Educatiei, Cercetarii, tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, autoritatile administratiei publice locale, precum si alte organisme guvernamentale cu atributii in domeniul traficului de persoane iau masurile necesare pentru aplicarea, in domeniile lor de activitate, a Strategiei nationale impotriva traficului de persoane si a Planului national de actiune pentru implementarea acesteia."

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor adopta masurile necesare, in baza legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania, pentru a impiedica accesul pe teritoriul Romaniei al cetatenilor straini in legatura cu care exista indicii temeinice ca ar fi implicati in traficul de persoane, in sensul prezentei legi."

5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Inspectoratul General al Politiei Romane realizeaza si difuzeaza materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potentiale victime ale traficului de persoane ."

6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului realizeaza, individual ori in parteneriat cu celelalte ministere implicate si/sau cu organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniu, programe educative in vederea prevenirii traficului de persoane, dupa cum urmeaza:
a) activitati educative in zona educatiei formale si nonformale destinate elevilor din invatamantul preuniversitar si studentilor din invatamantul universitar;
b) activitati de informare si consiliere a parintilor si elevilor asupra consecintelor traficului de persoane;
c) seminare de informare a cadrelor didactice in domeniul drepturilor copiilor si al traficului de persoane ."

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul altor institutii si organizatii cu atributii in domeniu, realizeaza si actualizeaza baza de date privind fenomenul traficului de persoane, monitorizeaza si evalueaza periodic acest fenomen, luand in considerare atat faptuitorii, cat si victimele traficului de persoane, precum si persoanele juridice implicate in savarsirea infractiunii de trafic de persoane .
(2) Constituirea si actualizarea bazei de date privind fenomenul traficului de persoane se realizeaza prin grija fiecarei institutii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor prevazute la alin. (1), pe domeniul specific de activitate .
(3) Publicarea semestriala a informatiilor statistice si publicarea anuala a raportului privind fenomenul traficului de persoane se fac de catre Inspectoratul General al Politiei Romane."

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul altor institutii si organizatii cu atributii in domeniu, efectueaza studii periodice in scopul identificarii cauzelor care determina si a conditiilor ce favorizeaza traficul de persoane ."

9. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Pentru prevenirea traficului de persoane, Inspectoratul General al Politiei Romane, in cooperare cu institutiile interesate, precum si cu organizatii neguvernamentale, organizatii internationale si reprezentanti ai societatii civile angajati in prevenirea traficului de persoane, in protectia si asistarea victimelor acestuia, organizeaza campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane si riscurile la care sunt supuse victimele acestuia."

10. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Constituie infractiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenintare, violenta sau prin alte forme de constrangere, prin rapire, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-si exprima vointa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtamantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatarii acestei persoane, si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi ."

11. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea nr. 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Trafic de persoane    Legea 211/2004    Legea 678/2001    Legea 230/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.