din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3970 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

INTEGRAL: Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare


Legea nr. 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 16 decembrie 2010


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic
Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara relatii comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comert."

2. La articolul 2 alineatul (2), punctele 2 si 3 se abroga.

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. carne proaspata - carnea provenita de la animale si pasari care a fost supusa doar tratamentului de refrigerare in vederea conservarii si care se prezinta sub forma de carcasa, semicarcasa, sferturi de carcasa, piese vrac sau ambalate, dupa caz;".

4. La articolul 2 alineatul (2), punctele 5, 6, 10 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"5. consumator - orice persoana fizica sau juridica care cumpara, dobandeste, utilizeaza sau consuma produse alimentare;
6. comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare catre consumator a produselor alimentare;
........................................................
10. discount - avantajul financiar oferit direct comerciantului de catre furnizor, raportat la vanzarile previzionate prin contract si aplicat procentual la pretul de lista la furnizor;
11. cost de achizitie al bunurilor - cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe, cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale, cheltuielile de transport, de manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective. In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective;".

5. La articolul 2 alineatul (2), dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"10^1. bonus - avantajul financiar oferit direct de catre furnizor comerciantului, raportat si aplicat la vanzarile realizate;".

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Este interzis oricarui comerciant sa solicite si sa incaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legatura directa cu operatiunea de vanzare."

7. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Termenul prevazut la alin. (4) se aplica si in cazul facturilor."

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Termenul de plata al comerciantului catre furnizor pentru produsele contractate si livrate se stabileste prin negocierea contractului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouale, fructele, legumele si ciupercile proaspete, la care termenul de plata nu poate fi mai mare de 30 de zile."

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a unei obligatii contractuale de catre una dintre parti, acestea pot stabili in contract plata unor penalitati de catre partea in culpa, cuantumul acestora fiind negociat la data incheierii contractului.
(2) Penalitatile pentru intarzierea platii si livrarii produselor se stabilesc de catre parti in cuantum egal."

10. articolul 10 se abroga.

11. la articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiei In sfera comerciala si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de control abilitate ale Ministerului Finantelor Publice."

12. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru a verifica desfasurarea relatiilor comerciale dintre comerciant si furnizor, reprezentantii Ministerului FinantelOr Publice solicita toate documentele care stau la baza desfasurarii acestor relaTii comerciale."

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice