din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3399 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordonanta de urgenta nr. 92/2008, privind statutul functionarului public denumit manager public

Ordonanta de urgenta nr. 92/2008, privind statutul functionarului public denumit manager public

  Publicat: 16 Mar 2009       15243 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de urgenta nr. 92/2008, privind statutul functionarului public denumit manager public.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30/06/2008

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,

In vederea respectarii angajamentelor Guvernului Romaniei, asumate prin strategia actualizata de accelerare a reformei administratiei publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist si apolitic de functionari publici denumiti manageri publici, precum si a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administratiei publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv si a unor structuri specializate in monitorizarea carierei si a altor aspecte ce tin de gestiunea corpului managerilor publici,

pentru inlaturarea unor disfunctionalitati aparute in gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scaderii interesului pentru accesul si ramanerea in acest corp profesionist,

in vederea intaririi capacitatii administrative a administratiei publice din Romania si a procesului de reforma in general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit si performanta, largirea bazei de selectie la intregul sector public care sa atraga si sa retina in sistem persoane cu abilitatile si potentialul necesare,

pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania, prin Acordul de finantare din 30 mai 2007 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul National PHARE 2005 si prin masurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE privind asigurarea unui cadru normativ imbunatatit necesar desfasurarii proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 "Adaptarea Schemei tinerilor profesionisti la necesitatile reformei functiei publice", in valoare de 3,5 milioane euro, si mentinerii finantarii din partea Comisiei Europene, de natura a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesionisti, precum si a ciclurilor subsecvente, avand in vedere programarea multianuala a proiectului, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza statutul functionarilor publici numiti intr-o functie publica specifica de manager public.

(2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atributiile si responsabilitatile ce le revin ca agenti ai schimbarii in domeniul reformei administratiei publice.

(3) In exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reforma ale Guvernului Romaniei in ceea ce priveste proiectarea si implementarea de la nivelurile strategice la cele operationale a procedurilor si activitatilor vizand accelerarea reformei administratiei publice centrale si locale.

(4) In indeplinirea rolului prevazut la alin. (3), managerii publici au responsabilitati ce privesc coordonarea de programe, proiecte si activitati menite sa dezvolte capacitatea administrativa, sa promoveze descentralizarea competentelor si sa modernizeze administratia publica centrala si locala, cu scopul de a creste calitatea actului administrativ si a serviciilor publice furnizate cetateanului.

Art. 2. - (1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind recrutarea, selectia, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea si promovarea rapida a managerilor publici.

(2) In sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapida a managerilor publici se intelege:

a) ocuparea unei functii publice specifice de manager public superioare celei detinute, ca urmare a rezultatelor evaluarii profesionale individuale;

b) ocuparea unei functii publice generale de conducere sau, dupa caz, din categoria inaltilor functionari publici, in conditiile legii.CAPITOLUL II
Conditii pentru ocuparea functiei publice specifice de manager publicArt. 3. - (1) Pot ocupa o functie publica specifica de manager public, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, absolventii urmatoarelor programe:

a) programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, organizat pentru obtinerea statutului de manager public;

b) programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de un an, organizat pentru obtinerea statutului de manager public;

c) programul Bursa speciala "Guvernul Romaniei", organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu conditia ca acesta sa fie urmat de un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in Romania, ca o completare a cursurilor prevazute la art. 32 din Hotararea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa permita evaluarea absolventilor acestei burse in aceleasi conditii si respectand aceleasi criterii utilizate in cazul absolventilor programelor prevazute la lit. a) si b). Decizia privind echivalarea si modulele necesar a fi urmate se ia de catre Institutul National de Administratie, in calitate de organizator al programelor de formare specializata prevazute la lit. a) si b).

(2) Prin programele de formare prevazute la alin. (1) lit. a), b) si, respectiv, prin programul intensiv prevazut la alin. (1) lit. c), organizate de catre Institutul National de Administratie, denumite in continuare programe de formare, se intelege: activitati de formare in tara si, dupa caz, in strainatate, stagii practice in tara si, dupa caz, in strainatate, inclusiv perioada vacantelor si perioada de la absolvirea programelor respective pana la numirea, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in functia publica specifica de manager public.

Art. 4. - Promovarea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se realizeaza de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice.

Art. 5. - Numarul de locuri pentru programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se stabileste de catre Unitatea centrala pentru reforma administratiei publice, pe baza propunerii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, formulate in conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3.

Art. 6. - (1) Recrutarea si selectia pentru programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) se realizeaza de catre Institutul National de Administratie, prin concurs national, organizat in conditiile legii si potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In vederea participarii la programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), pot fi recrutate persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) pentru programul de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a), sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta, respectiv absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor superioare de lunga durata;

b) pentru programul de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b), sa fie functionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienta de minimum un an in sectorul public, in specialitatea studiilor universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

c) sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile ulterioare;

d) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;

e) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

f) sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 92/2008, privind statutul functionarului public denumit manager public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice