din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3012 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

  Publicat: 16 Dec 2010       5501 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 16 decembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic
Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara relatii comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comert."

2. La articolul 2 alineatul (2), punctele 2 si 3 se abroga.

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. carne proaspata - carnea provenita de la animale si pasari care a fost supusa doar tratamentului de refrigerare in vederea conservarii si care se prezinta sub forma de carcasa, semicarcasa, sferturi de carcasa, piese vrac sau ambalate, dupa caz;".

4. La articolul 2 alineatul (2), punctele 5, 6, 10 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"5. consumator - orice persoana fizica sau juridica care cumpara, dobandeste, utilizeaza sau consuma produse alimentare;
6. comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare catre consumator a produselor alimentare;
........................................................
10. discount - avantajul financiar oferit direct comerciantului de catre furnizor, raportat la vanzarile previzionate prin contract si aplicat procentual la pretul de lista la furnizor;
11. cost de achizitie al bunurilor - cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe, cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale, cheltuielile de transport, de manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective. In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective;".

5. La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"10^1. bonus - avantajul financiar oferit direct de catre furnizor comerciantului, raportat si aplicat la vanzarile realizate;".

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Este interzis oricarui comerciant sa solicite si sa incaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legatura directa cu operatiunea de vanzare."

7. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Termenul prevazut la alin. (4) se aplica si in cazul facturilor."

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Termenul de plata al comerciantului catre furnizor pentru produsele contractate si livrate se stabileste prin negocierea contractului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouale, fructele, legumele si ciupercile proaspete, la care termenul de plata nu poate fi mai mare de 30 de zile."

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a unei obligatii contractuale de catre una dintre parti, acestea pot stabili in contract plata unor penalitati de catre partea in culpa, cuantumul acestora fiind negociat la data incheierii contractului.
(2) Penalitatile pentru intarzierea platii si livrarii produselor se stabilesc de catre parti in cuantum egal."

10. articolul 10 se abroga.

11. la articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiei In sfera comerciala si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de control abilitate ale Ministerului Finantelor Publice."

12. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru a verifica desfasurarea relatiilor comerciale dintre comerciant si furnizor, reprezentantii Ministerului FinantelOr Publice solicita toate documentele care stau la baza desfasurarii acestor relaTii comerciale."

Afişează Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 247/2010    Legea 321/2009    Produse alimentare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.